Panasonic ၏ ႏွစ္ 100 ျပည့္ ႏွစ္ပတ္လည္

စဥ္ဆက္မျပတ္ေျပာင္းလဲေနသည့္ ကမၻာႀကီးအတြက္ မေျပာင္းလဲေသာ ကုိယ္ပုိင္မူဝါဒမ်ား

Panasonic ကုိ Konosuke Matsushita က 1918 ခုႏွစ္တြင္ စတင္ တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။ ထုိႏွစ္တြင္ပင္ Panasonic သည္ မီးပလတ္ေပါက္မွေန၍ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ားကုိ အားသြင္းႏုိင္ေသာ အဆင့္ျမႇင့္ထားသည့္ attachment plug ကုိ စတင္မိတ္ဆက္ခဲ့ပါသည္။ ေနာက္ထပ္ ပစၥည္းတစ္ခုမွာ တစ္ခုတည္းေသာ ပါဝါရင္းျမစ္မွေန၍ မီးေခ်ာင္းမ်ားႏွင့္ အိမ္သံုးပစၥည္းမ်ားကုိ အားသြင္ႏုိင္ေစသည့္ ဒdouble cluster socket ျဖစ္ပါသည္။ ဘဝႀကီးကုိ ပုိ၍ အဆင္ေျပေအာင္ျပဳလုပ္ေပးရန္ဟူေသာ ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔၏ ကုိယ္ပုိင္မူဝါဒမ်ားသည္ ဤမွ်ေသးငယ္ေသာ စိတ္ကူးမ်ားမွ အရင္းခံ ျဖစ္တည္လာျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

Panasonic ၏ ႏွစ္ 100 ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္သည္ မၾကာမီ က်ေရာက္ေတာ့မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ေျပာင္းလဲေနသည့္ အခ်ိန္ကာလမ်ားအလိုက္ ဆီေလ်ာ္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ရန္ ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔သည္ အနာဂတ္ကမၻာႀကီး၏ ထုတ္ကုန္မ်ားကုိ ဆက္လက္ တီထြင္လ်က္ရွိၿပီး ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔၏ တည္ေထာင္သူမွ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္းတစ္ရာက သတ္မွတ္ေပးခဲ့ေသာ ကုိယ္ပုိင္မူမ်ားကုိ ရင္ဝယ္ပုိက္ထားလ်က္ရွိပါသည္။

 

အဝတ္ေလွ်ာ္စက္မ်ား

အခ်ိန္ကုန္၊ လူပင္ပန္းသက္သာေစၿပီး အဝတ္အစားမ်ားကုိ လွပေစမည္

အဝတ္ေလွ်ာ္စက္မ်ား

1951 ေလွ်ာ္ဖြပ္ေပးသည့္စက္ပါဝင္ေသာ အဝတ္ေလွ်ာ္စက္
1960 ကန္ႏွစ္ခုျဖင့္ အဝတ္ေလွ်ာ္စက္
1971 ပ႐ုိဂရမ္ျဖင့္ ေရးဆြဲၿပီး ေအာ္တုိလုပ္ေဆာင္ေစေသာ အဝတ္ေလွ်ာ္စက္
2000 အေပၚအဖံုးဖြင့္ အဝတ္အေျခာက္ခံစက္
2003 ေစာင္းထားေသာ စည္ပုိင္းပါဝင္ေသာ အဝတ္အေျခာက္ခံစက္

