စမတ္ကြန္ရက္ 3D Blu-ray Disc™ အိမ္တြင္း ႐ုပ္ရွင္႐ံု SC-BTT433 ၏ ဓါတ္ပံုမ်ား

စမတ္ကြန္ရက္ 3D Blu-ray Disc™ အိမ္တြင္း ႐ုပ္ရွင္႐ံု SC-BTT433

PLAYABLE DISCS BD-ROM FULL HD 3D/ BD-Video yes
BD-RE/ BD-RE DL (Ver.3) JPEG/ MPO yes
BD-R/ BD-R DL (Ver.2) Xvid/ MKV/ RMVB yes
DVD DVD-Video yes
DVD-R*1/ DVD-R DL*1/ DVD-RW*1 DVD-Video/ DVD Video Recording yes
AVCHD/ Xvid/ MKV/ RMVB yes/ yes*/ yes* (*DVD-R/ DVD-R DL)
FLAC/ WAV/ WMA/ AAC/ MP3 yes (DVD-R/ DVD-R DL)
JPEG/ MPO yes (DVD-R/ DVD-R DL)
+R*1/ +R DL*1/ +RW*1 Video/ AVCHD yes
CD, CD-R/ -RW CD-DA yes
Xvid/ MKV/ RMVB yes (CD-R/ -RW)
FLAC/ WAV/ WMA/ AAC/ MP3 yes (CD-R/ -RW)
JPEG/ MPO yes (CD-R/ -RW)
AUDIO SYSTEM Output Channel 5.1ch
Power Output - Home Theater Mode (RMS) Total Power 1000W
Front 167W/ch (1kHz, 4ohms, 30% THD)
Center 167W (1kHz, 4ohms, 30% THD)
Surround 167W/ch (1kHz, 4ohms, 30% THD)
Subwoofer 167W (55Hz, 4ohms, 30% THD)
Dolby® Digital yes
Dolby® Digital Plus/ Dolby TrueHD yes
Dolby® Pro Logic II yes
DTS-HD™ Master Audio Essential/ DTS-HD™ High Resolution Audio yes
USB Slot yes
Front For Playback
USB Standard USB 2.0 High Speed
Playback FLAC/ WAV/ WMA/ AAC/ MP3 yes
Xvid/ MKV/ MP4/ MPEG-2 yes
JPEG/ MPO yes
HIGH QUALITY PICTURE Full HD Up Sampling yes
1080/24p Playback yes*3
1080p Up-Conversion with HDMI yes
Deep Color yes
x.v.Color yes*4
HIGH QUALITY SOUND Powerful Bass-reflex Subwoofer yes
EQ/ Center Focus/ Subwoofer Level yes
EASY OPERATION Wireless Rear Speakers -
Smartphone Remote Control yes*6*7, * *Available from the end of May, 2014 (Under study)
Multi-User Mode/ Stylish GUI/ Wallpaper yes
Selectable Speaker Layout (Front Speaker Layout) yes
ARC (Audio Return Channel) yes*8
Easy Settings yes
NETWORKING Internet Apps yes*9 (Simple)
Panasonic Music Streaming App yes*7,* *Available from the end of May, 2014 (Under study)
Bluetooth® Wireless Technology yes
NFC (One-Touch Connection) yes*10
Wireless LAN System Capable with Optional Adaptor*11
External HDD Playback yes*13
BD-Live™ yes*14
USB Connection for iPod/ iPhone -
iPod/ iPhone Playback (Music) -
SPEAKER SYSTEM Front Configuration 2-way 3 speakers, Bass-reflex
Speaker Unit [Approx.] Full Range: 6.5 cm Cone Type x 2
Speaker Unit [Approx.] Super Tweeter: Piezo Type
Center Configuration 2-way 3 speakers, Bass-reflex
Speaker Unit [Approx.] Full Range: 6.5 cm Cone Type
Speaker Unit [Approx.] Super Tweeter: Piezo Type x 2
Surround Configuration 2-way 3 speakers, Bass-reflex
Speaker Unit [Approx.] Full Range: 6.5 cm Cone Type x 2
Speaker Unit [Approx.] Super Tweeter: Piezo Type
Subwoofer Configuration 1-way 1 speaker, Bass-reflex
Speaker Unit [Approx.] Woofer: 20 cm Cone Type
TERMINAL HDMI Output yes
Video Output -
HDMI Input -
Digital Audio Input yes
Music Port -
Analog Audio Input (AUX) Pin Jack yes
LAN (Ethernet) Terminal yes (for BD-Live™*14, Internet Apps (Simple)*9 and Firmware Update)
OTHERS Video System PAL/ NTSC
Power Supply AC 220-240V, 50/60Hz
Power Consumption Normal Use [Approx.] 89W
Standby [Approx.] 0.5W
Band/ Station Presets FM/ 30
HDMI Cable Included yes
DIMENSIONS, WEIGHT Main Unit Dimensions (W x H x D) [Approx.] 430 x 55 x 322 mm
Weight [Approx.] 2.7 kg
Front Speaker Dimensions (W x H x D) [Approx.] 157.8 x 493.5/ 544.5 x 156.3 mm*15
Weight [Approx.] 1.5 kg*15
Center Speaker Dimensions (W x H x D) [Approx.] 280 x 86 x 74 mm
Weight [Approx.] 0.7 kg
Surround Speaker Dimensions (W x H x D) [Approx.] 157.8 x 493.5/ 544.5 x 156.3 mm*15
Weight [Approx.] 1.5 kg*15
Subwoofer Dimensions (W x H x D) [Approx.] 232 x 406 x 316 mm
Weight [Approx.] 5.7 kg
NOTE *1 Discs recorded and finalized on recording devices.
