Panasonic ၏ nanoe™ နည္းပညာသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ အဝတ္အထည္မ်ား၏ ရနံ႔မ်ား လတ္ဆတ္ေနေအာင္ ထိန္းသိမ္းေပးသည္

nanoe™ နည္းပညာပါဝင္ေသာ Panasonic အဝတ္ေလွ်ာ္စက္က အဝတ္အထည္မ်ားရွိ ေဖ်ာက္ရခက္ေသာ အနံ႔အသက္မ်ားကို ဖယ္ရွားေပးသည္

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရွိ Panasonic ၏ ထုတ္ကုန္ စီမံကိန္း အဖြဲ႔က ဟင္းခ်က္ဆီမ်ားႏွင့္ အနံ႔ျပင္းေသာ ဟင္းခတ္အေမႊးအႀကိဳင္မ်ားေၾကာင့္ အဝတ္အထည္မ်ားတြင္ စြဲေနသည့္ အနံ႔မ်ားကို ဖယ္ရွားေပးႏိုင္သည့္ တစ္မူထူးျခားေသာ အဝတ္ေလွ်ာ္စက္ တစ္လံုးကို ဖန္တီးရာတြင္ ကုမၸဏီပိုင္ nanoe™ နည္းပညာ၏ အနံ႔အသက္ေပ်ာက္ေစႏိုင္သည့္ စြမ္းအင္ကို အေကာင္းဆံုး အသံုးခ်ထားသည္။ “ေဟာ့ေပါ့” ကဲ့သို႔ စားပြဲဝိုင္းတြင္ ခ်က္ျပဳတ္ရေသာ လူႀကိဳက္မ်ားသည့္ အစားအစာ ဟင္းပြဲမ်ားသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ေန႔စဥ္ဘဝတြင္ ပံုမွန္စားေသာက္မႈ အေလ့အထတစ္ခု ျဖစ္႐ုံသာမက အဝတ္အထည္မ်ားတြင္ ေဖ်ာက္ရခက္စြာ စြဲက်န္ေနသည့္ အနံ႔အသက္မ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစသည့္ နာမည္ဆိုးျဖင့္လည္း ေက်ာ္ေစာပါသည္။

nanoe™ သည္ ေရမႈန္ေလးမ်ားျဖင့္ အုပ္ထားသည့္ နာႏိုအရြယ္အစား အိုင္ယြန္မႈန္ေလးတစ္ခုျဖစ္သည္။ ေရေႏြးေငြ႕ထက္ ပို၍ ႏုညက္ေသာ ၎က အဝတ္အထည္မ်ားထဲသို႔ နက္ရႈိင္းစြာ ထိုးေဖာက္ဝင္ေရာက္သည္။ nanoe™ အမႈန္မ်ားသည္ စီးကရက္ မီးခိုး*1၊ အိမ္ေမြးတိရစၧာန္မ်ားမွ ရသည့္ အနံ႔မ်ား*2ႏွင့္ အဝတ္ေလွ်ာ္ၿပီးေနာက္ စိုထိုင္းထိုင္း ျဖစ္ေနသည့္အတြက္ ထြက္ေသာ ေအာက္သိုးသိုး အနံ႔မ်ား*3ကဲ့သို႔ အနံ႔မ်ားျဖစ္ေစသည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားကို တိုက္႐ိုက္ေျဖရွင္းေပးၿပီး လံုးဝမသိသာေတာ့သည့္နီးပါး အဆင့္အထိ အနံ႔အသက္မ်ားကို ဖယ္ရွားေပးသည္။ အဝတ္ေလွ်ာ္စက္ထဲရွိ စိုထိုင္းမႈ ပမာဏသည္ အနံ႔အသက္မ်ားကို ဖယ္ရွားျခင္းႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ဆက္ႏႊယ္ေနသည္ကို သတိျပဳမိခဲ့သည့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရွိ Panasonic အင္ဂ်င္နီယာမ်ားေၾကာင့္ အဓိကက်ေသာ တိုးတက္ေအာင္ျမင္မႈတစ္ခုကို ရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ အမည္ျဖစ္ေသာ nanoe™ သည္ နာႏို နည္းပညာႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ ႏွစ္ခုေပါင္းစပ္ျခင္းကို ကိုယ္စားျပဳသည္။ ေရထဲတြင္ ဖံုးအုပ္ထားၿပီး အလြန္ေသးငယ္ေသာ အိုင္ယြန္မႈန္တစ္ခုျဖစ္သည့္ nanoe™ သည္ ေလထုထဲရွိ အစိုဓာတ္ကို ျမင့္မားေသာ ဗို႔အား သက္ေရာက္လိုက္ျခင္းျဖင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည္။ ၎တြင္ မိႈမ်ား*4 ႏွင့္ ဝတ္မႈန္မ်ား*5၊ PM2.5 ဟုေခၚသည့္ အလြန္ေသးငယ္ေသာ ေလထုထဲရွိ အမႈန္ပစၥည္း*6၊ ဘက္တီးရီးယား*7 ႏွင့္ ဗိုင္းရပ္စ္မ်ား*8အျပင္ ဓာတ္မတည့္မႈျဖစ္ေစသည့္ ပစၥည္းမ်ား*9ေပါက္ဖြားမႈကို ဟန္႔တားေပးသည့္ ဟိုက္ဒေရာက္စီ ေရဒီကယ္မ်ား (•OH) ပါဝင္သည္။ ၎တြင္ သာမန္ ေလထုအိုင္ယြန္တစ္ခု၏ ေရပါဝင္မႈထက္ အဆ 1,000 ခန္႔ ပို၍ ပါဝင္ၿပီး အသားအေရႏွင့္ ဆံပင္တို႔အေပၚ ႏူးညံ့စြာ သက္ေရာက္မႈရွိသည္။*10.

