تلفن مدل KX-TG6841

KX-TG6841

سیستم منشی تلفنی بی سیم دیجیتال با 1 گوشی

close
^

مشخصات

ویژگیها

تلفن مدل KX-TG6841
کاهش نویز
سیستم منشی تلفنی با هدایت پیام
عملکرد توان پشتیبان

هیجات زده بشو

فیلم عملکرد کاهش نویز

مشاهدات اخیر

مشاهدات اخیر

  پشتیبانی

  پشتیبانی شوید

  تلفن مدل KX-TG6841

  نحوه کارکرد و راهنماییها
  Operating Instructions
  English