تلویزیون LED ویرا TH-L۵۰E۶M

TH-L50E6M

تلویزیون کامل شبکه ای با طراحی بسیار باریک

یک مدل چند منظوره با قاب بسیار جذاب و خیلی نازک

TH-L50E6

بستن

مشخصات

ویژگیها

تلویزیون LED ویرا TH-L۵۰E۶M
اندازه ها:
50"
42"
صفحه اصلی من
تلویزیون کامل شبکه ای
قاب بسیار باریک

مشاهدات اخیر

مشاهدات اخیر

  پشتیبانی

  پشتیبانی شوید

  تلویزیون LED ویرا TH-L۵۰E۶M

  نحوه کارکرد و راهنماییها
  Operating Instructions
  English