မိုက်ခရိုဝေ့ / အကင်မီးဖို NN-GF574M ၏ ဓါတ်ပုံများ

မိုက်ခရိုဝေ့ / အကင်မီးဖို NN-GF574M

Model NN-GF574M
Outside Dimensions (W x H x D) Approx. 529 mm x 326 mm x 422 mm
Oven Cavity Dimensions (W x H x D) Approx. 354 mm x 230 mm x 338 mm
Cavity Volume 27 L
Operating Frequency 2,450 MHz