یخچال دو درب NR-BK۳۴۵

NR-BK345

بستن

ویژگیها

یخچال دو درب NR-BK۳۴۵
گنجایش ۳۳۳ لیتر
روشنایی داخلی با LED پیشرفته
بالاترین تراز ذخیره انرژی

مشاهدات اخیر

مشاهدات اخیر

    پشتیبانی

    پشتیبانی شوید

    یخچال دو درب NR-BK۳۴۵