လားရာမ်ိဳးစံုသြားႏိုင္သည့္ ေအာက္ခံျပား NI-WL30VSG ျဖင့္ ႀကိဳးမဲ့ ေရေႏြးေငြ႕ မီးပူ

အလိုရွိသည္မ်ား စာရင္း (Wish List) ထဲ ေပါင္းထည့္ရန္အလိုရွိသည္မ်ား စာရင္း (Wish List) မွ ဖယ္ရွားရန္

ေနာက္ထပ္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ေပါင္းထည့္ရန္ ေနရာလြတ္ မ႐ွိေတာ့ပါ။

အလိုရွိသည္မ်ား စာရင္း (Wish List) အတြင္းထည့္သြင္းရန္ အမ်ားဆံုးသတ္မွတ္ထားေသာ ထုတ္ကုန္ပစၥည္း အေရအတြက္သို႔ ေရာက္႐ွိသြားၿပီျဖစ္သည္

NI-WL30VSG

လြတ္လြတ္လပ္လပ္ မီးပူတိုက္ႏိုင္ျခင္း။

ႀကိဳးမဲ့ႏွင့္ လားရာမ်ိဳးစံုသို႔ သြားႏိုင္သည့္ ေအာက္ခံျပားျဖင့္ တြန္႔ေၾကမႈကို အျမန္ေလွ်ာ့ခ်ေပးမႈ။ အလြယ္တကူ တပ္ဆင္ရန္အတြက္ ျဖဳတ္ႏိုင္သည့္ ေရခြက္ႏွင့္ အျမန္အသံုးျပဳရန္အတြက္ ေဒါင္လိုက္ ေရေႏြးေငြ႕ဖ်န္းစနစ္။

 • ႀကိဳးမဲ့
Zoomခ်ဲ႔ၾကည့္ရန္
zoomခ်ံဳ႕ၾကည့္ရန္
Close

လုပ္ေဆာင္ခ်က္

ႀကိဳးမဲ့ ေရြ႕လ်ားမႈျဖင့္ တြန္႔ေၾကမႈမ်ားကို ျပန္႔ရန္႔ေစလိုက္ပါ

ႀကိဳးမဲ့မီးပူက သင္၏ မီးပူတိုက္သည့္အလုပ္ကို အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕၍ သက္ေတာင့္သက္သာရွိေစကာ ေပ်ာ္စရာလည္းေကာင္းေစသည္။ ႀကိဳးႏွင့္ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္စရာမလိုဘဲ ၎ကို လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေရႊ႕ႏိုင္သည္။ သင္ အႀကိဳက္ဆံုး အဝတ္အစားမ်ားကို အျမန္ ျပန္လည္သစ္လြင္ေစၿပီး သပ္သပ္ရပ္ရပ္ ဝတ္ဆင္ရသည့္ ခံစားခ်က္ကို ခံစားလိုက္ပါ။
ႀကိဳးမဲ့ ေရြ႕လ်ားမႈျဖင့္ တြန္႔ေၾကမႈမ်ားကို ျပန္႔ရန္႔ေစလိုက္ပါ

ႀကိဳးမဲ့မီးပူ အသံုးျပဳပံု

အဆင့္ 1

သင့္အဝတ္မ်ားကို မီးပူတိုက္ပါ။
အဆင့္ 1

အဆင့္ 2

အဝတ္မ်ားကို မီးပူတိုက္ဘုတ္ျပားေပၚတြင္ ေျပာင္းထားပါ။ ထိုအခ်ိန္အတြင္း ေအာက္ေျခက မီးပူကို ခ်က္ခ်င္းပူလာေစသည့္အတြက္ မီးပူတိုက္ျခင္းကို လိုအပ္သေလာက္ ဆက္လုပ္ႏိုင္ပါသည္။
အဆင့္ 2