Panasonic သည္ ၎၏ ပထမဆံုး အဝတ္ေလွ်ာ္စက္ကုိ 1951 ခုႏွစ္တြင္ စတင္မိတ္ဆက္ခဲ့သည္။ ၎သည္ အခ်ိန္အလြန္ကုန္ေစသည့္ အိမ္မႈကိစၥမ်ားမွ လြတ္ေျမာက္ေစသည့္ သေကၤတတစ္ခု ျဖစ္ခဲ့သည္။ ပုိမုိေကာင္းမြန္သည့္ ထုတ္ကုန္မ်ား ျဖစ္ေစေရးအတြက္ စိတ္အားထက္သန္မႈေၾကာင့္ ခလုတ္တစ္ခ်က္ႏွိပ္ရံုျဖင့္ ေလွ်ာ္ဖြပ္ၿပီး အေျခာက္ခံေပးေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားပါဝင္ေသာ အဝတ္ေလွ်ာ္စက္ကုိ ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။ 2003 ခုႏွစ္တြင္၊ Panasonic သည္ ေရအသံုးျပဳမႈကုိ ေလွ်ာ့ခ်ေပးၿပီး အဝတ္ထည့္ျခင္း/ထုတ္ျခင္းကုိ ပုိမုိလြယ္ကူေစေသာ အနည္းငယ္ေစာင္းထားသည့္ စည္ပုိင္းပါဝင္သည့္ အဝတ္ေလွ်ာ္စက္ကုိ စတင္မိတ္ဆက္ခဲ့သည္။ ယင္းကုိ ထုတ္လုပ္ၿပီး မၾကာမီမွာပင္ ေလွ်ာ္ဖြပ္ႏုိင္စြမ္းကုိ ထိေရာက္စြာ ျမႇင့္တင္ေပးသည့္ အရည္အေသြးအထူးေကာင္းမြန္ေသာ အျမႇဳပ္မ်ားထုတ္ေပးေသာ ActiveFoam လုပ္ေဆာင္ခ်က္ပါဝင္ေသာ အမ်ိဳးအစားတစ္ခုကုိ ထုတ္လုပ္ခဲ့ပါသည္။ နည္းပညာသစ္မ်ားကုိ စဥ္ဆက္မျပတ္ မိတ္ဆက္ျခင္းျဖင့္ Panasonic သည္ အဝတ္ေလွ်ာ္စက္မ်ားကုိ တစ္ေခတ္ဆန္းေစခဲ့ပါသည္။ ေရွ႕ဆက္လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ Panasonic သည္ ပုိမုိႏူးညံ့စြာ သန္႔စင္ေပးၿပီး ပုိ၍ လွပစြာ အဆံုးသတ္ေပးသည့္ ရလဒ္မ်ားကုိ ေပးစြမ္းလ်က္ မ်ားျပားလွေသာ အိမ္မႈကိစၥမ်ားကုိ ဆက္လက္ ေလွ်ာ့ခ်ေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။

 

အဝတ္ေလွ်ာ္စက္မ်ား

ေရခဲေသတၱာမ်ား

အစားအစာမ်ားကုိ မယံုၾကည္ႏုိင္ေလာက္ဖြယ္ လတ္ဆတ္ၿပီး အရသာရွိစြာ သိမ္းထားေပးျခင္း

ေရခဲေသတၱာမ်ား

1953 အိမ္သံုးေရခဲေသတၱာ
1970 သီးျခား အေအးခန္းတံခါးပါဝင္ေသာ ေရခဲေသတၱာ
1984 -3°C ျဖင့္ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းေအးခဲေပးသည့္ အခန္းပါဝင္ေသာ ေရခဲေသတၱာ
1996 အင္ဗာတာ ေရခဲေသတၱာ
2005 အေပၚပုိင္းတြင္ ကြန္ပရက္ဆာပါၿပီး အျပည့္အဝ ဆြဲထုတ္ႏုိင္ေသာ အံဆြဲမ်ားပါဝင္သည့္ ေရခဲေသတၱာ