nanoe™ ဆိုတာ ဘာလဲ။

ပံု- nanoe(TM) ၏ မူလအမည္။ “နာႏို-နည္းပညာ+ လွ်ပ္စစ္ = nanoe(TM)” ေဖာ္ျမဴလာအရ ေဖာ္ျပခ်က္ျဖစ္သည္- နာႏိုနည္းပညာ၊ 1 nm = တစ္မီတာ၏ တစ္ဘီလီယံပံု တစ္ပံု။

အက်ိဳးရလဒ္မ်ားကို ထုတ္ေပးသည့္ ဟိုက္ဒေရာက္ဆီ ေရဒီကယ္ (OH ေရဒီကယ္) မ်ားကို ေရျဖင့္ျပဳလုပ္ထားသည့္ အမႈန္မ်ားအတြင္း ဖံုးအုပ္ထားသည္။

ပံု- ေရမွ ဖန္တီးထားၿပီး ဟိုက္ဒေရာက္ဆီ ေရဒီကယ္ (OH ေရဒီကယ္) မ်ား ပါဝင္ေသာ လွ်ပ္စစ္အမႈန္မ်ား၏ ပံု။ အမႈန္အရြယ္အစားမွာ 5 နာႏိုမီတာမွ 20 နာႏိုမီတာအတြင္းျဖစ္သည္။ (1 nm = တစ္မီတာ၏ တစ္ဘီလီယံပံု တစ္ပံု)

OH ေရဒီကယ္မ်ားသည္ ဘက္တီးရီးယားမ်ား*7 ႏွင့္ ဗိုင္းရပ္စ္မ်ား*8ကို ဟန္႔တားေပးသည္။

ပံု- ဘက္တီးရီးယားမ်ားကို ဖယ္ရွားေနသည့္ nanoe(TM) ကို ျပသထားသည့္ပံု။ အရင္ဆံုး nanoe(TM) က ဘက္တီးရီးယားမ်ားဆီသို႔ ေရာက္ရွိသည္။ ေနာက္တစ္ဆင့္အေနျဖင့္ OH ေရဒီကယ္မ်ားက ဘက္တီးရီးယားမ်ားထံမွ ဟိုက္ဒ႐ိုဂ်င္ကို ထုတ္ယူလိုက္သည္။ ထို႔ေနာက္ ၎တို႔သည္ ဟိုက္ဒ႐ိုဂ်င္ကို ေရအျဖစ္ အသြင္ေျပာင္း၍ ဘက္တီးရီးယားမ်ားကို ဟန္႔တားလိုက္သည္။ ပံု၏ အဆံုးပိုင္းတြင္ “OH + H = H2O” ေဖာ္ျမဴလာကို ျပသထားသည္။

nanoe™ ျဖင့္ အနံ႔အသက္ ဖယ္ရွားျခင္း

ပံု- “nanoe(TM) ျဖင့္ အနံ႔အသက္ ဖယ္ရွားျခင္း။” အရင္ဆံုး nanoe(TM) သည္ အဝတ္အထည္မ်ား၏ ဖိုက္ဘာမွ်င္မ်ားသို႔ ထိုးေဖာက္ဝင္ေရာက္ေနသည့္ အနံ႔အသက္မ်ားဆီသို႔ တိက်စြာ ေရာက္ရွိသည္။ ေနာက္တစ္ဆင့္တြင္ OH ေရဒီကယ္မ်ားက အနံ႔အသက္မ်ား ျဖစ္ေပၚေစသည့္ ပစၥည္းမ်ားကို ၿဖဳိခြဲလိုက္သည္။ ထို႔ေနာက္ ၎တို႔က အနံ႔အသက္မ်ားကို ဖယ္ရွားေပးသည္။

nanoe™ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈ အခ်ိန္မွတ္တမ္း

nanoe™ နည္းပညာႏွင့္ ၎ေၾကာင့္ ရရွိသည့္ ပိုမိုက်န္းမာစြာ ေနထိုင္ႏိုင္ျခင္း အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို တျဖည္းျဖည္း ပို၍ ပို၍ နားလည္လာျခင္းေၾကာင့္ ေနအိမ္မ်ားႏွင့္ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္မ်ားသည္ ဓာတ္မတည့္မႈမ်ားကို ပိုမိုဆိုးဝါးေစၿပီး နာမက်န္းမႈမ်ား ျဖစ္ေစသည့္ ေလထုထဲရွိ ေရာဂါျဖစ္ပြားေစသည့္ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ညစ္ညမ္းေစေသာ ပစၥည္းမ်ားကို ခုခံကာကြယ္ရန္ ေနရာမ်ားျဖစ္လာသည္။ ဤထူးကဲေသာ နည္းပညာက က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္မႈအေပၚ သက္ေရာက္သည့္ ေရတိုေရရွည္ အႏၲရာယ္မ်ားကို မ်ားစြာေလွ်ာ့ခ်ေပး၍ ပိုမိုလန္းဆန္းလတ္ဆတ္ေသာ ေလထုျဖင့္ လႊမ္းျခံဳထားေသာ ပတ္ဝန္းက်င္မ်ားတြင္ လူတိုင္း လူတိုင္းကို တစ္ကိုယ္တည္းျဖစ္ေစ မိသားစု၊ သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္ျဖစ္ေစ အသက္ျပင္းျပင္း ရွဴရိႈက္၍ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ေပ်ာ္ရႊင္စြာေနထိုင္ႏိုင္ေအာင္ ဖန္တီးေပးပါသည္။

