အေႏြး ဓာတ္ သံုး မ်က္ လံုးႏွိပ္ စက္ EH-SW50 ၏ ဓါတ္ပံုမ်ား

အေႏြး ဓာတ္ သံုး မ်က္ လံုးႏွိပ္ စက္ EH-SW50

Model Number EH-SW50
Chargig Time Approx. 1 hour
Dimensions (HxWxD) 6 X 14.1X 9.6cm
Weight 180 g