تلویزیون LED ویرا TH-42AS610

تاریخ فروش : -

TH-42AS610M

عملکردهای همه جانبه با کیفیت بالای تصویر

یک مدل شبکه همه کاره با کیفیت تصویر عالی.

TH-42AS610

بستن

مشخصات

ویژگیها

تلویزیون LED ویرا TH-42AS610
اندازه ها:
42"
50"
32"
تجربه تلویزیون شخصی شده با "صفحه اصلی من"
اشتراک آسان محتوا با کشيدن و اشتراک
IPS LED بسیار روشن

مشاهدات اخیر

مشاهدات اخیر

  پشتیبانی

  پشتیبانی شوید

  تلویزیون LED ویرا TH-42AS610

  نحوه کارکرد و راهنماییها
  Operating Instructions
  English
  نحوه کارکرد و راهنماییها
  Operating Instructions
  Arabic