Panasonic ၏ ႏွစ္ 100 ျပည့္ ႏွစ္ပတ္လည္

ထုတ္ကုန္အေၾကာင္း

The Product Story

အခ်ိန္ေတြသာ ေျပာင္းလဲသြားခဲ့သည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာမူ ေျပာင္းလဲျခင္းမရွိပါ။

လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၁၀၀ က စတင္ခဲ့ပါသည္။
"မီးေခ်ာင္းမ်ားႏွင့္ အိမ္သံုးပစၥည္းမ်ားကုိ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း အသံုးျပဳလုိသည္" ဟူေသာ အေတြးမွ စတင္၍ Panasonic ၏ သမုိင္းေၾကာင္း စတင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ယခုအခါတြင္ ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔၏ ဘဝမ်ားတြင္ ပိုမိုအဆင္ေျပေတာက္ပေစေသာ ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔၏ မူသည္ မေျပာင္းလဲဘဲ ဆက္လက္တည္ရွိေနခဲ့ပါသည္။
ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔၏ ဒုတိယ ရာစုႏွစ္စတင္ခ်ိန္တြင္ ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔မွာ အသင့္ျဖစ္ေနၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

ပိုမုိသိရွိရန္

 

နည္းပညာမ်ား

The Product Story

စီးပြားေရး လုပ္ငန္းတြင္ ႏွစ္ေပါင္း 100 ရပ္တည္လာခဲ့ၿပီးသည့္ ကာလအတြင္း Panasonic သည္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ကမာၻႏွင့္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ အနာဂတ္ကိုဖန္တီးျခင္း ဟူသည့္ သူ၏ကတိအတုိင္း အၿမဲလုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ ဤကတိကို ျဖည့္ဆည္းရန္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈ တစ္ရပ္အေနျဖင့္ Panasonic သည္ သူ၏ သံုးစြဲသူူမ်ား အဆင္ေျပေစရန္ႏွင့္ လူေနမႈဘဝ တိုးတက္လာေစရန္ ၎၏ ထုတ္ကုန္မ်ားတြင္ ဆန္းသစ္ဖန္တီးထားေသာ နည္းပညာမ်ားကို တီထြင္ခဲ့သည္။  

ပိုမိုေလ့လာရန္

ႏွစ္ေပါင္း 100 ရွိၿပီျဖစ္သည့္ စိတ္ကူးမ်ား

100 years of ideas

ရာစုႏွစ္တစ္ခုအတြင္း ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔ ဖန္တီးခဲ့ေသာ ထုတ္ကုန္မ်ားႏွင့္ နည္းပညာမ်ားသည္ သင္၏ လူေနမႈဘဝပံုစံကုိ ပိုမိုတိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစပါလိမ့္မည္။

ႏွစ္ခုတြဲ ပလတ္ေပါက္မ်ား

မီးသီး

ဘက္ထရီ အေျခာက္

ေရခဲေသတၱာ

ေရခဲေသတၱာ

ေရခဲေသတၱာ

ေရခဲေသတၱာ

ေရခဲေသတၱာ

ေရခဲေသတၱာ

ေရခဲေသတၱာ

ေရခဲေသတၱာ

ေရခဲေသတၱာ

အဝတ္ေလွ်ာ္စက္ 

အဝတ္ေလွ်ာ္စက္ 

အဝတ္ေလွ်ာ္စက္ 

အဝတ္ေလွ်ာ္စက္ 

အေပၚအဖံုးဖြင့္
အဝတ္ေလွ်ာ္စက္မ်ား

အေပၚအဖံုးဖြင့္
အဝတ္ေလွ်ာ္စက္မ်ား

အေပၚအဖံုးဖြင့္
အဝတ္ေလွ်ာ္စက္မ်ား

အေပၚအဖံုးဖြင့္
အဝတ္ေလွ်ာ္စက္မ်ား

အဝတ္ေလွ်ာ္စက္ 

ေလေအးေပးစက္

ေလေအးေပးစက္

ေလေအးေပးစက္

အီလက္ထရစ္ အိမ္သံုးေရပန္း

4K OLED TV

4K OLED TV

4K OLED TV

4K OLED TV

Ultra HD Blu-Ray Player

ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ကင္မရာ

ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ကင္မရာ

ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ကင္မရာ

ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ကင္မရာ

ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ကင္မရာ

ဗီဒီယို ႐ိုက္ကူး မွတ္တမ္းတင္စက္

ႀကိဳးမဲ့စနစ္သံုး
အသံစနစ္

ႀကိဳးမဲ့စနစ္သံုး 
အသံစနစ္

ႀကိဳးမဲ့စနစ္သံုး 
အသံစနစ္

စတူရီယိုစနစ္

အားကစားသမားသံုး ႀကိဳးမဲ့နားၾကပ္

ႀကိဳးမဲ့ဖုန္း

ဆံပင္အေျခာက္ခံစက္

ဆံပင္အေျခာက္ခံစက္

ဆံပင္ေျဖာင့္စက္

ပုံသြင္းဘရပ္ရွ္အပူျပား

IPL အေမႊးဖယ္ရွားစနစ္

အမ်ိဳးသားသံုး မုတ္ဆိတ္ရိတ္စက္

အမ်ိဳးသားသံုး မုတ္ဆိတ္ရိတ္စက္

nanoe™

မုတ္ဆိတ္တိစက္

ဆံပင္ညႇပ္စက္

ခံတြင္းသန္႔စင္စက္

ႏွာေခါင္းေမႊးႏွင့္ နားေမႊးတိစက္

အထူးေစာင့္ေရွာက္ေပးသည့္ မီးပူ

အလိုအေလ်ာက္ ဖုန္စုပ္စက္


ႀကိဳးမဲ့ ဖုန္စုပ္စက္တုတ္တံ


ဖုန္စုပ္စက္


ရုိးရုိး ေဖ်ာ္ရည္စက္


စြမ္းအားျမင့္ ႀကိတ္စက္


စြမ္းအားျမင့္ ႀကိတ္စက္


အစားအစာ လွီးျဖတ္ေမႊေႏွာက္စက္


အစားအစာ လွီးျဖတ္ေမႊေႏွာက္စက္


လက္သံုး ႀကိတ္စက္


အိမ္သံုး ေပါင္မုန္႔ဖုတ္စက္


အိမ္သံုး ေပါင္မုန္႔ဖုတ္စက္


ေပါင္းခံ ေပါင္းစပ္မီးဖုိ


ေပါင္းခံ မီးဖုိ


မီးဖုိေခ်ာင္စားပြဲတင္ အနီေအာက္ေရာင္ျခည္
အပူေပးစနစ္သံုး မီးဖုိ


ေပါင္းခံ ေပါင္းစပ္မီးဖုိ


IH ထမင္းေပါင္းအုိး


ပထမဆံုး ထမင္းေပါင္းအုိး


ပထမဆံုး TV


ပထမဆံုး အဝတ္ေလွ်ာ္စက္


ပထမဆံုး ေရခဲေသတၱာ


ပထမဆံုး ေလေအးေပးစက္