တံခါး 2 ေပါက္ပါ ေအာက္ေျခ ေရခဲခန္းျဖင့္ ေရခဲေသတၱာ NR-BV280XS

အလိုရွိသည္မ်ား စာရင္း (Wish List) ထဲ ေပါင္းထည့္ရန္အလိုရွိသည္မ်ား စာရင္း (Wish List) မွ ဖယ္ရွားရန္

ေနာက္ထပ္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ေပါင္းထည့္ရန္ ေနရာလြတ္ မ႐ွိေတာ့ပါ။

အလိုရွိသည္မ်ား စာရင္း (Wish List) အတြင္းထည့္သြင္းရန္ အမ်ားဆံုးသတ္မွတ္ထားေသာ ထုတ္ကုန္ပစၥည္း အေရအတြက္သို႔ ေရာက္႐ွိသြားၿပီျဖစ္သည္

NR-BV280XS

အသား၊ ငါးမ်ားကို 7 ရက္ၾကာသည္အထိ လတ္ဆတ္ေနေစသည္

Panasonic ေရခဲေသတၱာမ်ားသည္ ေန႔စဥ္ လန္းဆန္းမႈကို ရရွိေစရန္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီၫြတ္ေသာ ေနထိုင္မႈဘဝပံုစံမ်ားကို ပံ့ပိုးေပးပါသည္။ Prime Fresh -3ºC ႏူးညံ့စြာ ေအးခဲျခင္းသည္ အစားအစာမ်ားကို လတ္ဆတ္၍ အာဟာရ ျပည့္ဝေစၿပီး ေရခဲအရည္ေပ်ာ္ေအာင္လုပ္ရန္ မလိုအပ္ေသာေၾကာင့္ လြယ္ကူစြာ ခ်က္ျပဳတ္ျပင္ဆင္ႏိုင္သည္။

 • Prime Fresh ေအးခဲစနစ္
 • Ag Clean သန္႔စင္ေဆးရည္
 • ECONAVI
 • အင္ဗာတာ
Zoomခ်ဲ႔ၾကည့္ရန္
zoomခ်ံဳ႕ၾကည့္ရန္
Close

လုပ္ေဆာင္ခ်က္

Prime Fresh+ က အစားအစာမ်ားကို ပို၍ျမန္ျမန္ ႏူးညံ့စြာ ေအးခဲျခင္းျဖင့္ လတ္ဆတ္မႈရွိေအာင္ ထိန္းသိမ္းေပးသည္

Prime Fresh သည္ အသားငါးမ်ားကို ခန္႔မွန္းေျခ -3°C ၌ ညင္ညင္သာသာ ေအးခဲေပးသည္။
ဤနည္းျဖင့္ အစားအစာကို ႏူးညံ့စြာ ေအးခဲထားျခင္းက ေရခဲကို အရည္ေပ်ာ္ေအာင္ လုပ္စရာမလိုဘဲ လတ္ဆတ္မႈကို 7 ရက္ခန္႔*² ထိန္းသိမ္းေပးသည္။
အစားအစာကို ေလးဆခန္႔ပိုမိုျမန္ဆန္ေအာင္ ႏူးညံ့စြာ ေအးခဲရန္ Prime Fresh+ စနစ္ကို ေရြးခ်ယ္ပါ။*¹
Prime Fresh+ က အစားအစာမ်ားကို ပို၍ျမန္ျမန္ ႏူးညံ့စြာ ေအးခဲျခင္းျဖင့္ လတ္ဆတ္မႈရွိေအာင္ ထိန္းသိမ္းေပးသည္

Prime Fresh+ ျဖင့္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီၫြတ္ေသာ အစားအစာမ်ားကို ေန႔စဥ္ခ်က္ျပဳတ္ပါ

လတ္ဆတ္မႈကို ၾကာရွည္ခံေအာင္ ထိန္းသိမ္းေပးသည္

Prime Fresh သည္ အစားအစာမ်ားကို ႏူးညံ့စြာ ေအးခဲေပးၿပီး ေတာင့္တင္းသြားျခင္းမရွိဘဲ လတ္လတ္ဆတ္ဆတ္ျဖစ္ေနေအာင္ ထိန္းသိမ္းေပးရန္ ခန္႕မွန္းေျခ -3°C ေလစီးဆင္းမႈကို အသံုးျပဳသည္။
လတ္ဆတ္မႈကို ၾကာရွည္ခံေအာင္ ထိန္းသိမ္းေပးသည္

