ေမြး ညွင္း ႏွဳတ္သည့္စက္ ES2082 ၏ ဓါတ္ပံုမ်ား

ေမြး ညွင္း ႏွဳတ္သည့္စက္ ES2082

ModelNumber ES2082
Wet/Dry Yes
Rubber Grip Yes
Dimensions (H x W x D) Approx. 150 x 45 x 46mm
Weight Approx. 108 g