NOTE *2 Only Full-HD and SD 24p content can be up-converted for 4K2K resolution. For 4K Up-scaling playback a TV with same resolution is required.
NOTE *3 For BD-ROM/ BD-R and DVD-Video via HDMI.
NOTE *4 This function is effective only when reproducing AVCHD data recorded with x.v.Color technology. The function cannot be used with BD-ROM or DVD-ROM discs. HDMI connection is required.
NOTE *5 With the purchase of SH-FX82.
NOTE *6 Requires the device with the App installed and the home theater to be connected to the same home network.
NOTE *7 Download on the App Store. Download on Google Play™.
NOTE *8 ARC compatible TV is required.
NOTE *9 Requires broadband Internet service.
NOTE *10 To use NFC without downloading App, an OS Version 4.1 or later Android™ device is requrired. The installation of the Panasonic Music Streaming App allows use of an Android smartphone or tablet with the NFC function and OS Version 4.1 or earlier.
NOTE *11 Compatible with Android™ devices, Ver. 4.2 and above and Miracast certified. For information on whether the smartphone, etc. supports Miracast, contact the manufacturer of the device.
NOTE *12 With the purchase of Wireless LAN Adaptor DY-WL5.
NOTE *13 The external HDD with capacities of 2TB or less in processing NTFS/ FAT32 data is supported. Playback is not possible with some external hard disk drives.
NOTE *14 To enjoy content, you will need to insert a USB flash drive (1GB or more of free space/ sold separately). Requires broadband Internet service.
NOTE *15 Full assembly with stand base.
NOTE Playability may vary depending on the contents, discs and quality of the recording. For content recorded disc for your personal use.
NOTE Specifications are subject to change without notice.
TRADEMARK NOTICE Blu-ray Disc™, Blu-ray™ and the logos are trademarks of the Blu-ray Disc Association.
TRADEMARK NOTICE "AVCHD" and the "AVCHD" logo are trademarks of Panasonic Corporation and Sony Corporation.
TRADEMARK NOTICE DLNA, the DLNA Logo and DLNA CERTIFIED are trademarks, service marks, or certification marks of the Digital Living Network Alliance.
TRADEMARK NOTICE The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Panasonic Corporation is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.
TRADEMARK NOTICE aptX® software is copyright CSR plc or its group companies. All rights reserved. The aptX® mark and the aptX logo are trademarks of CSR plc or one of its group companies and may be registered in one or more jurisdictions.
TRADEMARK NOTICE Dolby and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories.
TRADEMARK NOTICE DTS, DTS-HD, the Symbol & DTS and the Symbol together are registered trademarks, and DTS-HD Master Audio is a trademark of DTS, Inc.
TRADEMARK NOTICE MPEG Layer-3 audio coding technology licensed from Fraunhofer IIS and Thomson.
TRADEMARK NOTICE Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc.
TRADEMARK NOTICE "Google Play" and "Android" are trademarks of Google Inc.
TRADEMARK NOTICE "Miracast" is a mark or registered mark of the Wi-Fi Alliance.
TRADEMARK NOTICE HDMI, the HDMI Logo, and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.
TRADEMARK NOTICE iPhone, and iPod are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.