ဆံပင်ပုံသွင်းစက် EH-KA71 ၏ ဓါတ်ပုံများ

ဆံပင်ပုံသွင်းစက် EH-KA71

Model Number EH-KA71
Dimensions (HxWxD) 195 x 48 x 48 mm