က်စ္လစ္ေသာ စတီရီယို စနစ္ SC-HC38 ၏ ဓါတ္ပံုမ်ား

က်စ္လစ္ေသာ စတီရီယို စနစ္ SC-HC38

PLAYABLE DISCS CD, CD-R/ -RW CD-DA yes
MP3 yes
AUDIO SYSTEM Output Channel 2ch
Power Output-RMS Front 20W (1kHz, 6ohms, 10% THD)
Total Power 40W
Power Output-PMPO 450W
USB Slot yes
Playback MP3 yes
HIGH QUALITY SOUND Digital Music Connection for iPod®/ iPhone®/ iPad® yes
Pure Direct Sound System yes
Bluetooth® Re-Master yes
Direct-Vocal Surround yes
D.Bass yes
Preset EQ 4 (Heavy, Clear, Soft, Vocal) + Flat
Bass & Treble Control yes
NETWORKING Panasonic Music Streaming App yes*1
Bluetooth® Wireless Technology yes
Works with iPhone 5® / iPod touch® (5th generation) / iPod nano® (7th generation) yes
USB connection for iPod®/ iPhone®/ iPad® yes*2
DESIGN Wall-Mountable yes
Motorized Sliding Door yes (for iPod/ iPhone and CD)
SPEAKER SYSTEM Front Configuration 1-way 1 speaker, Dual Passive Radiator
Speaker Unit [Approx.] Full Range: 6.5cm Cone Type
TUNER Band/ Station Presets 30-FM
Auto Tuning yes
OTHERS Power Supply AC 110-240V, 50/60Hz
Power Consumption Normal Use [Approx.] 34W
Standby (Dock-close) [Approx.] 0.2W*3
Auto Power Off/ Dimmer yes/ yes
Programmable Timer PLAY/ SLEEP
DIMENSIONS, WEIGHT Dimensions (W x H x D) [Approx.] 500 x 204 x 84 mm
Weight [Approx.] 2.6 kg
NOTE *1 App is available on the App Store. App is available on Google Play™. *2 Not all models are compatible. See dealer for details. *3 Standby (Dock-open) power consumption approximately 0.5W (HC58/38), 0.4W (HC28). Playability may vary depending on the contents, discs and quality of the recording. For content recorded for your personal use. ・Specifications are subject to change without notice. Weight and dimensions are approximate.