Panasonic သည္ ၎၏ ပထမဆံုး ေရခဲေသတၱာကုိ 1953 ခုႏွစ္တြင္ စတင္မိတ္ဆက္ခဲ့သည္။ ၎သည္ လတ္ဆတ္စြာ ထုတ္ထားၿပီး အရသာရွိေသာ အစားအစာမ်ားကုိ မိသားစုဝင္မ်ား ခံစားႏုိင္ေစမည့္ စံျပေနထုိင္မႈဘဝပံုစံ၏ သေကၤတတစ္ခု ျဖစ္လာခဲ့ပါသည္။ 1970 ခုႏွစ္မ်ားတြင္ ယခင္ကထက္ပင္ အမ်ိဳးစံုလင္လွေသာ အစားအစာမ်ားကုိ စားသံုးၾကလ်က္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံရွိ အိမ္ေထာင္စုေပါင္း 90% ေက်ာ္သည္ ေရခဲေသတၱာတစ္လံုးကုိ ပုိင္ဆုိင္လာခဲ့ၾကပါသည္။ ေရခဲေသတၱာမ်ားသည္ ေန႔စဥ္ဘဝ၏ အစိတ္အပုိင္းတစ္ခု ျဖစ္လာခဲ့သည့္တုိင္း ၎တုိ႔သည္ တစ္ျဖည္းျဖည္း ဆက္လက္ ေျပာင္းလဲျဖစ္ေပၚလာခဲ့ပါသည္။ ပုပ္သုိးပ်က္စီးလြယ္သည့္ အစားအစာမ်ားအတြက္ ၿပီးျပည့္စံုေသာ အပူခ်ိန္ထိန္းခ်ဳပ္စနစ္သည္ လူသားတုိ႔ ရွာေဖြေနသည့္အရာတစ္ခု ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ တစတစႀကီးထြားလာေသာ အစားအစာ ပံုစံႏွင့္ ၎၏ လုိအပ္ခ်က္အသစ္မ်ားကုိ ျဖည့္ဆည္းလ်က္ Panasonic သည္ ပုပ္သုိးလြယ္ေသာ အစားအစာမ်ားကုိ ပုိ၍ပင္ လတ္လတ္ဆတ္ဆတ္ျဖင့္ ၾကာရွည္ခံေစမည့္ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းသာ ေအးခဲေပးသည့္ စနစ္ကုိ မိတ္ဆက္ခဲ့ပါသည္။ ေရွ႕သုိ႔ ဆက္လက္ခ်ီတက္လ်က္ Panasonic သည္ မိသားစုဝင္မ်ားအား အရသာရွိလွသာ အစားအစာမ်ား ရရွိေအာင္ ကူညီေပးစဥ္ ေခတ္တစ္ေခတ္၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါသည္။

 

ေရခဲေသတၱာမ်ား

TV မ်ား

ဧည့္ခန္းအတြက္ စိတ္လႈပ္ရွားစရာမ်ား ေပးစြမ္းျခင္း

TV မ်ား

1952 Monochrome TV
1960 Color TV
1991 HD TV
2003 Flat-panel plasma HDTV
2017 4K OLED TV

1952 ခုႏွစ္တြင္ Panasonic သည္ ျဖဴ၊ မည္းထုတ္လႊင့္ျပသေသာ ပထမဆံုး TV ကုိ စတင္မိတ္ဆက္ခဲ့ပါသည္။ ၎၏ TV မ်ားသည္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ တစ္ခါမွ် မေတြ႕ၾကံဳဖူးေသာ ႐ုပ္ျမင္သံၾကား ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္မႈ ကမၻာသစ္ႀကီးကုိ ေဆာင္ၾကဥ္းလာခဲ့ပါသည္။ တုိက်ိဳတြင္က်င္းပေသာ အုိလံပစ္ကစားပြဲမ်ားကုိ အေရာင္အေသြးစံုလင္စြာျဖင့္တုိက္ရုိက္ထုတ္လႊင့္ျပသမႈေၾကာင့္ color TV အသစ္မ်ားကုိ အထူး အေရာင္းသြက္ေစခဲ့ပါသည္။ အဆင့္ပုိျမင့္သည့္ အသံထြက္အရည္အေသြးအတြက္ စပီကာမ်ားစြာႏွင့္ ပုိ၍ စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ ၾကည့္ရႈခံစားႏုိင္ေစရန္ ႀကီးမားသည့္ ဖန္သားျပင္မ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္ၿပီး TV ၾကည့္ရႈရသည္ အေတြ႕အၾကံဳေကာင္းမ်ား ပုိမုိရရွိလုိခဲ့သည္။ မၾကာေသးမီက Panasonic ၏ အသစ္ဆံုး 4K OLED TV သည္ ၎၏ မယံုၾကည္ႏုိင္ေလာက္ဖြယ္ ႐ုပ္ပံုအရည္အေသြးျဖင့္ တစ္ခါမွ မၾကံဳဖူးသည့္ ရုပ္ျမင္သံၾကားၾကည့္ရႈမႈ အေတြ႕အၾကံဳကုိ ေပးစြမ္းႏုိင္သည့္အတြက္ ၾကည့္ရႈသူမ်ားကုိ မင္သက္ေစခဲ့ပါသည္။ အဆင့္ျမင့္သည့္အျပင္ ပုိေကာင္းေအာင္မြမ္းမံထားသည့္ TV နည္းပညာမ်ားျဖင့္ Panasonic သည္ 2020 ခုႏွစ္တြင္ က်င္းပမည့္ တုိက်ိဳ အုိလံပစ္ၿပိဳင္ပြဲ၏ စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ ကစားပြဲမ်ားကုိ မိသားစုတုိင္း ေနရာတုိင္းတြင္ ၾကည့္ရႈခံစားေနရန္ အသင့္ျဖစ္၍ ေနပါၿပီ။

