یخچال NR-BY۶۰۲

NR-BY602

بستن

ویژگیها

یخچال NR-BY۶۰۲
گنجایش ۶۰۲ لیتر
مجهز به مبدل و ECONAVI
آنتی باکتریال و تمیز کننده ضد بو

مشاهدات اخیر

مشاهدات اخیر

  پشتیبانی

  پشتیبانی شوید

  یخچال NR-BY۶۰۲

  نحوه کارکرد و راهنماییها
  Operating Instructions
  English