လြန္ခဲ့ေသာ ဆယ္စုႏွစ္ ႏွစ္ခုအတြင္း nanoe™ နည္းပညာ အသံုးျပဳမႈသည္ ေန႔စဥ္ဘဝ၏ ရႈေထာင့္မ်ားစြာအထိ ေရာက္ရွိက်ယ္ျပန္႔လာပါသည္။ 2003 ခုႏွစ္တြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၌ ထုတ္လုပ္ေသာ ေလထုသန္႔စင္စက္မ်ားတြင္ ထိုနည္းပညာကို ပထမဆံုး စတင္ အသံုးျပဳခဲ့သည္။ ယေန႔ေခတ္တြင္ nanoe™ နည္းပညာကို ပို၍ ပို၍ မ်ားျပားလာသည့္ ေဈးကြက္မ်ားတြင္ ဝယ္ယူရရွိႏိုင္ေသာ ေလေအးေပးစက္မ်ား၊ ေရခဲေသတၱာမ်ား၊ အဝတ္ေလွ်ာ္စက္မ်ား၊ အေျခာက္ခံစက္မ်ား၊ ဆံပင္အေျခာက္ခံစက္မ်ားကဲ့သို႔ အလွအပေရးရာ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အျခားပစၥည္းမ်ားစြာတြင္ ေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။ nanoe™ နည္းပညာ ပါဝင္ေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ေမာ္ေတာ္ကားမ်ားႏွင့္ ကားရထားမ်ားမွသည္ ဟိုတယ္မ်ား၊ ေဆး႐ုံမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းမ်ားကဲ့သို႔ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအထိ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အသံုးျပဳလာသည္ကို ေတြ႕ေနရပါသည္။

2016 ခုႏွစ္တြင္ Panasonic သည္ nanoe™ ၏ အဆင့္ျမႇင့္ထားသည့္ ဗားရွင္းျဖစ္ေသာ nanoe™ X ကို ပြဲဦးထြက္ မိတ္ဆက္ေပးခဲ့သည္။ ယင္းတြင္ nanoe™*11၌ ပါဝင္ေသာ OH ေရဒီကယ္မ်ားထက္ ဆယ္ဆ ပိုမိုပါဝင္ေသာေၾကာင့္ စီးကရက္ မီးခိုးနံ႔ကို ယခင္ကထက္ ဆယ္ဆပို၍ ျမန္ဆန္စြာ ဖယ္ရွားေပးႏိုင္ျခင္းကဲ့သို႔ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းမ်ား ရွိလာသည္*12။ မၾကာေသးမီက 2018 ခုႏွစ္တြင္ Panasonic သည္ nanoe™ X စက္ကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၌ မိတ္ဆက္ေပးခဲ့သည့္ ၎၏ ALPHA စီးရီး စည္ပိုင္းအမ်ိဳးအစား အဝတ္ေလွ်ာ္စက္/အေျခာက္ခံစက္မ်ားတြင္ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းခဲ့သည္။ စိုထိုင္းမႈ တိုးျမႇင့္ေပးျခင္းျဖင့္ အနံ႔အသက္ ဖယ္ရွားေပးႏိုင္စြမ္းကို ပိုေကာင္းေအာင္ လုပ္ေဆာင္ထားသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ခုႏွင့္ တြဲဖက္၍ ၎သည္ ေဟာ့ေပါ့ ခ်က္ျပဳတ္ျခင္း၊ စီးကရက္မ်ားႏွင့္ အိမ္ေမြးတိရစၧာန္မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေသာ အနံ႔မ်ားကဲ့သို႔ အနံ႔အသက္မ်ားကို လံုးဝ မသိရွိႏိုင္ေတာ့သည့္ ပမာဏအထိ ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္သည္။

ဓာတ္ပံု- nanoe(TM) X စက္ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းထားၿပီး အိမ္တြင္ တပ္ဆင္ထားေသာ ALPHA စီးရီး အဝတ္ေလွ်ာ္စက္/အေျခာက္ခံစက္။
ဓာတ္ပံု- ၎တို႔၏ အိမ္အတြင္း ကုတ္အက်ႌတစ္ခုမွ အနံ႔အသက္မ်ားကို ဖယ္ရွားလိုက္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ေပ်ာ္ရႊင္ေက်နပ္ေနေသာ စံုတြဲတစ္တြဲ။

