یخچال NR-BW۴۶۵

NR-BW465

بستن

ویژگیها

یخچال NR-BW۴۶۵
گنجایش ۴۵۰ لیتر
آنتی باکتریال و تمیز کننده ضد بو
قفسه شیشه ای نشکن (۱۰۰کیلوگرم)

مشاهدات اخیر

مشاهدات اخیر

  پشتیبانی

  پشتیبانی شوید

  یخچال NR-BW۴۶۵

  نحوه کارکرد و راهنماییها
  Operating Instructions
  English