 

TV မ်ား

ေလေအးေပးစက္

ပုိ၍ သက္ေသာင့္သက္သာရွိေစရန္ အခန္းမ်ားကုိ ေအးျမေနေစျခင္း

ေလေအးေပးစက္

1958 ဝင္းဒုိးအမ်ိဳးအစား ေလေအးေပးစက္
1972 အခန္းအပူေပးစက္/ေလေအးေပးစက္
1993 လူသားကုိ ရွာေဖြေထာက္လွမ္း အာရံုခံေပးသည့္စနစ္ပါဝင္ေသာ ေလေအးေပးစက္
2008 nanoe™ ပါဝင္ေသာ ေလေအးေပးစက္
2009 ECONAVI ပါဝင္ေသာ ေလေအးေပးစက္

Panasonic သည္ ၎၏ ပထမဆံုး ေလေအးေပးစက္ကုိ 1958 ခုႏွစ္တြင္ စတင္ မိတ္ဆက္ခဲ့ပါသည္။ ၎သည္ ဖန္တီးဆန္းသစ္လာၾကေသာ သက္ေသာင့္သက္သာရွိသည့္ ေလကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္သည့္ စနစ္မ်ားတြင္ Panasonic ၏ ဦးေဆာင္မႈကုိ အစပ်ိဳးခဲ့သည့္ အမ်ိဳးအစားတစ္ခု ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ သက္ေသာင့္သက္သာရွိေစရန္ အိမ္ေထာင္စုမ်ားသည္ အခန္းထဲရွိ ေလေအးေပးစက္မ်ားႏွင့္ ေႏြရာသီႏွင့္ ေဆာင္းရာသီ ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးတြင္ ရာသီဥတုအလုိက္ သင့္တင့္ေအာင္ အသံုးျပဳခဲ့ၾကပါသည္။ က်န္းမာေရးအသိ ပုိရွိၾကေသာ ေနထုိင္မႈဘဝပံုစံဆီသုိ႔ တက္လွမ္းေနသည့္ လူမႈဘဝမ်ားတြင္ Panasonic သည္ ေရကုိ ပုိ၍ သန္႔စင္ေပးႏုိင္စြမ္းရွိသည့္ nanoe™ ကုိ အသံုးျပဳထားေသာ ေလေအးေပးစက္တစ္ခုကုိ စတင္မိတ္ဆက္ခဲ့ပါသည္။ ေလေအးေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးထားသည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ကုိ ပုိ၍ သက္ေသာင့္သက္သာျဖစ္ေစေအာင္ Panasonic မွ တစုိက္မတ္မတ္ ႀကိဳးစားရာတြင္ ေလကုိ သြယ္ဝုိက္ေသာနည္းျဖင့္ စီးဆင္းေစသည့္ ေမာ္ဒယ္အမ်ိဳးအစားမ်ားကုိ ျဖစ္ေပၚေစခဲ့ပါသည္။ ေလကုိ နံရံႏွင့္ မ်က္ႏွာက်က္မ်ားဆီ စီးဆင္းေစျခင္းျဖင့္ သဘာဝအတုိင္း ခံစားရေစပါသည္။ Panasonic ၏ ေလေအးေပးစက္မ်ားသည္ ပုိမုိေကာင္းမြန္မႈအတြက္ ဆက္လက္ ေျပာင္းလဲ ျဖစ္ေပၚေနပါမည္။

 

ေလေအးေပးစက္

ဆံပင္ေလမႈတ္စက္မ်ား

လူတုိင္းကုိ အလွပဆံုးျဖစ္ေစရန္ ဆံသားမ်ားကုိ အေျခာက္ခံေပးျခင္း

ဆံပင္ေလမႈတ္စက္မ်ား

1937 ဆံပင္ေလမႈတ္စက္
1960 ပစၥတုိပံုစံ ဆံပင္ေလမႈတ္စက္
1977 1000W ဆံပင္ေလမႈတ္စက္
2001 အုိင္းယြန္းအသြင္ ကူးေျပာင္းေပးေသာ ဆံပင္ေလမႈတ္စက္
2006 nanoe™ အသံုးျပဳေသာ ဆံပင္ေလမႈတ္စက္

