ဘားတန္းပံုစံ စပီကာ SC-HTB18

add
အလိုရွိသည္မ်ား စာရင္း (Wish List) ထဲ ေပါင္းထည့္ရန္အလိုရွိသည္မ်ား စာရင္း (Wish List) မွ ဖယ္ရွားရန္

ေနာက္ထပ္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ေပါင္းထည့္ရန္ ေနရာလြတ္ မ႐ွိေတာ့ပါ။

အလိုရွိသည္မ်ား စာရင္း (Wish List) အတြင္းထည့္သြင္းရန္ အမ်ားဆံုးသတ္မွတ္ထားေသာ ထုတ္ကုန္ပစၥည္း အေရအတြက္သို႔ ေရာက္႐ွိသြားၿပီျဖစ္သည္

SC-HTB18

HTB18 တြင္ ႐ိုးရွင္းေသာဧည့္ခန္းတြင္အသံုးျပဳရန္အတြက္ ဆြဲေဆာင္မႈရွိစြာ စတိုင္က်လွပသည့္ Delta Form ဒီဇိုင္းႏွင့္ 2.1 လိုင္းပါရွိေသာ အရည္အေသြးျမင့္ ပတ္လည္အသံစနစ္မ်ား ပါဝင္သည္။ ၎ကို Bluetooth® ႏွင့္တြဲဖက္အသံုးျပဳႏိုင္သည့္အျပင္ ရုပ္ရွင္မ်ားအျပင္ သင့္စမတ္ဖုန္းမွ ေတးသီခ်င္းမ်ားကိုလည္း အမွန္တကယ္ ျမဴးတူးသည့္ အသံမ်ားျဖင့္ ခံစားနားဆင္ႏိုင္သည္။

SC-XH385GA

Close

လုပ္ေဆာင္ခ်က္

အေသးစိတ္အခ်က္မ်ား

ဘားတန္းပံုစံ စပီကာ SC-HTB18
High Output Power
Low Profile Delta Form Design
Smart Networking
Panasonic Music Streaming App

မၾကာေသးခင္က ၾကည့္႐ႈခဲ့သည့္ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား

မၾကာေသးခင္က ၾကည့္႐ႈခဲ့သည့္ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား