က်စ္လစ္ေသာ စတီရီယို စနစ္ SC-HC38

SC-HC38

သင့္ဘဝပံုစံႏွင့္ အံဝင္ခြင္က်ရွိသည္

Bluetooth® ႀကိဳးမဲ့နည္းပညာႏွင့္ iPhone 5 တို႔ျဖင့္တြဲဖက္အသံုးျပဳႏုိင္မႈ။ သင့္ကုိယ္ပုိင္ပံုစံျဖင့္ ေတးဂီတနားဆင္ရန္ ပါးလႊာၿပီး စတုိင္က်ေသာ မုိက္ခ႐ုိစနစ္။

SC-HC38

Close

လုပ္ေဆာင္ခ်က္

အေသးစိတ္အခ်က္မ်ား

က်စ္လစ္ေသာ စတီရီယို စနစ္ SC-HC38
ရရွိႏိုင္ေသာ အေရာင္မ်ား:
Color:Silver:SC-HC38GS-S
Color:Black:SC-HC38GS-K
Color:White:SC-HC38GS-W
Color:Red:SC-HC38GS-R
40W (RMS)
Total Power Output
Wireless Technology
Bluetooth Wireless Technology
Works with iPhone 5

စြမ္းေဆာင္ရည္

အကူအညီရယူရန္

အကူအညီရယူရန္

က်စ္လစ္ေသာ စတီရီယို စနစ္ SC-HC38