CS-PU12WKH

အလိုရွိသည္မ်ား စာရင္း (Wish List) ထဲ ေပါင္းထည့္ရန္အလိုရွိသည္မ်ား စာရင္း (Wish List) မွ ဖယ္ရွားရန္

ေနာက္ထပ္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ေပါင္းထည့္ရန္ ေနရာလြတ္ မ႐ွိေတာ့ပါ။

အလိုရွိသည္မ်ား စာရင္း (Wish List) အတြင္းထည့္သြင္းရန္ အမ်ားဆံုးသတ္မွတ္ထားေသာ ထုတ္ကုန္ပစၥည္း အေရအတြက္သို႔ ေရာက္႐ွိသြားၿပီျဖစ္သည္

CS-PU12WKH

24 နာရီပတ္လံုး အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ေသာ ေလထု

Panasonic ၏ ႐ိုး႐ိုး အင္ဗာတာသည္ စြမ္းေဆာင္ရည္ ေကာင္းရံုမက စြမ္းအင္လည္း ပိုသက္သာေစသည္။ ခလုတ္စႏွိပ္ႏွိပ္ခ်င္းမွာပင္ အလြန္ျမန္ဆန္ဆန္ျဖင့္ အားေကာင္းသည့္ ေအးျမမႈကို ခံစားႏိုင္ေစၿပီး ဖလပ္ျပားအႀကီးက ေအးျမေသာေလကို အခန္းတစ္ခုလံုးအႏွံ႔ ညီညီညာညာ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေစရန္ ေလစီးေၾကာင္းကို ပို၍ေဝးေဝးေရာက္ေအာင္ တြန္းပို႔ေပးေသာေၾကာင့္ သင့္ကိုသက္ေသာင့္သက္သာရွိေစသည္။ အင္ဗာတာ နည္းပညာ၊ R32 အေအးေပးရည္ႏွင့္ ECO A.I စနစ္တို႔ျဖင့္ သက္ေသာင့္သက္သာရွိမႈကို မထိခိုက္ေစဘဲ စြမ္းအင္ကို ထိေရာက္စြာ အသံုးခ်လိုက္ပါ။

Zoomခ်ဲ႔ၾကည့္ရန္
zoomခ်ံဳ႕ၾကည့္ရန္
Close

လုပ္ေဆာင္ခ်က္

ခလုတ္တစ္ခ်က္ႏွိပ္႐ုံျဖင့္ ခ်က္ခ်င္းေအးျမေစျခင္း

အားေကာင္းေသာ စနစ္သည္ သင့္အခန္းကို 18%* ပိုမိုျမန္ဆန္စြာ ေအးျမေစၿပီး စဖြင့္ခ်ိန္အတြင္း ခ်က္ခ်င္း အားေကာင္းေသာ ေအးျမမႈကို ခံစားရေစရန္ သင့္အတြက္ ကြန္ပရက္ဆာႏွင့္ အတြင္းပန္ကာႏွစ္ခုလံုးကို အလြန္ျမန္ဆန္ေသာအရွိန္ျဖင့္ လည္ပတ္ေပးသည္။
* 1.5HP အင္ဗာတာ အမ်ိဳးအစားကို သံုးၿပီး စြမ္းအားျမင့္ အေအးမုဒ္ႏွင့္ ပံုမွန္ အေအးမုဒ္ကို ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္။
ခလုတ္တစ္ခ်က္ႏွိပ္႐ုံျဖင့္ ခ်က္ခ်င္းေအးျမေစျခင္း

ပန္ကာဒလက္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ၾကာရွည္ ေလမႈတ္ေပးႏိုင္စြမ္း

ေအာက္ပိုင္းရွိ ပန္ကာဒလက္ႀကီးက အခန္းထဲတြင္ ေအးစိမ့္ေနရန္ ေအးျမၿပီး သက္ေသာင့္သက္သာရွိသည့္ေလကို တစ္ခန္းလုံးသို႔ ျဖန႔္ၾကက္ေပးသည္။
ပန္ကာဒလက္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ၾကာရွည္ ေလမႈတ္ေပးႏိုင္စြမ္း

သက္ေသာင့္သက္သာရွိမႈႏွင့္ စြမ္းအင္ေခြၽတာမႈကို သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္စြာ ထိန္းညႇိေပးသည္

A.I ထိန္းခ်ဳပ္မႈျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေသာ ECO စနစ္သည္ စဥ္ဆက္မျပတ္ သက္ေသာင့္သက္သာရွိေသာ ေအးျမမႈကို ေပးစြမ္းလ်က္ အမ်ားဆုံး 20%* အထိ စြမ္းအင္ေခြၽတာႏိုင္ရန္ ECO အဆင့္ကို ေလ့လာအကဲျဖတ္ေပးသည္
* 1.5HP အင္ဗာတာ အမ်ိဳးအစားကို အသုံးျပဳၿပီး ECO စနစ္ႏွင့္ သာမန္စနစ္တို႔အား ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္။
သက္ေသာင့္သက္သာရွိမႈႏွင့္ စြမ္းအင္ေခြၽတာမႈကို သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္စြာ ထိန္းညႇိေပးသည္

