စတိုင်ကျသော ဒီဇိုင်းဖြင့် 10kg / 6kg NA-D106X1 ရှေ့ဘက်မှ အဝတ်ထည့်ရသော အဝတ်လျှော် အခြောက်ခံစက်

စတိုင်ကျသော ဒီဇိုင်းဖြင့် 10kg / 6kg NA-D106X1 ရှေ့ဘက်မှ အဝတ်ထည့်ရသော အဝတ်လျှော် အခြောက်ခံစက် ၏ ဓါတ်ပုံများ

BASIC SPECIFICATION

 • Capacity (Wash / Dry)

  • 10 kg / 6 kg
 • Spin speed (rpm)

  • 1,000 rpm
 • Dimension (W x D x H)

  • 600 x 665 x 998 mm
 • Weight

  • 73 kg
 • Voltage / Frequency

  • 220 - 240 V / 50 Hz
 • Door opening angle

  • 105 ˚
 • Drum opening size

  • 420 mm
 • Control panel type

  • White LED Touch Panel Display
 • Body Colour

  • White

FEATURES

 • ActiveFoam System

  • yes
 • Jet Shower (Hydro Active)

  • yes (7 shower)
 • Dancing wash system

  • yes
 • 3D sensor wash

  • yes
 • Steam action

  • no
 • Drying system

  • NEW ECO Drying SYSTEM
 • ECONAVI

  • yes
   • Laundry load sensor
   • Water temperature sensor
   • Laundry material sensor
 • Inverter

  • yes

CONVENIENT FEATURES

 • Child lock

  • yes
 • Tub clean

  • • Auto Tub Clean
   • Mold prevention drum
   • 30 ⁰c Tub Clean
 • Laundry Add Option

  • yes
 • Auto-Power off

  • yes
 • SAZANAMI Drum

  • yes
 • Guidance function

  • • Detergent Amount Recommendation
   • Overload Alert in drying
   • Cycle end buzzer
 • Delay start (Time Delay)

  • yes (Wash: 2-24 hr, Dry: 6-24 hr)
 • Water circulation pump

  • yes
 • Drain Pump

  • yes

MAIN PROGRAMS

 • Cotton

  • yes
 • Intensive

  • yes
 • Hand wash

  • Hand wash
 • Bedding

  • yes
 • Soak

  • yes (40 ⁰c)
 • ECONAVI

  • yes
 • Tub clean

  • yes
 • Wash&Dry

  • yes