အေကာင္းဆံုး မီးပူတိုက္ျခင္းအတြက္ လားရာမ်ိဳးစံုသြား ေအာက္ခံျပား

ေအာက္ခံျပားကို ႏွစ္ဖက္စလံုးတြင္ ေသးသြယ္ထားၿပီး အခ်ိဳးညီညီ ဖြဲ႕စည္းထားသျဖင့္ လားရာမ်ိဳးစံုသို႔ မီးပူကို ေရြ႕လ်ားႏိုင္သည္။
အေကာင္းဆံုး မီးပူတိုက္ျခင္းအတြက္ လားရာမ်ိဳးစံုသြား ေအာက္ခံျပား

ဘက္ေပါင္းစံုသို႔ သက္ေတာင့္သက္သာ ေရြ႕လ်ားႏိုင္ျခင္း

ႀကိဳးမဲ့မီးပူျဖင့္ ေပါင္းစပ္၍ ၎သည္ အဝတ္အစား အစိတ္အပိုင္းအားလံုးကို အျပည့္အဝ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေရြ႕လ်ားႏိုင္ၿပီး ထိေရာက္စြာ မီးပူတိုက္ေပးႏိုင္သည္။
ဘက္ေပါင္းစံုသို႔ သက္ေတာင့္သက္သာ ေရြ႕လ်ားႏိုင္ျခင္း

ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈႏွင့္ တည္ၿငိမ္မႈရွိေစရန္ ဒီဇိုင္းထုတ္ထားသည္

သင္ စိတ္ေအးလက္ေအးရွိေစရန္ အပူျပားကို အားသြင္း အထိုင္စက္ေပၚတြင္ တည္ၿငိမ္စြာ တင္ထားႏိုင္သည္။ ၎သည္ ႐ိုး႐ိုးသာမန္ဒီဇိုင္းႏွင့္ ယွဥ္လွ်င္ သင့္လက္ေခ်ာင္း မီးပူေလာင္ႏိုင္ေျခ သို႔မဟုတ္ ဘုတ္ျပားေပၚမွ ျပဳတ္က်ႏိုင္ေျခကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးသည္။
ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈႏွင့္ တည္ၿငိမ္မႈရွိေစရန္ ဒီဇိုင္းထုတ္ထားသည္

အရွိန္ျပင္းေသာ ေရေႏြးေငြ႕ ပစ္လႊတ္စနစ္ျဖင့္ တြန္႔ေၾကရာမ်ားကို ျမန္ဆန္စြာ ေျပေပ်ာက္သြားေအာင္ လုပ္လိုက္ပါ

ခလုတ္ကို ႏွိပ္ရံုႏွိပ္လိုက္ပါ။ ထြက္လာသည့္ ေရေႏြးေငြ႕မ်ားက တြန္႔ေၾကရာမ်ားကို သုတ္သင္ဖယ္ရွားေပးသည္။ ႀကိဳးမပါေသာ ဒီဇိုင္းႏွင့္ ေဒါင္လိုက္ ပစ္လႊတ္စနစ္တို႔ကို ေပါင္းစပ္လ်က္ သင္သည္ အက်ႌခ်ိတ္ေပၚရွိ အဝတ္အစားမ်ားကိုပင္ အလြယ္တကူ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏိုင္သည္။
အရွိန္ျပင္းေသာ ေရေႏြးေငြ႕ ပစ္လႊတ္စနစ္ျဖင့္ တြန္႔ေၾကရာမ်ားကို ျမန္ဆန္စြာ ေျပေပ်ာက္သြားေအာင္ လုပ္လိုက္ပါ

ေရေႏြးေငြ႕ ေအာ္တိုရပ္ေပးသည့္ စနစ္ျဖင့္ ေရကို အက်ိဳးရွိ ထိေရာက္စြာ သံုးစြဲႏိုင္သည္