အနံ႔အသက္မ်ားကို ထိေရာက္စြာ ဖယ္ရွားေပးၿပီး ေလထုကို သန္႔စင္၍ ပိုးသတ္ေပးသည့္အျပင္ လွပေသာ အသားအေရကို ကူညီထိန္းသိမ္းေပးေသာ Panasonic ၏ nanoe™ နည္းပညာသည္ တစ္ကမ႓ာလံုးအတိုင္းအတာျဖင့္ တျဖည္းျဖည္းခ်င္း က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ စတင္မိတ္ဆက္ အသံုးျပဳလာေနၿပီျဖစ္သည္။ Panasonic သည္ ကမ႓ာတစ္ဝွမ္းရွိ သံုးစြဲသူမ်ား၏ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကို မ်က္ျခည္မျပတ္ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္လ်က္ ေန႔စဥ္ ေနထိုင္မႈဘဝတြင္ ပိုမိုက်န္းမာမႈရွိေစမည့္ လက္ေတြ႕က်ေသာ ေျဖရွင္းနည္းမ်ားကို အဆိုျပဳေပးရန္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္လ်က္ရွိပါသည္။

ပံု- A Better Life, A Better World

*1
nanoe™ X-
[စမ္းသပ္စစ္ေဆးသည့္ အဖြဲ႔အစည္း] Panasonic ထုတ္ကုန္ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈ စင္တာ [စမ္းသပ္စစ္ေဆးသည့္ နည္းလမ္း] ခန္႔မွန္းေျခ 23 မီတာ3 အရြယ္အစားရွိသည့္ စမ္းသပ္ခန္းတစ္ခုတြင္ အနံ႔ျပင္းအားစေကး အဆင့္ေျခာက္ခုကို သံုး၍ စစ္ေဆးအတည္ျပဳထားသည္ [အနံ႔အသက္ဖယ္ရွားသည့္ နည္းလမ္း] nanoe™ ထုတ္လႊတ္ေပးျခင္း [စမ္းသပ္သည့္ ပစၥည္း] စီးကရက္ မီးခိုးနံ႔စြဲေနသည့္ မ်က္ႏွာျပင္ [စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈ ရလဒ္] အနံ႔ျပင္းအားကို 12 မိနစ္အတြင္း 2.4 ပမာဏအထိ ေလွ်ာ့ခ်ေပးသည္ (4AA33-160615-N04)
nanoe™-
[စမ္းသပ္စစ္ေဆးသည့္ အဖြဲ႔အစည္း] Panasonic ထုတ္ကုန္ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈ စင္တာ [စမ္းသပ္စစ္ေဆးသည့္ နည္းလမ္း] ခန္႔မွန္းေျခ 23 မီတာ3 အရြယ္အစားရွိသည့္ စမ္းသပ္ခန္းတစ္ခုတြင္ အနံ႔ျပင္းအားစေကး အဆင့္ေျခာက္ခုကို သံုး၍ စစ္ေဆးအတည္ျပဳထားသည္ [အနံ႔အသက္ဖယ္ရွားသည့္ နည္းလမ္း] nanoe™ ထုတ္လႊတ္ေပးျခင္း [စမ္းသပ္သည့္ ပစၥည္း] စီးကရက္ မီးခိုးနံ႔စြဲေနသည့္ မ်က္ႏွာျပင္ [စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈ ရလဒ္] အနံ႔ျပင္းအားကို 2 နာရီအတြင္း 1.2 ပမာဏအထိ ေလွ်ာ့ခ်ေပးသည္ (BAA33-130125-D01)
• အနံ႔အသက္ ဖယ္ရွားသည့္ ရလဒ္မ်ားသည္ ပတ္ဝန္းက်င္ (အပူခ်ိန္ႏွင့္ စိုထိုင္းမႈ)၊ လုပ္ေဆာင္ခ်ိန္၊ အနံ႔၊ အဝတ္အထည္၏ ဖိုက္ဘာမွ်င္ အမ်ိဳးအစား စသည္တို႔ကိုလိုက္၍ ကြဲျပားပါသည္။
• စီးကရက္ မီးခိုးတြင္ ပါဝင္ေသာ ကာဗြန္မိုေနာက္ဆိုက္ကဲ့သို႔ အႏၲရာယ္ရွိေသာ ပစၥည္းမ်ားကို ဖယ္ရွားမေပးပါ။
• ထြက္လာသည့္ ေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္း အနံ႔၊ အိမ္ေမြးတိရစၧာန္ အနံ႔ စသည္တို႔ကဲ့သို႔ အနံ႔ အစိတ္အပိုင္းအားလံုးကို အၿမဲတမ္း ဖယ္ရွားေပးႏိုင္ျခင္း မရွိပါ။
*2
nanoe™ X-
[စမ္းသပ္စစ္ေဆးသည့္ အဖြဲ႔အစည္း] Panasonic ထုတ္ကုန္ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈ စင္တာ [စမ္းသပ္စစ္ေဆးသည့္ နည္းလမ္း] ခန္႔မွန္းေျခ 23 မီတာ3 အရြယ္အစားရွိသည့္ စမ္းသပ္ခန္းတစ္ခုတြင္ အနံ႔ျပင္းအားစေကး အဆင့္ေျခာက္ခုကို သံုး၍ စစ္ေဆးအတည္ျပဳထားသည္ [အနံ႔အသက္ဖယ္ရွားသည့္ နည္းလမ္း] nanoe™ ထုတ္လႊတ္ေပးျခင္း [စမ္းသပ္သည့္ ပစၥည္း] အိမ္ေမြးတိရစၧာန္အနံ႔ စြဲေနသည့္ မ်က္ႏွာျပင္ [စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈ ရလဒ္] အနံ႔ျပင္းအားကို 1 နာရီအတြင္း 1.5 ပမာဏအထိ ေလွ်ာ့ခ်ေပးသည္ (4AA33-160315-A34)
