အားျပန္သြင္းႏုိင္ေသာ မုတ္ဆိတ္ရိတ္စက္ ES-SA40 ၏ ဓါတ္ပံုမ်ား

အားျပန္သြင္းႏုိင္ေသာ မုတ္ဆိတ္ရိတ္စက္ ES-SA40

ModelNumber ES-SA40
Charging Time 8 hours
Wet/Dry Yes
Dimensions (H x W x D) 9.7 x 3.6 x 3.6 cm
Weight 200 g