ကမၻာတစ္လႊားရွိ ဆံပင္ေလမႈတ္စက္မ်ားအနက္ Panasonic ၏ ေလမႈတ္စက္မ်ားကုိ အႀကိဳက္ဆံုး ျဖစ္သည္။ ၎သည္ ကုမၸဏီ၏ ပထမဆံုးအမ်ိဳးအစားကုိ 1937 ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္လုပ္ခဲ့ခ်ိန္၌ စတင္ခဲ့ၿပီး ဆံသားကုိ သဘာဝအတုိင္း ေျခာက္သြားေစျခင္းသည္ ပံုမွန္ခ်ဥ္းကပ္နည္းတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ဆံသားကုိ ပုိမုိ ျမန္ဆန္ထိေရာက္စြာ ေျခာက္ေသြ႕ေစလုိသည့္ ေဖာက္သည္မ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီရန္ ေအာင္ျမင္မႈရရွိၿပီးသား ထုတ္ကုန္မ်ားကုိ စဥ္ဆက္မျပတ္ စတုိင္က်ေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးေနပါသည္။ ေခ်ာေမြ႕ ေတာက္ေျပာင္ၿပီး က်န္းမာသန္စြမ္းေသာ ဆံသားသည္ 21 ရာစုတြင္ ေနထုိင္ေနေသာ စားသံုးသူမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ ဆံပင္ေလမႈတ္စက္မ်ားမွ ေမွ်ာ္လင့္ထားေသာ အရာမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ လက္ရွိနည္းပညာမ်ားထက္ ေက်ာ္လြန္ၿပီး အျမဲ ရွာေဖြၾကည့္ရႈေနေသာ Panasonic သည္ သုေတသနမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ရရွိခဲ့ေသာ ေနာက္ဆံုး တုိးတက္မႈတစ္ခုျဖစ္သည့္ nanoe™ နည္းပညာမွတစ္ဆင့္ ဆံပင္ေလမႈတ္စက္ အမ်ိဳးအစားအသစ္မ်ားကုိ တစုိက္မတ္မတ္ ဖန္တီးေနပါသည္။ Panasonic ၏ ဆံပင္အေျခာက္ခံေပးသည့္နည္းပညာမ်ားသည္ ေျပာင္းလဲ ဆန္းသစ္ေနျခင္းမွ မည္သည့္အခါမွ် ရပ္တန္႔သြားမည္ မဟုတ္ပါ။

 

ဆံပင္ေလမႈတ္စက္မ်ား

ဖုန္စုပ္စက္မ်ား

အိမ္မႈကိစၥမ်ားကုိ ပုိ၍ လြယ္ကူေစမည့္ ဖုန္စုပ္စက္မ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း

ဖုန္စုပ္စက္မ်ား

1958 ဆလင္ဒါပံုစံ ဖုန္စုပ္စက္
1960 အထုတ္၊အသြင္းျပဳလုပ္ႏုိင္သည့္ ႀကိဳးပါဝင္ေသာ ဖုန္စုပ္စက္
1988 ဖုန္ကုိ အာရံုခံသည့္စနစ္ပါဝင္ေသာ ဖုန္စုပ္စက္
2002 အိမ္သံုး စက္ရုပ္ဖုန္စုပ္စက္ ေရွ႕ေျပးပံုစံ
2015 စက္ရုပ္ဖုန္စုပ္စက္ “RULO”

