تلویزیون LED مدل VIERA TH-65C300M

TH-65C300M

ارزش و کیفیت در هماهنگی کامل

تلویزیون های C300 با عملکردهای اساسی، قیمت بسیار مناسبی دارند.

تلویزیون LED مدل VIERA TH-65C300M

بستن

مشخصات

ویژگیها

تلویزیون LED مدل VIERA TH-65C300M
تاری تطابق پذیر نور زمینه
مدیا پلیر
ورودی HDMI

مشاهدات اخیر

مشاهدات اخیر

    پشتیبانی

    پشتیبانی شوید

    تلویزیون LED مدل VIERA TH-65C300M