nanoe™-
[စမ္းသပ္စစ္ေဆးသည့္ အဖြဲ႔အစည္း] ရနံ႔ဒီဇိုင္း ေမဂ်ာ၊ အေထြေထြ အခ်က္အလက္ဌာန၊ အခ်က္အလက္ဆိုင္ရာ မဟာဌာန၊ Daido တကၠသိုလ္ [စမ္းသပ္စစ္ေဆးသည့္ နည္းလမ္း] အိမ္ေမြးတိရစၧာန္ အေရာင္းဆိုင္တစ္ခု၏ ခန္႔မွန္းေျခ 27.5 မီတာ3 အရြယ္အစားရွိေသာ အိမ္ေမြးတိရစၧာန္ ေလွာင္အိမ္အခန္း (အခန္းထဲတြင္ အိမ္ေမြးတိရစၧာန္ ပ်မ္းမွ် 13 ေကာင္ရွိသည္) ထဲတြင္ ကိရိယာကို တစ္ပတ္ခန္႔ၾကာ အသံုးျပဳ၍ အနံ႔ျပင္းအားကို စစ္ေဆးျခင္းျဖင့္ စစ္ေဆးအတည္ျပဳထားသည္ [အနံ႔အသက္ ဖယ္ရွားျခင္းႏွင့္ ဟန္႔တားျခင္း နည္းလမ္း] ကိရိယာအမ်ိဳးအစား ႏွစ္ခုမွ ထုတ္လႊတ္ေပးသည့္ nanoe™ [စမ္းသပ္သည့္ ပစၥည္း] အိမ္ေမြးတိရစၧာန္ အနံ႔စြဲေနေသာ မ်က္ႏွာျပင္ [စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈ ရလဒ္] 33.9% ခန္႔အထိ ဟန္႔တားေပးသည္
*3
nanoe™ X ႏွင့္ nanoe™-
[စမ္းသပ္စစ္ေဆးသည့္ အဖြဲ႔အစည္း] Panasonic ထုတ္ကုန္ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈ စင္တာ [စမ္းသပ္စစ္ေဆးသည့္ နည္းလမ္း] ခန္႔မွန္းေျခ 23 မီတာ3 tအရြယ္အစားရွိသည့္ စမ္းသပ္ခန္းတစ္ခုတြင္ အနံ႔ျပင္းအားစေကး အဆင့္ေျခာက္ခုကို သံုး၍ စစ္ေဆးအတည္ျပဳထားသည္ [အနံ႔အသက္ဖယ္ရွားသည့္ နည္းလမ္း] nanoe™ ထုတ္လႊတ္ေပးျခင္း [စမ္းသပ္သည့္ ပစၥည္း] ေအာက္သိုးသိုး အနံ႔ စြဲေနသည့္ မ်က္ႏွာျပင္ [စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈ ရလဒ္] အနံ႔ျပင္းအားကို 0.5 နာရီအထိ 1.7 ပမာဏအထိ ေလွ်ာ့ခ်ေပးသည္ (Y16RA002)
*4
nanoe™ X ႏွင့္ nanoe™-
[စမ္းသပ္စစ္ေဆးသည့္ အဖြဲ႔အစည္း] ဂ်ပန္အစားအေသာက္ သုေတသန ဓာတ္ခြဲခန္းမ်ား [စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈ နည္းလမ္း] ခန္႔မွန္းေျခ 23 မီတာ3 အရြယ္အစားရွိသည့္ စမ္းသပ္ခန္းတစ္ခုတြင္ မိႈအေရအတြက္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို တိုင္းတာျခင္း [ဟန္႔တားသည့္ နည္းလမ္း] nanoe™ ထုတ္လႊတ္ျခင္း [စမ္းသပ္သည့္ ပစၥည္း] ေလထုထဲရွိ မိႈမ်ား [စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈ ရလဒ္] မိနစ္ 60 အတြင္း အနည္းဆံုး 99% ခန္႔ ဟန္႔တားေပးသည္ (205061541-001) စမ္းသပ္မႈ အစီရင္ခံစာ ထုတ္ေပးသည့္ ရက္စြဲ- ဇူလိုင္လ 6 ရက္၊ 2005
[စမ္းသပ္စစ္ေဆးသည့္ အဖြဲ႔အစည္း] ဂ်ပန္အစားအေသာက္ သုေတသန ဓာတ္ခြဲခန္းမ်ား [စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈ နည္းလမ္း] ခန္႔မွန္းေျခ 23 မီတာ3 အရြယ္အစားရွိသည့္ စမ္းသပ္ခန္းတစ္ခုတြင္ မိႈအေရအတြက္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို တိုင္းတာျခင္း [ဟန္႔တားသည့္ နည္းလမ္း] nanoe™ ထုတ္လႊတ္ျခင္း [စမ္းသပ္သည့္ ပစၥည္း] ကပ္တြယ္ေနေသာ မိႈမ်ား (အနက္ေရာင္မိႈ၊ Aspergillus oryzae၊ အျပာေရာင္မိႈ၊ က်ပ္ခိုးေရာင္မိႈ၊ Gibberella zeae၊ Aspergillus tonophilis၊ Mucor၊ အနက္ေရာင္ ဖန္းဂတ္စ္မိႈမ်ား) [စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈ ရလဒ္] 8 နာရီအတြင္ ဟန္႔တားႏိုင္စြမ္းကို