အာဟာရဓာတ္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းေပးသည္

Prime Fresh သည္ အသား၊ ငါးမ်ား၏ အာဟာရဓာတ္ႏွင့္ အရသာမ်ားကို ထြက္မသြားေအာင္ ထိန္းသိမ္းေပးၿပီး တစ္ကိုက္ခ်င္းစီတိုင္းတြင္ ေကာင္းမြန္ေသာ အာဟာရဓာတ္ အရသာကို ခံစားေစႏိုင္သည္။
အာဟာရဓာတ္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းေပးသည္

လွီးျဖတ္ရ လြယ္ကူျခင္း

Prime Fresh သည္ ပါဝင္ပစၥည္း တစ္ခုခ်င္းစီကို ေရခဲအရည္ေပ်ာ္ေအာင္ လုပ္စရာမလိုဘဲ အဆင္သင့္ လွီးျဖတ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ႏူးညံ့စြာ ေအးခဲေပးသည္။
လွီးျဖတ္ရ လြယ္ကူျခင္း

သီးျခားခြဲရ လြယ္ကူျခင္း

ႏူးညံ့စြာ ေအးခဲထားေသာ အစားအစာကို အသံုးျပဳရန္ အလြယ္တကူ သီးျခားခြဲၿပီး တစ္ခုခ်င္းစီ စားေသာက္ႏိုင္သည္။
သီးျခားခြဲရ လြယ္ကူျခင္း

ခူးခပ္ရ လြယ္ကူျခင္း

ႏူးညံ့စြာ ေအးခဲထားေသာ ခ်က္ျပဳတ္ထားသည့္ အစားအစာကို လိုခ်င္သည့္ ပမာဏအေလ်ာက္ အလြယ္တကူ ခူးခပ္ႏိုင္သည္။
ခူးခပ္ရ လြယ္ကူျခင္း

ပိုမိုျမန္ဆန္စြာ ဟင္းခတ္အေမႊးအႀကိဳင္ျဖင့္ နယ္ႏွပ္ျခင္း

ခန္႔မွန္းေျခ -3°C တြင္ သိမ္းဆည္းထားသည့္ အေမႊးအႀကိဳင္ခတ္ထားေသာ အစားအစာမ်ားအတြက္ အနံ႔အရသာကို ပိုမိုျမန္ဆန္ေအာင္ စိမ့္ဝင္ေစရန္ အခန္းငယ္မ်ားအၾကားတြင္ အေပါက္မ်ား ဖြင့္ထားသည္။
ပိုမိုျမန္ဆန္စြာ ဟင္းခတ္အေမႊးအႀကိဳင္ျဖင့္ နယ္ႏွပ္ျခင္း

ဘက္တီးရီးယား ကာကြယ္မႈ အစြမ္း

ေငြ အိုင္ယြန္မ်ားသည္ Ag စစ္ထုတ္ကိရိယာတြင္ ဘက္တီးရီးယား ေပါက္ဖြားမႈႏႈန္းကို 99.9%*³ ေလွ်ာ့ခ်ေပးၿပီး အနံ႔ဆိုးမ်ားကို ဖယ္ရွားေပးသည္။
*ဓာတ္ပုံထဲတြင္ NR-BV320XS ေမာ္ဒယ္အမ်ိဳးအစားကို အသံုးျပဳထားပါသည္။
ဘက္တီးရီးယား ကာကြယ္မႈ အစြမ္း

ECONAVI INVERTER စနစ္က လုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ခုခ်င္းစီကို သင့္လူေနမႈပံုစံႏွင့္ကိုက္ညီေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးသည္

အသံုးျပဳမႈ အေျခအေနမ်ားကို စိစစ္ၿပီး အေအးခံျခင္း လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို အေကာင္းဆံုး ခ်ိန္ညႇိေပးသည္

ECONAVI အာ႐ုံခံစနစ္ အမ်ိဳးအစား ေလးမ်ိဳးသည္ သင္၏ ေရခဲေသတၱာ ေန႔စဥ္အသံုးျပဳမႈကို ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးၿပီး သင္ ၎ကို အမ်ားဆံုး အသံုးျပဳသည့္အခ်ိန္၊ သင္ အသံုးျပဳသည့္ အႀကိမ္အေရအတြက္ကဲ့သို႔ လူေနမႈပံုစံမ်ားကို 3 ပတ္တာ မွတ္တမ္းတင္ထားသည္။
အသံုးျပဳမႈ အေျခအေနမ်ားကို စိစစ္ၿပီး အေအးခံျခင္း လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို အေကာင္းဆံုး ခ်ိန္ညႇိေပးသည္

