Vortex သန္႔စင္စနစ္ပါရွိေသာ အစုိ/အေျခာက္ ႏွာေခါင္းေမြးႏွင့္ နားေမြးညႇပ္စက္

ER-GN30

သန္႔ရွင္းရလြယ္ကူေသာ Vortex™ သန္႔စင္စနစ္

ER-GN30

Close

လုပ္ေဆာင္ခ်က္

အကူအညီရယူရန္

အကူအညီရယူရန္

Vortex သန္႔စင္စနစ္ပါရွိေသာ အစုိ/အေျခာက္ ႏွာေခါင္းေမြးႏွင့္ နားေမြးညႇပ္စက္