Panasonic သည္ ၎၏ ပထမဆံုး ဆလင္ဒါပံုစံ ဖုန္စုပ္စက္ကုိ 1958 ခုႏွစ္တြင္ စတင္ထုတ္လုပ္ခဲ့ၿပီး အိမ္အလုပ္လုပ္ရန္ လုိအပ္သည့္ အခ်ိန္ကုိ ကူညီေလွ်ာ့ခ်ေပးခဲ့ပါသည္။ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၏ အိမ္မ်ားသည္ ဆက္လက္ ေျပာင္းလဲျဖစ္ေပၚလာသည္ႏွင့္အမွ် ဖုန္စုပ္စက္အတြက္ ေဖာက္သည္မ်ား၏ လုိအင္ဆႏၵသည္လည္း ႀကီးထြားလာခဲ့ပါသည္။ Panasonic မွ ဖန္တီးတီထြင္ထားေသာ ဖုန္အာရံုခံစနစ္မ်ားတြင္ ဖုန္စုပ္စက္မ်ားအတြက္ အျမင္အာရံုပိုင္းဆုိင္ရာ အစိတ္အပုိင္းမ်ား ထည့္သြင္းထားေသာေၾကာင့္ လူသားတုိ႔၏ သာမန္မ်က္စိျဖင့္ မျမင္ႏုိင္ေသာ ဖုန္မ်ားကုိ ေထာက္လွမ္းရွာေဖြေပးပါသည္။ ဖုန္မ်ားကုိ ေထာက္လွမ္းရွာေဖြေပးမႈသည္ ယေန႔ေခတ္ Panasonic ၏ ဖုန္စုပ္သန္႔စင္ေပးသည့္ နည္းပညာ၏ အဓိကအခ်က္တစ္ခု ျဖစ္ေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္။ 2015 ခုႏွစ္သည္ ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔၏ ပထမဆံုး စက္ရုပ္ဖုန္စုပ္စက္မ်ားအတြက္ အထင္ကရႏွစ္တစ္ႏွစ္ျဖစ္ၿပီး နည္းပညာမ်ားကုိ ႏွစ္ေပါင္း 30 ၾကာ တီထြင္ဖန္တီးခဲ့မႈ၏ နဂံုးခ်ဳပ္ရလဒ္တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ တစ္ခန္းလံုး၏ မ်က္ႏွာျပင္ကုိ သန္႔ရွင္းေပးေသာ ဤထုတ္ကုန္သည္ လူသားလုိအပ္ခ်က္ကုိ အဆံုးသတ္ေပးသည့္အတြက္ အလုပ္သမားစရိတ္ကုိ ေခြ်တာေပးပါသည္။ ေရွ႕သုိ႔ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ Panasonic သည္ မိမိတုိ႔၏ အိမ္ကုိ ယခင္ကထက္ ပုိမုိလြယ္ကူစြာ သန္႔ရွင္းေရးျပဳလုပ္ႏုိင္ေစရန္ ထူးျခားသည့္ နည္းပညာမ်ားကုိ ဆက္လက္ တီထြင္ေနပါသည္။

 

ဖုန္စုပ္စက္မ်ား

Audio

လက္ေတြ႕ကမၻာႀကီးတြင္ ခံစားနားဆင္ေနရသကဲ့သုိ႔ အေတြ႕အၾကံဳကုိ ေပးစြမ္းျခင္း

Audio

1964 Stereo console “Asuka”
1970 Direct-drive turntable
1975 Linear phase 3-way 3-speaker system
2015 High-resolution audio system
2016 Premium all-in-one HiFi system “OTTAVA”

1964 ခုႏွစ္တြင္ စတင္ထုတ္လုပ္ခဲ့ေသာ Panasonic ၏ stereo console "Asuka" သည္ ၎၏ ထူးျခားသည့္ အသံအရည္အေသြးအတြက္သာမက လွပခံ့ညားေသာ ပရိေဘာဂအျဖစ္ ရွိေနမည့္ ၎၏ ဒီဇုိင္းေၾကာင့္ ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳမႈကုိ ခံခဲ့ရပါသည္။ ၿပီးေနာက္ 1965 ခုႏွစ္တြင္ Panasonic သည္ Technics ဟူေသာ အမွတ္တံဆိပ္ေအာက္တြင္ ၎၏ ပထမဆံုးထုတ္ကုန္ကုိ စတင္ထုတ္လုပ္ခဲ့ပါသည္။ အသံကုိ အတိအက်ျပန္ထုတ္ေပးရန္အတြက္ တည္ၿငိမ္သည့္ rpm မ်ားကုိ ေပးစြမ္းေသာ နည္းပညာသည္ ကမၻာတစ္လႊားရွိ အသံထုတ္လႊင့္ေသာ အေျခခံနည္းပညာတစ္ခု ျဖစ္လာခဲ့ပါသည္။ 2015 ခုႏွစ္တြင္ Panasonic သည္ အထူး all-in-one HiFi စတီရီယုိစနစ္ျဖစ္ေသာ “OTTAVA™” ကုိ စတင္ခဲ့ပါသည္။ စနစ္သည္ တကယ့္စစ္မွန္ေသာ Technics အသံကုိ လွပခံ့ညားေသာ ဒီဇုိင္းျဖင့္ က်စ္လ်စ္ေသာ ထုပ္ပုိးမႈပံုစံျဖင့္ ေပးစြမ္းပါသည္။ ပစၥည္းအသစ္မ်ားကုိ စဥ္ဆက္မျပတ္ လုိက္ဖက္ညီေအာင္ျပဳလုပ္ေပးသည့္ ၎၏ အသံနည္းပညာမ်ားႏွင့္အတူ Panasonic သည္ အေကာင္းဆံုးတိက်မွန္ကန္မႈျဖင့္ အသံကုိ ျပန္လည္ထုတ္လုပ္ေပးၿပီး သီဆုိသူ၏ မူရင္းအသံမ်ားအတုိင္း နားဆင္ႏုိင္ရန္ ကူညီေပးပါသည္။ တိက်ေသာအသံကုိသာ ေနရာတိုင္းတြင္ ထုတ္ေပးလုိသူမ်ားသည္ မတူကြဲျပားမႈကုိ ဆက္လက္ ခံစားနားဆင္လုိပါသည္။