အသိဉာဏ္ရွိရွိ စြမ္းအင္ေခြၽတာလိုက္ပါ

ECONAVI သည္ စြမ္းအင္သံုးစြဲမႈတြင္ ေလလြင့္ဆံုးရႈံးမႈမွန္သမွ်ကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ခန္႔မွန္းေဒတာအရ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ပါဝါထိန္းခ်ဳပ္မႈကို သံုးစြဲသည္။
အသိဉာဏ္ရွိရွိ စြမ္းအင္ေခြၽတာလိုက္ပါ

မွတ္ခ်က္

*1 စမ္းသပ္မႈ အေျခအေနမ်ား -- ပတ္ဝန္းက်င္ အပူခ်ိန္- 32°C၊ ဟာ့ဇ္- 50Hz၊ ဗို႔အား- 220V၊ စမ္းသပ္ထားေသာ ေမာ္ဒယ္- NR-BC369-V2/ အပူခ်ိန္ ဆက္တင္ -- ေရခဲေသတၱာ- အသင့္အတင့္၊ ေရခဲခန္း- အသင့္အတင့္၊ Prime Fresh- Prime Fresh+/ ပံုမွန္ Prime Fresh/ စမ္းသပ္ထားေသာ အစားအစာ- ေရခဲေသတၱာ (ခန္႔မွန္းေျခ 4°C) တြင္ သိမ္းဆည္းထားေသာ အမဲသား 200g ႏွင့္ အခန္းတြင္း အပူခ်ိန္ (ခန္႔မွန္းေျခ 26°C) တြင္ သိမ္းဆည္းထားေသာ အမဲသား 200g / စမ္းသပ္မႈ ပံုစံ- ေရခဲေသတၱာကို တည္ၿငိမ္ေသာ အေျခအေနတြင္ ဖြင့္ထားၿပီးေနာက္ Prime Fresh ေရခဲေသတၱာခန္းတြင္ အမဲသားႏွစ္မ်ိဳးလံုးကို ထည့္ခဲ့သည္။ အေအးခံႏႈန္းအတြက္ အခ်ိန္ကို Prime Fresh+ စနစ္ႏွင့္ ပံုမွန္ Prime Fresh+ စနစ္ႏွစ္ခုၾကား 4°C/26°C မွ -1.5°C ထိ ႏိႈင္းယွဥ္ခဲ့သည္။
*2 Panasonic က ျပင္ဆင္ထားေသာ ေဒတာ။ အသံုးျပဳမႈ အေျခအေနမ်ား၊ သိမ္းဆည္းထားေသာ အစားအစာ အမ်ိဳးအစား၊ အေျခအေနႏွင့္ ပမာဏေပၚ မူတည္၍ ထိေရာက္မႈ ေျပာင္းလဲႏိုင္သည္။
*3 စမ္းသပ္သည့္ အဖြဲ႕အစည္း- Boken အရည္အေသြး အကဲျဖတ္မႈ အဖြဲ႔အစည္း။ စမ္းသပ္သည့္ ပိုးမႊားဗီဇမ်ား- Staphylococcus aureus၊ Escherichia coli။ ယင္းသည္ ဤဘက္တီးရီးယားမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားသည့္ ေရာဂါမ်ားကို ကာကြယ္ေပးသည္ဟု ဆိုလိုျခင္းမဟုတ္ပါ။ စမ္းသပ္သည့္ နည္းလမ္း- JIS L 1902 အေရအတြက္အရ စမ္းသပ္မႈ (ဘက္တီးရီးယား ေပ်ာ္ရည္စုပ္ယူမႈနည္းလမ္း)။ မိမိဘာသာ ရွင္သန္ႏိုင္ေသာ ဘက္တီးရီးယားမ်ား၏ အေရအတြက္ တိုင္းတာမႈနည္းလမ္း- ခြက္ထဲေလာင္းထည့္သည့္ နည္းလမ္း။ စမ္းသပ္မႈ ရလဒ္မ်ား- ဘက္တီးရီးယား ကာကြယ္မႈ လုပ္ေဆာင္ခ်က္တန္ဖိုး 2 ႏွင့္အထက္၊ ဘက္တီးရီးယား ဖယ္ရွားေပးႏိုင္စြမ္း 99.9%။ ဘက္တီးရီးယား အေရအတြက္ႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ အေျခေနမ်ားအေပၚ မူတည္၍ အေရအတြက္က အႏၲရာယ္မ်ားေသာ အေျခအေနသို႔ ျမန္ဆန္စြာ မတိုးပြားလာႏိုင္ဟု အာမခံခ်က္ မေပးႏိုင္ပါ။ စမ္းသပ္မႈ နံပါတ္- 003557-1 ၊ 003557-2
*4 Panasonic က ျပင္ဆင္ထားေသာ ေဒတာ။
*5 Panasonic က ျပင္ဆင္ထားေသာ ေဒတာ။ ေရခဲခံအကန္႔ႏွင့္ ေရခဲေသတၱာအကန္႔ ႏွစ္ခုစလံုးအတြက္ အပူခ်ိန္ကုိ [MED] အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားမွသာလွ်င္ ECONAVI က အလုပ္လုပ္ပါသည္။

