OLED TV TH-65FZ1000S

TH-65FZ1000S

ေဟာလီးဝုဒ္ အဆင့္မီ ႐ုပ္ပံုမ်ားက အထူး ၾကည္လင္ျပတ္သားလွပါသည္

ဤအံ့အားသင့္စရာေကာင္းေလာက္ေအာင္ ဒီဇုိင္းျပဳလုပ္ထားေသာ TV မ်ားတြင္ အလင္းအေမွာင္ျပတ္သားမႈႏွင့္ ၿပိဳင္ဘက္ကင္း 4K HDR OLEF စခရင္မ်ား၏ အေရာင္မ်ားကုိ Hexa Chroma Drive နည္းပညာျဖင့္ ေပါင္းစပ္ကာ ဖန္တီးသူမ်ား ရည္ရြယ္ထားသည့္အတုိင္း အတိအက်ထြက္ေပၚေစရန္ ပံုမ်ားကုိ ေသခ်ာ ျပဳလုပ္ထားပါသည္။ ယင္းအခ်ိန္အေတာအတြင္း လုပ္ရပ္တုိင္း၏ အဓိကက်ေသာေနရာတြင္ သင့္ကုိ ေရာက္ရွိေနေစရန္ ၎တို႔၏ အသံစနစ္ကို တီထြင္ဖန္တီးထားပါသည္။

close
^

လုပ္ေဆာင္ခ်က္