 

Audio

မုိက္ခရုိေဝ့ မီးဖုိမ်ား

အရသာရွိေသာ အစားအစာမ်ားကုိ လြယ္ကူစြာ ခ်က္ျပဳတ္ႏုိင္ေစျခင္း

မုိက္ခရုိေဝ့ မီးဖုိမ်ား

1963 ပထမဆံုး မိုက္ခရုိေဝ့ မီးဖုိ
1977 ဖန္တီးတီထြင္/မုိက္ခရုိေဝ့ မီးဖုိ
1988 အင္ဗာတာပါေသာ ဖန္တီးတီထြင္/မုိက္ခရုိေဝ့ မီးဖုိ
2002 ေပါင္းခံ/ဖန္တီးတီထြင္/မုိက္ခရုိေဝ့ မီးဖုိ
2006 အထူးစြမ္းအားျမင့္ heater ပါဝင္ေသာ ေပါင္းခံ/ဖန္တီးတီထြင္/မုိက္ခရုိေဝ့ မီးဖုိ

Panasonic သည္ စားေသာက္ဖြယ္ရာမ်ား ျပင္ဆင္ရာတြင္ လုပ္သားမ်ားစြာ မလုိအပ္ေတာ့ေစရန္ 1963 ခုႏွစ္တြင္ ပထမဆံုး မုိက္ခရုိေဝ့မီးဖုိးကုိ စတင္ မိတ္ဆက္ခဲ့ပါသည္။ ေအာင္ျမင္ေနေသာ အမ်ိဳးအစားမ်ားတြင္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ိဳးစံုပါေသာ အိမ္သံုးပစၥည္းအတြက္ မုိက္ခရုိေဝ့မီးဖုိမ်ားကုိ အပူေပးမည့္ ဖန္တီးတီထြင္ထားေသာ မီးဖုိမ်ား ပါရွိပါသည္။ တျဖည္းျဖည္းျဖင့္ လူသားတုိ႔သည္ အဆင္ေျပရန္အတြက္သာမက အနံ႔အရသာ ပုိမုိေကာင္းမြန္ေစရန္အတြက္လည္း မုိက္ခရုိေဝ့မီးဖုိမ်ားကုိ အသံုးျပဳလုိလာၾကပါသည္။ Panasonic က အပူကုိ အတိက်ဆံုးထိန္းခ်ဳပ္ေပးႏုိင္မည့္ အင္ဗာတာနည္းပညာကုိ သံုးေသာ မုိက္ခရုိေဝ့မီးဖုိကုိ ထုတ္လုပ္ၿပီး စားသံုးသူတုိ႔၏ ေတာင္းဆုိမႈကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးခဲ့ပါသည္။ ယေန႔အခါတြင္ အင္ဗာတာသည္ Panasonic ၏ မုိက္ခရုိေဝ့ မီးဖုိမ်ားတြင္ အဒိကနည္းပညာအျဖစ္ ဆက္လက္ တည္ရွိေနပါသည္။ အစားအစာကုိ အပူေပးရန္ ရုိးရွင္းေသာ နည္းလမ္းတစ္ခုအျဖစ္ မုိက္ခရုိက္ေဝ့မီးဖုိမ်ားကုိ စတင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း ယခုအခါ ၎တုိ႔သည္ ဟင္းခ်က္ဝါသနာရွင္မ်ားႏွင့္ ပညာရွင္မ်ား ႀကိဳက္ႏွစ္သက္သည့္ အဆင့္ျမင့္ ဟင္းခ်က္ပစၥည္းတစ္ခု ျဖစ္လာခဲ့ပါသည္။ Panasonic သည္ ခ်က္ျပဳတ္ရာတြင္ ပုိ၍အဆင္ေျပေစမည့္ အဆင့္ျမင့္နည္းပညာမ်ားကုိ အသံုးျပဳႏုိင္ရန္ စိတ္ႏွစ္ျမဳပ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။

