တုိင္ကီပါဖုန္စုပ္စက္ MC-YL631 ၏ ဓါတ္ပံုမ်ား

တုိင္ကီပါဖုန္စုပ္စက္ MC-YL631

Cord Rewind -
Imput Power 1700 W
Dust Capacity 16 L
Extension Wands Metal x 2
Cord Length 8.0 m
Exhaust Filter Anti-Bacteria