ဆံပင္မႈတ္စက္ EH-ND11

EH-ND11

အေၿခာက္ ၿမႏ္ ၿခင္း ႏွင့္ အလြယ္တကူပုံသြင္း နိဳင္ၿခင္း

Hair Dryer EH-ND11

Close

လုပ္ေဆာင္ခ်က္

အေသးစိတ္အခ်က္မ်ား

ဆံပင္မႈတ္စက္ EH-ND11
ရရွိႏိုင္ေသာ အေရာင္မ်ား:
Color:Blue:Blue
Color:White: