nanoe™ ကို အခန္းတြင္း တပ္ဆင္သံုးစြဲမႈမ်ား

ဧည့္ခန္းတြင္ ပိုမို၍

အိပ္ခန္းတြင္ ပိုမို၍

စာၾကည့္ခန္းတြင္ ပိုမို၍

အလွျပင္ခန္းတြင္ ပိုမို၍

ဧည့္ခန္း

ဧည့္ခန္းကို ပိုေကာင္းေအာင္ ျမႇင့္တင္ပါ

သင့္ဘဝတြင္ nanoe™ ေလေအးေပးစက္ အသုံးျပဳ၍ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာေလကို ရွဴ႐ွိဳက္လိုက္ပါ။

nanoe™ နည္းပညာျဖင့္ လြတ္လပ္စြာ ေနလိုက္ပါ

သန္႔ရွင္းေသာေလ

သန္႔ရွင္းေသာေလ

ဧည့္သည္ သယ္ေဆာင္လာေသာ ဖုန္မႈန္႔မ်ား (PM2.5) ကို ဖယ္ရွားေပးသည္။

ကေလးမ်ားႏွင့္ သင့္ေတာ္သည့္ေနရာ

ကေလးမ်ားႏွင့္ သင့္ေတာ္သည့္ေနရာ

ကပ္ၿငိေနေသာ ဘက္တီးရီးယားႏွင့္ ေရာဂါပိုးမ်ား ေပါက္ဖြားမႈကို ဟန္႔တားေပးသျဖင့္ ကေလးမ်ား လြတ္လပ္စြာ သြားလာႏိုင္သည္။

လန္းဆန္းေသာ ေနထိုင္စရာေနရာ

လန္းဆန္းေသာ ေနထိုင္စရာေနရာ

စြဲၿမဲေနေသာ အစားအေသာက္ အနံ႔မ်ားႏွင့္ အိမ္ေမြးတိရစၧာန္ အနံ႔ကဲ့သို႔ အျခားမႏွစ္ၿမိဳ႕ဖြယ္အနံ႔မ်ားႏွင့္ ေဆးရြက္ႀကီးအနံ႔ကိုပင္ ဖယ္ရွားေပးသည္။

အိပ္ခန္း

အိပ္ခန္းကို ပိုေကာင္းေအာင္ ျမႇင့္တင္ပါ

သင့္အိပ္ခန္းတြင္ nanoe™ ေလေအးေပးစက္ တပ္ဆင္ၿပီး ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာေလကို ရွဴ႐ွိဳက္လိုက္ပါ။

nanoe™ နည္းပညာတြင္ ရွိေသာ အရည္အေသြး

သန္႔ရွင္းေသာေလျဖင့္ ေကာင္းစြာအိပ္စက္ပါ

သန္႔ရွင္းေသာေလျဖင့္ ေကာင္းစြာအိပ္စက္ပါ

အႏၲရာယ္ရွိေသာ ညစ္ညမ္းပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ေလထဲရွိ ဖုန္မႈန္႔ (PM2.5) အၿမဲကင္းစင္ေသာ အခန္းထဲတြင္ အိပ္စက္ပါ။

ေစာင္မ်ားႏွင့္ အိပ္ရာခင္းမ်ားကို သန္႔ရွင္းပါ

ေစာင္မ်ားႏွင့္ အိပ္ရာခင္းမ်ားကို သန္႔ရွင္းပါ

ေကာင္းမြန္စြာအိပ္စက္ရန္ ဘက္တီးရီးယား၊ ေရာဂါပိုးမႊားမ်ားႏွင့္ ဓာတ္မတည့္ေစေသာ အရာမ်ားကို ဟန္႔တားေပးသည္။

ဗီ႐ိုကို သန္႔ရွင္းပါ

ဗီ႐ိုကို သန္႔ရွင္းပါ

အဝတ္အစားမ်ားမွ ေခၽြးနံ႔မ်ားႏွင့္ ဗီ႐ိုမွလာသည့္ စိုထိုင္းထိုင္းအနံ႔မ်ားကို ဖယ္ရွားေပးသည္။

စာၾကည့္ခန္း

စာၾကည့္ခန္းကို ပိုေကာင္းေအာင္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ပါ

သင္စာေလ့လာသည့္ ေနရာတြင္ nanoe™ေလသန္႔စင္စက္ တပ္ဆင္ၿပီး ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာေလကို ရွဴ႐ွိဳက္လိုက္ပါ။

nanoe™ နည္းပညာျဖင့္ ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ေကာင္းေသာ စာေလ့လာျခင္း

ဖုန္လံုးဝနီးပါးကင္းစင္ေနသည့္ သန္႔ရွင္းေသာ စာၾကည့္ခန္း

ဖုန္လံုးဝနီးပါးကင္းစင္ေနသည့္ သန္႔ရွင္းေသာ စာၾကည့္ခန္း

ဓာတ္မတည့္မႈမ်ားႏွင့္ ဖုန္မ်ားစုေဝးျခင္းကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ စာအုပ္မ်ားႏွင့္ မ်က္ႏွာျပင္မ်ားေပၚတြင္ ဖုန္တက္ျခင္းကို ကာကြယ္ေပးသည္။

 

ဖုန္ (PM2.5) ကင္းစင္သည့္ သန္႔ရွင္းလတ္ဆတ္ေသာေလ

ဖုန္ (PM2.5) ကင္းစင္သည့္ သန္႔ရွင္းလတ္ဆတ္ေသာေလ

စာၾကည့္ခန္းထဲရွိေလကို လတ္ဆတ္ေနေစရန္ PM2.5 ေလာက္ ေသးငယ္သည့္ ဖုန္မႈန္႔မ်ားကို ဖယ္ရွားေပးသည္။

 

အလွျပင္ခန္း

အလွျပင္ခန္းကို ပိုေကာင္းေအာင္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ပါ

သင့္ဘဝတြင္ nanoe™ ဆံပင္ ေလမႈတ္စက္ အသုံးျပဳ၍ ပိုမိုေတာက္ပ၍ က်န္းမာေသာ ဆံသားကို ပိုင္ဆိုင္လိုက္ပါ။

nanoe™ နည္းပညာျဖင့္ ေန႔ရက္တိုင္း ေတာက္ပေအာင္လုပ္ပါ

က်န္းမာ ေတာက္ေျပာင္ေသာ ဆံသားအတြက္ nanoe™

က်န္းမာ ေတာက္ေျပာင္ေသာ ဆံသားအတြက္ nanoe™

nanoe™ သည္ ဦးေရျပားသန္႔ရွင္း က်န္းမာေစရန္ အစိုဓာတ္ေပးသည္

nanoe™ သည္ ဦးေရျပားသန္႔ရွင္း က်န္းမာေစရန္ အစိုဓာတ္ေပးသည္

အစိုဓာတ္ႏွင့္ေရဓာတ္ ေကာင္းစြာျပည့္ဝေနေသာ အသားအေရအတြက္ nanoe™

အစိုဓာတ္ႏွင့္ေရဓာတ္ ေကာင္းစြာျပည့္ဝေနေသာ အသားအေရအတြက္ nanoe™

nanoe™ နည္းပညာအေၾကာင္း ေနာက္ထပ္ေလ့လာရန္