အတည္ျပဳခဲ့သည္ (အနက္ေရာင္မိႈ- 17145307001-0201။ Aspergillus oryzae- 17145307001-0101။ အျပာေရာင္မိႈ- 17145307001-0601။ က်ပ္ခိုးေရာင္မိႈ- 13044083002-01။ Gibberella zeae- 17145307001-0401။ Aspergillus tonophilis- 17145307001-0301။ Mucor- 17145307001-0501။ အနက္ေရာင္ ဖန္းဂတ္စ္မိႈမ်ား- 17145307001-0701။) စမ္းသပ္မႈ အစီရင္ခံစာ ထုတ္ေပးသည့္ ရက္စြဲ- က်ပ္ခိုးေရာင္မိႈအတြက္ ဇြန္လ 14 ရက္၊ 2013 ႏွင့္ အျခားမိႈမ်ားအတြက္ ဇန္နဝါရီလ 30 ရက္၊ 2018
*5
nanoe™ X-
<သစ္ကတိုး ဝတ္မႈန္> [စမ္းသပ္စစ္ေဆးသည့္ အဖြဲ႔အစည္း] Panasonic ထုတ္ကုန္ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈ စင္တာ [စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈ နည္းလမ္း] ခန္႔မွန္းေျခ 23 မီတာ3 အရြယ္အစားရွိေသာ စမ္းသပ္ခန္းတစ္ခုတြင္ ELISA နည္းလမ္းကို အသံုးျပဳ၍ အဝတ္တစ္ခုတြင္ ကပ္တြယ္ေနသည့္ ဓာတ္မတည့္မႈျဖစ္ေစေသာ ပစၥည္းမ်ားကို တိုင္းတာျခင္း [ဟန္႔တားသည့္ နည္းလမ္း] nanoe™ ထုတ္လႊတ္ျခင္း [စမ္းသပ္သည့္ ပစၥည္း] သစ္ကတိုး ဝတ္မႈန္ [စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈ ရလဒ္] 8 နာရီအတြင္း အနည္းဆံုး 97% ႏွင့္ 24 နာရီအတြင္း အနည္းဆံုး 99% အထိ ဟန္႔တားေပးသည္ (4AA33-151001-F01) <သစ္ကတိုး၊ ေက်ာက္ပန္းပင္၊ Orchard grass၊ Ragweed၊ Miscanthus၊ White birch၊ Mugwort၊ သံလြင္ပင္၊ ဂ်ဴနီပါပင္၊ Casuarina၊ Alnus အလွစိုက္ခ်ံဳပင္၊ Timothy grass၊ Humulus အလွစိုက္ခ်ံဳပင္မ်ား၏ ဝတ္မႈန္မ်ား> [စမ္းသပ္စစ္ေဆးသည့္ အဖြဲ႔အစည္း] Panasonic ထုတ္ကုန္ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈ စင္တာ [စမ္းသပ္စစ္ေဆးသည့္ နည္းလမ္း] ခန္႔မွန္းေျခ 23 မီတာ3 အရြယ္အစားရွိသည့္ စမ္းသပ္ခန္းတစ္ခုတြင္ လွ်ပ္စီးေၾကာင္းသံုး၍ ေမာ္လီက်ဴးမႈန္မ်ား ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာသည့္ နည္းလမ္းကို အသံုးျပဳ၍ စစ္ေဆးအတည္ျပဳထားသည္ [ဟန္႔တားသည့္ နည္းလမ္း] nanoe™ ထုတ္လႊတ္ျခင္း [စမ္းသပ္သည့္ ပစၥည္း] ဝတ္မႈန္ (သစ္ကတိုး၊ ေက်ာက္ပန္းပင္၊ Orchard grass၊ Ragweed၊ Miscanthus၊ White birch၊ Mugwort၊ သံလြင္ပင္၊ ဂ်ဴနီပါပင္၊ Casuarina၊ Alnus အလွစိုက္ခ်ံဳပင္၊ Timothy grass၊ Humulus အလွစိုက္ခ်ံဳပင္မ်ား) [စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈ ရလဒ္] ဟန္႔တားႏိုင္စြမ္းကို 24 နာရီအတြင္း အတည္ျပဳထားသည္ (4AA33-151015-F01, 4AA33-151028-F01, 4AA33-160601-F01, 4AA33-160601-F02,  1V332-180301-F01)
nanoe™-
<သစ္ကတိုး ဝတ္မႈန္> [စမ္းသပ္စစ္ေဆးသည့္ အဖြဲ႔အစည္း] Panasonic ထုတ္ကုန္ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈ စင္တာ [စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈ နည္းလမ္း] ခန္႔မွန္းေျခ 23 မီတာ3 အရြယ္အစားရွိေသာ စမ္းသပ္ခန္းတစ္ခုတြင္ ELISA နည္းလမ္းကို အသံုးျပဳ၍ အဝတ္တစ္ခုတြင္ ကပ္တြယ္ေနသည့္ ဓာတ္မတည့္မႈျဖစ္ေစေသာ ပစၥည္းမ်ားကို တိုင္းတာျခင္း [ဟန္႔တားသည့္ နည္းလမ္း] nanoe™ ထုတ္လႊတ္ျခင္း [စမ္းသပ္သည့္ ပစၥည္း] သစ္ကတိုး ဝတ္မႈန္ [စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈ ရလဒ္] 