ဓားသြား ၁ ခုပါ အစုိ/အေျခာက္ ခရီးေဆာင္ မုတ္ဆိတ္ရိတ္စက္ ES3831

ES3831

ဘတ္ထရီျဖင့္ အသံုးျပဳႏုိင္ေသာ မုတ္ဆိတ္ရိတ္စက္မ်ား

• ၇၈ ဒီဂရီ အတြင္းပုိင္း ဓားသြား
• ၈.၅၀၀ cpm ေမာ္တာ
• စြမ္းရည္ျမႇင့္ ဒီဇုိင္း

ES3831

Close

လုပ္ေဆာင္ခ်က္

တြဲဖက္သံုးပစၥည္းမ်ား

accessory-image

WES9979P

Foil/Blade Combo ကုိ အသစ္လဲျခင္း

accessory-image

WES9941P

Outer Foil ကုိ အသစ္လဲျခင္း

accessory-image

WES9942P

Inner Blade ကုိ အသစ္လဲျခင္း

အကူအညီရယူရန္

အကူအညီရယူရန္

ဓားသြား ၁ ခုပါ အစုိ/အေျခာက္ ခရီးေဆာင္ မုတ္ဆိတ္ရိတ္စက္ ES3831