LUMIX ဒစ္ဂ်စ္တယ္ မွန္ဘီလူးတစ္ခုပါ မွန္လြတ္ ကင္မရာ DC-G7KGC

add
အလိုရွိသည္မ်ား စာရင္း (Wish List) ထဲ ေပါင္းထည့္ရန္အလိုရွိသည္မ်ား စာရင္း (Wish List) မွ ဖယ္ရွားရန္

ေနာက္ထပ္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ေပါင္းထည့္ရန္ ေနရာလြတ္ မ႐ွိေတာ့ပါ။

အလိုရွိသည္မ်ား စာရင္း (Wish List) အတြင္းထည့္သြင္းရန္ အမ်ားဆံုးသတ္မွတ္ထားေသာ ထုတ္ကုန္ပစၥည္း အေရအတြက္သို႔ ေရာက္႐ွိသြားၿပီျဖစ္သည္

DC-G7KGC

4K Photo ျဖင့္ "အခုိက္အတန္႔ေလးမ်ား" ကို ထုတ္ယူသိမ္းဆည္းထားလုိက္ပါ

အသက္႐ွဴမွားဖြယ္ လွပေအာင္ ႐ုိက္ကူးေပးမည့္ 4K ဗီဒီယိုျဖင့္ ထုိတန္ဖိုးရွိသည့္ အခ်ိန္ေလးမ်ားကို သိမ္းဆည္းထားလိုက္ပါ။ ထို႔ျပင္ 4K Photo ျဖင့္ ထူးျခားေသာ အခုိက္အတန္႔ေလးမ်ားကို ႐ိုက္ကူးယူလိုက္ပါ။ အဆိုပါ ဟိုက္ဘရစ္ 4K ကင္မရာသည္ ထိုအခိုက္အတန္႔ေလးမ်ားကို ထာဝရအေကာင္းဆုံး သိမ္းဆည္းထားပါလိမ့္မည္။

close
^

လုပ္ေဆာင္ခ်က္

အေသးစိတ္အခ်က္မ်ား

 LUMIX ဒစ္ဂ်စ္တယ္ မွန္ဘီလူးတစ္ခုပါ မွန္လြတ္ ကင္မရာ DC-G7KGC
ရရွိႏိုင္ေသာ အေရာင္မ်ား:
Color:Black:DMC-G7K-K
Color:Silver:DMC-G7K-S
4K Video / 4K Photo
4K Pre-Burst, 4K Burst, 4K Burst (Start&Stop)
2,360k-dot OLED
Live View Finder
16.00 Megapixels
Digital Live MOS Sensor

စြမ္းေဆာင္ရည္

မၾကာေသးခင္က ၾကည့္႐ႈခဲ့သည့္ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား

မၾကာေသးခင္က ၾကည့္႐ႈခဲ့သည့္ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား