လက်သုံးမွှေစက် MK-GH3

လက်သုံးမွှေစက် MK-GH3 ၏ ဓါတ်ပုံများ

Power Supply

  • 220 - 240 V ~ 50/60Hz

Power Consumption

  • 175 W

Speed

  • 5-speed

Operation Rating (Max.)

  • 5 min

Power Cord Length

  • 1.7 m

Weight (Approx.)

  • 1.08 kg

Dimention (Approx.) W×D×H

  • 9.3 cm×19.5 cm×15.1 cm

Attachment

  • Beaters
    Dough hooks