8 နာရီအတြင္း အနည္းဆံုး 88% အထိ ဟန္႔တားေပးသည္ (BAA33-130402-F01) <ေက်ာက္ပန္းပင္၊ Orchard grass၊ Ragweed တို႔၏ ဝတ္မႈန္မ်ား>[စမ္းသပ္စစ္ေဆးသည့္ အဖြဲ႔အစည္း] Panasonic ထုတ္ကုန္ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈ စင္တာ [စမ္းသပ္စစ္ေဆးသည့္ နည္းလမ္း] ခန္႔မွန္းေျခ 23 မီတာ3 အရြယ္အစားရွိသည့္ စမ္းသပ္ခန္းတစ္ခုတြင္ မိႈအေရအတြက္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို တိုင္းတာျခင္း [ဟန္႔တားသည့္ နည္းလမ္း] nanoe™ ထုတ္လႊတ္ျခင္း [စမ္းသပ္သည့္ ပစၥည္း] ဝတ္မႈန္ (ေက်ာက္ပန္းပင္၊ Orchard grass၊ Ragweed) [စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈ ရလဒ္] 24 နာရီအတြင္း ဟန္႔တားႏိုင္စြမ္းကို အတည္ျပဳခဲ့သည္ (1V332-171010-F04, 1V332-171010-F01, 1V332-171010-F02) <ေက်ာက္ပန္းပင္၊ Orchard grass၊ Ragweed တို႔၏ ဝတ္မႈန္မ်ား> [စမ္းသပ္စစ္ေဆးသည့္ အဖြဲ႔အစည္း] Shinshu တကၠသိုလ္၊ အထည္အလိပ္ဆိုင္ရာ သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာ မဟာဌာန [စမ္းသပ္စစ္ေဆးသည့္ နည္းလမ္း] 45 လီတာဝင္ဆံ့ေသာ ေလလံုဘူးတစ္ခု တိုက္႐ိုက္ ထိေတြ႕ေစၿပီး လွ်ပ္စီးေၾကာင္းသံုး၍ ေမာ္လီက်ဴးမႈန္မ်ား ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာသည့္ နည္းလမ္းကို အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ စစ္ေဆးအတည္ျပဳထားသည္ [ဟန္႔တားသည့္ နည္းလမ္း] nanoe™ ထုတ္လႊတ္ျခင္း [စမ္းသပ္သည့္ ပစၥည္း] ဝတ္မႈန္ (Cypress၊ Orchard grass၊ Ragweed) [စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈ ရလဒ္] မိနစ္ 60 အတြင္း ဟန္႔တားႏိုင္စြမ္းကို အတည္ျပဳခဲ့သည္
*6
nanoe™ X-
[စမ္းသပ္စစ္ေဆးသည့္ အဖြဲ႔အစည္း] Panasonic ထုတ္ကုန္ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈ စင္တာ [စမ္းသပ္စစ္ေဆးသည့္ နည္းလမ္း] ခန္႔မွန္းေျခ 23 မီတာ3 အရြယ္အစားရွိသည့္ စမ္းသပ္ခန္းတစ္ခုတြင္ ကပ္တြယ္ေနသည့္ ေအာ္ဂဲနစ္ပစၥည္းမ်ား၏ ပမာဏကို တိုင္းတာျခင္း [ဟန္႔တားသည့္ နည္းလမ္း] nanoe™ ထုတ္လႊတ္ျခင္း [စမ္းသပ္သည့္ ပစၥည္း] <​ေအ႐ိုမက္တစ္ ကာဘိုစီလစ္ အက္စစ္ (ဘန္ဇိုအစ္ အက္စစ္)> ခန္႔မွန္းေျခ 8 နာရီအတြင္း အနည္းဆံုး 99% အထိ ၿပိဳကြဲသြားသည္ (Y17NF096) <ပါရာဖင္ (ဟက္ဇာဒီကိန္း)> ခန္႔မွန္းေျခ 16 နာရီအတြင္း အနည္းဆံုး 99% အထိ ၿပိဳကြဲသြားသည္ (Y17NF089)
nanoe™-
[စမ္းသပ္စစ္ေဆးသည့္ အဖြဲ႔အစည္း] Panasonic ထုတ္ကုန္ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈ စင္တာ [စမ္းသပ္စစ္ေဆးသည့္ နည္းလမ္း] ခန္႔မွန္းေျခ 23 မီတာ3 အရြယ္အစားရွိသည့္ စမ္းသပ္ခန္းတစ္ခုတြင္ ကပ္တြယ္ေနသည့္ ေအာ္ဂဲနစ္ပစၥည္းမ်ား၏ ပမာဏကို တိုင္းတာျခင္း [ဟန္႔တားသည့္ နည္းလမ္း] nanoe™ ထုတ္လႊတ္ျခင္း [စမ္းသပ္သည့္ ပစၥည္း] <​ေအ႐ိုမက္တစ္ ကာဘိုစီလစ္ အက္စစ္ (ဘန္ဇိုအစ္ အက္စစ္)> ခန္႔မွန္းေျခ 16 နာရီအတြင္း အနည္းဆံုး 99% အထိ ၿပိဳကြဲသြားသည္ (Y13NF135) <ပါရာဖင္ (ဟက္ဇာဒီကိန္း)> ခန္႔မွန္းေျခ 24 နာရီအတြင္း အနည္းဆံုး 99% အထိ ၿပိဳကြဲသြားသည္ (Y13NF136)
*7
nanoe™ X ႏွင့္ nanoe™-