Energy Saving with Inverter

Panasonic ၏ အင္ဗာတာ နည္းပညာသည္ Panasonic က တီထြင္ဖန္တီးေသာ မိုက္ခ႐ိုကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ ကြန္ပရက္ဆာကို သုံး၍ အပူခ်ိန္ကို တိက်စြာ ထိန္းခ်ဳပ္ေပးသည့္အတြက္ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ အေအးဓာတ္ မွ်တစြာျဖင့္ သက္ေသာင့္သက္သာ ေနထိုင္ႏိုင္ေစသလို စြမ္းအင္ကိုလည္း ေခြၽတာေပးသည္။
Energy Saving with Inverter

ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္ေသာ R32 အေအးေပးပစၥည္း

ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္သည့္ R32 အေအးေပးပစၥည္းကုိ Panasonic ေလေအးေပးစက္မ်ားတြင္ ပုိ၍ ပုိ၍ အသံုးျပဳလာခဲ့သည္။ စြမ္းအင္ အက်ိဳးရွိရွိ သံုးစြဲၿပီး ကုန္က်စရိတ္ သက္သာေစရန္ အထူးေကာင္းမြန္ေသာ အပူလႊဲေျပာင္းမႈ ၾကားခံ။ ၎သည္ ကမ႓ာႀကီး ပူေႏြးလာႏိုင္ေျခလည္း နည္းပါးေစသည့္အတြက္ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ပို၍သဟဇာတျဖစ္သည္။
ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္ေသာ R32 အေအးေပးပစၥည္း

အေသးစိတ္အခ်က္မ်ား

CS-PU12WKH ၏ ဓါတ္ပံုမ်ား

အရြယ္အစားႏွင့္ အေလးခ်ိန္

အျမင့္
290mm
အက်ယ္
779mm
အနက္
209mm
အေလးခ်ိန္
8kg

*Please check the minimum space requirements for installation.

Powerful Mode lets you enjoy instant powerful cooling

Big bottom flap helps direct cool air across the room

Balances energy savings and comfort using ECO Mode with A.I. Control

Energy savings and precise temperature control with Inverter

Basic Specification

 • Model

  • Indoor (50 Hz)
   • CS-PU12WKH
  • Outdoor
   • CU-PU12WKH
 • Cooling Capacity (min-max)

  • 3.51 (1.02-4.00) kW
   12,000 (3,480-13,600) Btu/h
 • EER (min-max)

  • 11.65 (12.65-11.06) Btu/hW
 • Electrical Data

  • Voltage
   • 220-240 V
  • Current
   • 5.0-4.6 A
  • Power Input (min-max)
   • 1,030 (275-1,230) W
 • Moisture Removal

  • 2.0 L/h
   4.2 Pt/h
 • Air Circulation

  • Indoor
   • 10.8 m³/min (380 ft³/min)
  • Outdoor
   • 30.2-30.8 m³/min (1,065-1,085 ft³/min)
 • Noise Level

  • Indoor (H / L / Q-Lo)
   • 38/28/21 dB(A)
  • Outdoor (H)
   • 48 - 49 dB(A)
 • Dimensions (Indoor)

  • Height
   • 290 mm (11-7/16 inch)
  • Width
   • 779 mm (30-11/16 inch)
  • Depth
   • 209 mm (8-1/4 inch)
 • Dimensions (Outdoor)

  • Height
   • 542 mm (21-11/32 inch)
  • Width
   • 780 mm (30-23/32 inch)
  • Depth
   • 289 mm (11-13/32 inch)
 • Net Weight

  • Indoor
   • 8 kg (18 lb)
  • Outdoor
   • 23 kg (51 lb)
 • Refrigerant Pipe Diameter

  • Liquid Side
   • ø 6.35 mm (1/4 inch)
  • Gas Side
   • ø 9.52 mm (3/8 inch)
 • Pipe Extension

  • Chargeless Pipe Length
   • 7.5 m
  • Maximum Pipe Length
   • 20 m
  • Maximum Elevation Length
   • 15 m
  • Additional Refrigerant Gas*
   • 10 g/m
 • Power Supply

  • Indoor

Comfort Features

 • ECO Mode With A.I.

  • Yes
 • Sleep Mode

  • Yes
 • Inverter Control

  • Yes
 • Powerful Mode

  • Yes
 • Soft Dry Operation Mode

  • Yes
 • Quiet Mode

  • Yes
 • Airflow Direction Control (Up & Down)

  • Yes
 • Manual Horizontal Airflow Direction Control

  • Yes
 • Automatic Operation Mode (Cooling)

  • Yes

Cleaner Air Features

 • Odour Removing Function

  • Yes
 • Removable Washable Panel

  • Yes

Convenience Features

 • 24-Hour Dual ON & OFF Real Setting Timer

  • Yes
 • LCD Wireless Remote Control

  • Yes
 • Wired Remote Control

  • Yes (Optional)

Reliability Features

 • Random Auto Restart

  • Yes (32 Restart Patterns)
 • Blue Fin Condenser

  • Yes
 • Long Piping (max.)

  • 20 m
 • Top Panel Maintenance Access

  • Yes
 • Self-Diagnostic Function

  • Yes

Note

 • *When pipes are not extended from the chargeless pipe length, the required amount of refrigerant is already in the unit.
  Please read the Installation Instructions carefully before installing the unit, and the Operating Instructions before using it. Specifications are subject to change without prior notice.

အကူအညီရယူရန္