မ်က္ႏွာႏွင့္ ခႏၶာကိုယ္ အတြက္ အေႏြး ဓာတ္ သံုး Roller EH-SP32 ၏ ဓါတ္ပံုမ်ား

မ်က္ႏွာႏွင့္ ခႏၶာကိုယ္ အတြက္ အေႏြး ဓာတ္ သံုး Roller EH-SP32

ModelNumber EH-SP32
Dimensions (H x W x D) Approx. 16.4 x 8 x 7 cm (with squeezing roller)
Weight Approx. 130 g