Jar ထမင္းေပါင္းအုိး (မုိက္ခရုိကြန္ပ်ဴတာ) SR-ZS185

SR-ZS185

မိုက္ခရုိက္ကြန္ပ်ဴတာသံုး၍ ထမင္းကုိ အရသာရွိရွိ ခ်က္ေပးျခင္း

• အလႊာ 6 ခုပါေသာ အတြင္းပုိင္း မွန္ကူကြက္ပံုစံအလႊာအုပ္ ထမင္းအုိး
• မုိက္ခ႐ုိကြန္ပ်ဴတာျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္၍ အပူေပးသည့္စနစ္
• Menu ပ႐ုိဂရမ္ 13 ခု
• Keep Warm လုပ္ေဆာင္ခ်က္
• အလြယ္တကူ ျမင္ႏုိင္ေသာ ႀကီးမားသည့္ LCD Panel

Electric Rice Cooker

Close

လုပ္ေဆာင္ခ်က္

အေသးစိတ္အခ်က္မ်ား

Jar ထမင္းေပါင္းအုိး (မုိက္ခရုိကြန္ပ်ဴတာ) SR-ZS185
ထမင္းအုိးအသစ္
အလႊာ 6 ခုပါေသာ Diamond Black Flon ထမင္းအုိး
Menu ပရုိဂရမ္ 13 ခု

အကူအညီရယူရန္

အကူအညီရယူရန္

Jar ထမင္းေပါင္းအုိး (မုိက္ခရုိကြန္ပ်ဴတာ) SR-ZS185