ရေနွေးငွေ့မီး NI-E410TRSG ၏ ဓါတ်ပုံများ

ရေနွေးငွေ့မီး NI-E410TRSG

Power Source 220 - 240 V
Power Consumption 1800 - 2150W
NetWeight 1.0 kg
Dimension (LxWxH) 25.6 x 11.3 x 13.6 cm
Tank Capacity 200 ml
Soleplate Titan (silver)
Calc cut Yes
Spray Yes
Shot Yes