ႀကိဳးမဲ့

အားသြင္းအထိုင္စက္တြင္ တင္ထားသည့္အခါ ေရေႏြးေငြ႕ထုတ္လႊတ္ျခင္းကို ရပ္တန္႔ေပးသည္။ ေရထည့္သည့္ခြက္မွာ က်စ္လ်စ္ေသးငယ္ေသာ္လည္း ၎က ေရေႏြးေငြ႕ကို အသိဉာဏ္ရွိရွိ၊ ထိထိေရာက္ေရာက္ သံုးစြဲႏိုင္သည္။
ႀကိဳးမဲ့

႐ိုး႐ိုး

မီးပူတိုက္သည့္ အျပားေပၚတြင္ မီးပူကို မပိတ္ဘဲ ထားထားလွ်င္ ၎က ေရေႏြးေငြ႕ကို ဆက္လက္ထုတ္ေပးကာ အခင္းကို စိုစြတ္ေစသည္။
႐ိုး႐ိုး

အေသးစိတ္အခ်က္မ်ား

လားရာမ်ိဳးစံုသြားႏိုင္သည့္ ေအာက္ခံျပား NI-WL30VSG ျဖင့္ ႀကိဳးမဲ့ ေရေႏြးေငြ႕ မီးပူ ၏ ဓါတ္ပံုမ်ား

အရြယ္အစားႏွင့္ အေလးခ်ိန္

အျမင့္
133mm
အက်ယ္
100mm
အနက္
220mm
အေလးခ်ိန္
930g

* Weight without power base.

Smooth glide with CORDLESS and Multi- Direction Soleplate

Quick set-up with Detachable Water Tank

Less risk of burn and drop with the Stable Power Base

Vertical Steam Shot for quick use

Model

 • Model

  • NI-WL30VSG

Design

 • Color (Iron / Water Tank)

  • White/Purple
 • Color

  • White
 • Soleplate Style

  • Multi-Direction Soleplate
 • Steam Circulating Soleplate

  • N/A
 • Soleplate Finish

  • Silver titanium
 • Water Tank

  • Detachable
 • Iron Handle

  • N/A
 • Built-in Retractable Cord Reel

  • No
 • Temperature Control

  • Mechanical
 • TEMPERATURE READY Indicator Light

  • On/Off - 3 Settings
 • Heat Resistant Carrying Case

  • No
 • Wide Water Refill

  • N/A
 • Cord Design

  • N/A

Performance

 • Easy Glide - Curved Soleplate

  • Yes
 • Steam Output

  • 10 g/min
 • Time Saving - Multi-Directional Soleplate

  • Yes
 • Selectable Fabric / Temperature Dial

  • 3 Fabric Settings
 • Choose Steam or Dry Operation

  • Dry / Steam Position Selector
 • Adjustable Steam Amount

  • High / Middle / Dry
 • Extra Jet-of-Steam

  • N/A
 • Water Mist

  • No
 • Water Tank Capacity

  • 120 cc

Convenience

 • Vertical Steam

  • Yes
 • Automatic Water Seal

  • Anti-Drip System
 • Stay Clean Steam Vents

  • N/A
 • Quick Reference Fabric / Temp. Chart

  • On Charging Base
 • Easy Storage / Carrying Case w / Handle

  • No
 • Cord Length

  • 1.9 m
 • Water Tank Refill Cup

  • N/A
 • Self Cleaning

  • N/A

Safety

 • Auto Shut-Off

  • No
 • Power Supply

  • 1300-1550 W
 • Rated Power

  • N/A
 • Iron - Temperature Range

  • N/A

Dimension

 • Carton Dimensions (H x W x D)

  • 336 x 298 x 442 mm
 • Master Carton Dimensions (H x W x D)

  • N/A
 • Weight

  • 1.5 kg (without power base 0.93 kg)

အကူအညီရယူရန္

လားရာမ်ိဳးစံုသြားႏိုင္သည့္ ေအာက္ခံျပား NI-WL30VSG ျဖင့္ ႀကိဳးမဲ့ ေရေႏြးေငြ႕ မီးပူ