အားျပန္သြင္းႏုိင္ေသာ မုတ္ဆိတ္ရိတ္စက္ ES-SA40

ES-SA40

ေရခ်ိဳးေနစဥ္ အလြယ္တကူ အဆင္ေျပစြာျဖင့္ မုတ္ဆိတ္ရိတ္ သန္႔စင္ႏုိင္သည္

ES-SA40

Close

လုပ္ေဆာင္ခ်က္

တြဲဖက္သံုးပစၥည္းမ်ား

accessory-image

WES9941

Outer Foil ကုိ အသစ္လဲျခင္း

accessory-image

WES9942

Inner Blade ကုိ အသစ္လဲျခင္း

အကူအညီရယူရန္

အကူအညီရယူရန္

အားျပန္သြင္းႏုိင္ေသာ မုတ္ဆိတ္ရိတ္စက္ ES-SA40