အေသးစိတ္အခ်က္မ်ား

တံခါး 2 ေပါက္ပါ ေအာက္ေျခ ေရခဲခန္းျဖင့္ ေရခဲေသတၱာ NR-BV280XS ၏ ဓါတ္ပံုမ်ား

အရြယ္အစားႏွင့္ အေလးခ်ိန္

အျမင့္
1505mm
အက်ယ္
601mm
အနက္
656mm
အေလးခ်ိန္
51kg

*Please check the minimum space requirements for installation.

 • Prime Fresh ေအးခဲစနစ္Prime Fresh ေအးခဲစနစ္
 • Ag Clean သန္႔စင္ေဆးရည္Ag Clean သန္႔စင္ေဆးရည္
 • ECONAVIECONAVI
 • အင္ဗာတာအင္ဗာတာ

Capacity: 255 L (TCVN 7829:2016)
Door Material: Steel (Stainless Color)

Prime Fresh with its independent storage case, keep meat and fish fresh longer without defrosting.

Ag Clean deactivates bacteria and suppresses odors in the refrigerator.

ECONAVI saves energy with four types of sensors.

INVERTER adjusts power via flexible control of the compressor.

SPECIFICATIONS

 • Capacity (PNS 1477:1996 (ISO 8561 published 1995))

  • Total
   • 255 L
 • Refrigerator Compartment (PC)

  • 170 L
 • Freezer Compartment (FC)

  • 85 L
 • Vegetable compartment (VC)

  • -
 • Product Dimensions (WxDxH)

  • 601 x 656 x 1505 mm
 • Defrost Type

  • Electric PCB Control
 • Standard / Regulation

  • PNS 1477:1996 (ISO 8561 : 1995)
   PNS IEC 60335-2-24 : 2013 (IEC published 2010)
 • Energy Consumption

  • -
 • Energy Level

  • -
 • Net Weight

  • 51 kg
 • Gross Weight

  • 56 kg
 • Voltage

  • 220-240 V
 • Hertz

  • 60 Hz
 • Number of Doors

  • 2
 • Door Color

  • Silver

REFRIGERATOR COMPARTMENT (PC)

 • Tray Material

  • Glass Tray
 • Vegetable Case

  • Yes
 • Prime Fresh Case

  • Yes
 • Utility Box

  • Yes
 • Egg Tray

  • Yes
 • LED Room Light

  • Yes
 • Adjustable Tray

  • Yes
 • Tempered Glass Tray

  • Yes

FREEZER COMPARTMENT (FC)

 • Tray Material

  • Glass Tray
 • Twist Ice Tray

  • Yes
 • Twin Ice Trays

  • Yes
 • Ice Box

  • Yes
 • Freezer Case

  • Yes
 • Shelf

  • Yes
 • 1-2 Tempered Glass Tray

  • Yes
 • Quick Ice Making

  • Yes

Others

 • ECONAVI

  • Yes
 • Control Panel

  • Yes (Outside of fridge door/ Electrostatic Touch)
 • Compressor

  • Inverter
 • Freezer Control

  • Yes
 • Quick Freezing

  • Yes
 • Energy Saving

  • Yes
 • Refrigerant

  • R600a
 • Urethane Insulation Cyclopentane

  • Yes
 • Door Alarm

  • Yes
 • Fresh&Clean

  • Yes
 • Ag Clean

  • Yes
 • Prime Fresh+

  • Yes

အကူအညီရယူရန္

တံခါး 2 ေပါက္ပါ ေအာက္ေျခ ေရခဲခန္းျဖင့္ ေရခဲေသတၱာ NR-BV280XS