စတိုင်ကျသော ဒီဇိုင်းဖြင့် 10kg / 6kg NA-D106X1 ရှေ့ဘက်မှ အဝတ်ထည့်ရသော အဝတ်လျှော် အခြောက်ခံစက်

စတိုင်ကျသော ဒီဇိုင်းဖြင့် 10kg / 6kg NA-D106X1 ရှေ့ဘက်မှ အဝတ်ထည့်ရသော အဝတ်လျှော် အခြောက်ခံစက် ၏ ဓါတ်ပုံများ