မိုက်ခရိုဝေ့ မီးဖို NN-GD37HMYTE ၏ ဓါတ်ပုံများ

မိုက်ခရိုဝေ့ မီးဖို NN-GD37HMYTE

MODEL & SIZE Model Number NN-GD37HB
Type Grill Combination Oven
Oven Capacity 23 L
PANASONIC TECHNOLOGY Panasonic Inverter Yes
DESIGN Color Black
PROGRAMMABLE FEATURES Sensor Cook Yes
Sensor Reheat Yes
Inverter Turbo Defrost Yes
SPECIFICATIONS Cavity Dimensions (W x D x H) 315 x 353 x 178 mm
Unit Dimensions (W x D x H) 488 x 395 x 279 mm
Net Weight 10 kg