OLED TV TH-65FZ1000S

add
အလိုရွိသည္မ်ား စာရင္း (Wish List) ထဲ ေပါင္းထည့္ရန္အလိုရွိသည္မ်ား စာရင္း (Wish List) မွ ဖယ္ရွားရန္

ေနာက္ထပ္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ေပါင္းထည့္ရန္ ေနရာလြတ္ မ႐ွိေတာ့ပါ။

အလိုရွိသည္မ်ား စာရင္း (Wish List) အတြင္းထည့္သြင္းရန္ အမ်ားဆံုးသတ္မွတ္ထားေသာ ထုတ္ကုန္ပစၥည္း အေရအတြက္သို႔ ေရာက္႐ွိသြားၿပီျဖစ္သည္

TH-65FZ1000S

ေဟာလီးဝုဒ္ အဆင့္မီ ႐ုပ္ပံုမ်ားက အထူး ၾကည္လင္ျပတ္သားလွပါသည္

ဤအံ့အားသင့္စရာေကာင္းေလာက္ေအာင္ ဒီဇုိင္းျပဳလုပ္ထားေသာ TV မ်ားတြင္ အလင္းအေမွာင္ျပတ္သားမႈႏွင့္ ၿပိဳင္ဘက္ကင္း 4K HDR OLEF စခရင္မ်ား၏ အေရာင္မ်ားကုိ Hexa Chroma Drive နည္းပညာျဖင့္ ေပါင္းစပ္ကာ ဖန္တီးသူမ်ား ရည္ရြယ္ထားသည့္အတုိင္း အတိအက်ထြက္ေပၚေစရန္ ပံုမ်ားကုိ ေသခ်ာ ျပဳလုပ္ထားပါသည္။ ယင္းအခ်ိန္အေတာအတြင္း လုပ္ရပ္တုိင္း၏ အဓိကက်ေသာေနရာတြင္ သင့္ကုိ ေရာက္ရွိေနေစရန္ ၎တို႔၏ အသံစနစ္ကို တီထြင္ဖန္တီးထားပါသည္။

close
^

လုပ္ေဆာင္ခ်က္