LED TV TH-32F400S

TH-32F400S

သဘာဝက်က် အေရာင္ 6 ေရာင္ျဖင့္ ထပ္ဆင့္ထုတ္ေပးထားသည့္ ပံုေကာင္းမ်ားကုိ ႏွစ္သက္စြာ ၾကည့္ရႈခံစားလိုက္ပါ

F400 စီးရီးတြင္ ေတာက္ပေသာ panel ျဖင့္ လွပေသာ ပံုအရည္အေသြးအျပင္ သဘာဝက်က် အေရာင္ 6 ေရာင္ျဖင့္ ထုတ္ေပး ပံုေကာင္းမ်ားကုိ HD ျဖင့္ ျပသေပးႏုိင္ပါသည္။

close
^

လုပ္ေဆာင္ခ်က္