အသား ကြိတ်ခြေစက် MK-MG1300WTN

add
အလိုရှိသည်များ စာရင်း (Wish List) ထဲ ပေါင်းထည့်ရန်အလိုရှိသည်များ စာရင်း (Wish List) မှ ဖယ်ရှားရန်

နောက်ထပ် ကုန်ပစ္စည်းများ ပေါင်းထည့်ရန် နေရာလွတ် မရှိတော့ပါ။

အလိုရှိသည်များ စာရင်း (Wish List) အတွင်းထည့်သွင်းရန် အများဆုံးသတ်မှတ်ထားသော ထုတ်ကုန်ပစ္စည်း အရေအတွက်သို့ ရောက်ရှိသွားပြီဖြစ်သည်

အသား ကြိတ်ခြေစက် MK-MG1300WTN

MK-MG1300WTN

အသား ကြိတ်ခြေစက်

အသား ႀကိတ္ေျခစက္ MK-MG1300WTN

Close

အသေးစိတ်အချက်များ

အသား ကြိတ်ခြေစက် MK-MG1300WTN
High Grinding Performance
Easy-to-Use On-Off Switch (Tumbler Switch)
3 Types of Blades (Rough/Mid/Fine)

မကြာသေးခင်က ကြည့်ရှုခဲ့သည့် ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ

မကြာသေးခင်က ကြည့်ရှုခဲ့သည့် ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ

    အကူအညီရယူရန်

    အကူအညီရယူရန်

    အသား ကြိတ်ခြေစက် MK-MG1300WTN