မိုက်ခရိုဝေ့ မီးဖို NN-SM33HMYTE

add
အလိုရှိသည်များ စာရင်း (Wish List) ထဲ ပေါင်းထည့်ရန်အလိုရှိသည်များ စာရင်း (Wish List) မှ ဖယ်ရှားရန်

နောက်ထပ် ကုန်ပစ္စည်းများ ပေါင်းထည့်ရန် နေရာလွတ် မရှိတော့ပါ။

အလိုရှိသည်များ စာရင်း (Wish List) အတွင်းထည့်သွင်းရန် အများဆုံးသတ်မှတ်ထားသော ထုတ်ကုန်ပစ္စည်း အရေအတွက်သို့ ရောက်ရှိသွားပြီဖြစ်သည်

NN-SM33HMYTE

နေ့စဉ်အစားအစာများအတွက် အလွယ်တကူ အသုံးပြုနိုင်မှု

• 25 L အကင် မိုက်ခရိုဝေ့ မီးဖို
• 800 W ဖြင့် ချက်ပြုတ်ပေးနိုင်စွမ်း 
• အလွယ်တကူဖြင့် နေ့စဉ် အသုံးပြုနိုင်စွမ်း

Microwave Oven

Close

အသေးစိတ်အချက်များ

 မိုက်ခရိုဝေ့ မီးဖို NN-SM33HMYTE
ရရှိနိုင်သော အရောင်များ:
Color:Black & Silver:NN-SM33HM
Color:Black & White:NN-SM33HM
25 L Solo Microwave Oven
800 W Cooking Power
Easy Dial Operation

မကြာသေးခင်က ကြည့်ရှုခဲ့သည့် ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ

မကြာသေးခင်က ကြည့်ရှုခဲ့သည့် ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ

    အကူအညီရယူရန်

    အကူအညီရယူရန်

    မိုက်ခရိုဝေ့ မီးဖို NN-SM33HMYTE