ႏွိပ္နယ္ေပးသည့္ တလိမ့္တံုးပါဝင္ေသာ မ်က္ႏွာကို အျမႇဳပ္ငယ္ေလးမ်ားျဖင့္ သန္႔စင္ေပးသည့္စက္ EH-SC65

ႏွိပ္နယ္ေပးသည့္ တလိမ့္တံုးပါဝင္ေသာ မ်က္ႏွာကို အျမႇဳပ္ငယ္ေလးမ်ားျဖင့္ သန္႔စင္ေပးသည့္စက္ EH-SC65 ၏ ဓါတ္ပံုမ်ား

Power consumption

  • Approx. 6 W (fully charged)

Voltage

  • AC100-240V

Body size (WxHxD)

  • 5.5 x 18.6 x 6.9 cm (With the roller massage attachment included.)

Weight

  • 220 g (With the roller massage attachment included.)

Washable

  • Yes

Cordless

  • Yes

Charging Time

  • 2-hour charge for 1 week use

Accessories

  • Roller Massage Attachment, Brush attachment, Pore focus brush, Stand, Measuring Cup