تلفن بی سیم DECT مدل KX- KX-TG1311

KX-TG1311

بستن

ویژگیها

تلفن بی سیم DECT مدل KX- KX-TG1311
دفترچه راهنمای شماره و اسم تا ۵۰ شماره
نمایش تماسهای انجام شده سازگار
امکان شماره گیری با یک تماس تا ۹ شماره

مشاهدات اخیر

مشاهدات اخیر

  پشتیبانی

  پشتیبانی شوید

  تلفن بی سیم DECT مدل KX-TG1311

  نحوه کارکرد و راهنماییها
  Operating Instructions
  English