 

မုိက္ခရုိေဝ့ မီးဖုိမ်ား

ကင္မရာမ်ား

ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔ႏွင့္အတူ အမွတ္တရမ်ားကုိ ထာဝရ တည္တံ့ေစျခင္း

ကင္မရာမ်ား

1982 ပထမဆံုး သံုးစြဲသူ ဗီဒီယုိကင္မရာႏွင့္ အိတ္ေဆာင္အသံဖမ္းစက္
1985 Camcorder “MACLORD MOVIE”
1988 အျမင္အားေကာင္းေသာ ပံုတည္ၿငိမ္ေစသည့္စနစ္ပါဝင္သည့္ Camcorder
2001 ဒစ္ဂ်စ္တယ္ကင္မရာ “LUMIX”
2008 ဒစ္ဂ်စ္တယ္နည္းပညာသံုး မွန္ဘီလူးမ်ားပါဝင္ေသာ မွန္မပါဝင္သည့္ ကင္မရာ “LUMIX G”

Panasonic သည္ သံုးစြဲသူမ်ားအတြက္ ၎တုိ႔၏ ဘဝမ်ားကုိ လြတ္လပ္စြာ မွတ္တမ္းတင္ႏုိင္ေစမည့္ ပထမဆံုး သံုးစြဲသူ ဗီဒီယုိကင္မရာႏွင့္ အိတ္ေဆာင္အသံဖမ္းစက္ကုိ 1982 ခုႏွစ္တြင္ စတင္ထုတ္လုပ္ခဲ့ပါသည္။ ေနာက္ပုိင္းအမ်ိဳးအစားမ်ားသည္ ပုိ၍ က်စ္လ်စ္ေပါ့ပါးပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ အီလက္ထေရာနစ္ နည္းပညာသံုး ပံုရိပ္တည္ၿငိမ္ေစသည့္နစ္က ဘဝ၏ အေရးအႀကီးဆံုးအခ်ိန္မ်ားကုိ ဗီဒီယုိတိပ္ေခြထဲတြင္ မွတ္တမ္းတင္ရန္ ယခင္ကထက္ ပုိ၍ လြယ္ကူေစခဲ့ပါသည္။ Panasonic သည္ က်စ္လ်စ္ေသာ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ကင္မရာမ်ားတြင္ ၎၏ ဗီဒီယုိကင္မရာနည္းပညာမ်ားကုိ ဆက္လက္ ျမႇင့္တင္သြားပါမည္။ အလြယ္တကူ အသံုးျပဳ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္မည့္ စနစ္မ်ားျဖင့္ ေပါင္းစပ္ၿပီး အဆင့္ျမင့္ ပံုရိပ္တည္ၿငိမ္ေစသည့္စနစ္ႏွင့္ ပုိမုိေကာင္းမြန္သည့္ ဗီဒီယုိရုိက္ကူးမႈနည္းပညာမ်ားေၾကာင့္ လူတုိင္း၏ လက္ထဲတြင္ ပညာရွင္အဆင့္ ဗီဒီယုိအရည္အေသြးမ်ားကုိ ရရွိေစပါသည္။ ယေန႔ေခတ္ ေရြးခ်ယ္လုိက္ေသာ Panasonic ကင္မရာမ်ားသည္ ဗီဒီယုိကုိ အလြန္အံ့အားသင့္ေစေသာ 4K အရည္အေသြးျဖင့္ ရုိက္ကူးေပးႏုိင္ပါသည္။ Panasonic ၏ ေနာက္ဆံုးေပၚ ဖမ္းယူရုိက္ကူးၿပီး ျပန္ဖြင့္ၾကည့္သည့္ နည္းပညာဆုိသည္မွာ အမွတ္တရမ်ားကုိ အၾကည္လင္ဆံုးႏွင့္ လက္ေတြ႕အက်ဆံုးျဖင့္ ထိန္းသိမ္းထားႏုိင္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

 

ကင္မရာမ်ား