تلفن بی سیم DECT مدل KX-TG2521

KX-TG2521

بستن

ویژگیها

تلفن بی سیم DECT مدل KX-TG2521
دفترچه راهنمای ۵۰ شماره و اسامی
نمایش تماسهای برقرار شده سازگار
سیستم پاسخگویی دیجیتال
مجموع زمان ضبط : حدود ۲۰ دقیقه

مشاهدات اخیر

مشاهدات اخیر

  پشتیبانی

  پشتیبانی شوید

  تلفن بی سیم DECT مدل KX-TG2521

  نحوه کارکرد و راهنماییها
  Operating Instructions
  English