<ေလထုထဲတြင္ပါရွိေသာ ဘက္တီးရီးယားမ်ား> [စမ္းသပ္စစ္ေဆးသည့္ အဖြဲ႔အစည္း] Kitasato ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ သိပၸံသုေတသန စင္တာ [စမ္းသပ္စစ္ေဆးသည့္ နည္းလမ္း] ခန္႔မွန္းေျခ 23 မီတာ 3 အရြယ္အစားရွိသည့္ စမ္းသပ္ခန္းတစ္ခုတြင္ ေလထုထဲတြင္ ပါရွိသည့္ ဘက္တီးရီးယားမ်ားႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ထိေတြ႕ၿပီးေနာက္ ၎တို႔၏ အေရအတြက္ကို တိုင္းတာသည္ [ဟန္႔တားသည့္ နည္းလမ္း] nanoe™ ထုတ္လႊတ္ျခင္း [စမ္းသပ္သည့္ ပစၥည္း] ေလထုထဲတြင္ ပါရွိသည့္ ဘက္တီးရီးယားမ်ား [စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈ ရလဒ္] 4 နာရီအတြင္း အနည္းဆံုး 99% အထိ ဟန္႔တားေပးသည္ (Kitasato သုေတသနစင္တာက ထုတ္ျပန္သည့္ 24_0301_1) (စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈကို ဘက္တီးရီးယား အမ်ိဳးအစားတစ္ခုတည္းႏွင့္သာ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။) <ကပ္တြယ္ေနေသာ ဘက္တီးရီးယားမ်ား> [စမ္းသပ္စစ္ေဆးသည့္ အဖြဲ႔အစည္း] ဂ်ပန္ အစားအေသာက္ သုေတသန ဓာတ္ခြဲခန္းမ်ား [စမ္းသပ္စစ္ေဆးသည့္ နည္းလမ္း] ခန္႔မွန္းေျခ 23 မီတာ3 အရြယ္အစားရွိသည့္ စမ္းသပ္ခန္းတစ္ခုအတြင္း အဝတ္တစ္ခု၌ ကပ္တြယ္ေနေသာ ဘက္တီးရီးယား အေရအတြက္ကို တိုင္းတာျခင္း [ဟန္႔တားသည့္ နည္းလမ္း] nanoe™ ထုတ္လႊတ္ျခင္း [စမ္းသပ္သည့္ ပစၥည္း] ကပ္တြယ္ေနေသာ ဘက္တီးရီးယားမ်ား [စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈ ရလဒ္] 8 နာရီအတြင္း အနည္းဆံုး 99% အထိ ဟန္႔တားေပးသည္ (13044083003-01) စမ္းသပ္မႈ အစီရင္ခံစာ ထုတ္ေပးသည့္ ရက္စြဲ- ဇြန္လ 14 ရက္၊ 2013 (စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈကို ဘက္တီးရီးယား အမ်ိဳးအစားတစ္ခုတည္းႏွင့္သာ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။)
*8
nanoe™ X ႏွင့္ nanoe™-
<ေလထုထဲတြင္ ပါရွိသည့္ ဗိုင္းရပ္စ္> [စမ္းသပ္စစ္ေဆးသည့္ အဖြဲ႔အစည္း] Kitasato ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ သိပၸံသုေတသန စင္တာ [စမ္းသပ္စစ္ေဆးသည့္ နည္းလမ္း] ခန္႔မွန္းေျခ 25 မီတာ 3 အရြယ္အစားရွိသည့္ စမ္းသပ္ခန္းတစ္ခုအတြင္း ေလထုထဲတြင္ ပါရွိသည့္ ဗိုင္းရပ္စ္မ်ားႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ထိေတြ႕ၿပီးေနာက္ ၎တို႔၏ ဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္ႏိုင္မႈကို တိုင္းတာသည္ [ဟန္႔တားသည့္ နည္းလမ္း] nanoe™ ထုတ္လႊတ္ျခင္း [စမ္းသပ္သည့္ ပစၥည္း] ေလထုထဲတြင္ ပါရွိသည့္ ဗိုင္းရပ္စ္ [စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈ ရလဒ္] 6 နာရီအတြင္း အနည္းဆံုး 99% အထိ ဟန္႔တားေပးသည္ (Kitasato သုေတသနစင္တာက ထုတ္ျပန္သည့္ 24_0300_1) (စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈကို ဗိုင္းရပ္စ္အမ်ိဳးအစား တစ္ခုတည္းျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။) <ကပ္တြယ္ေနသည့္ ဗိုင္းရပ္စ္> [စမ္းသပ္စစ္ေဆးသည့္ အဖြဲ႔အစည္း] ဂ်ပန္ အစားအေသာက္ သုေတသန ဓာတ္ခြဲခန္းမ်ား [စမ္းသပ္စစ္ေဆးသည့္ နည္းလမ္း] ခန္႔မွန္းေျခ 25 မီတာ3 အရြယ္အစားရွိသည့္ စမ္းသပ္ခန္းတစ္ခုအတြင္း အဝတ္တစ္ခု၌ ကပ္တြယ္ေနသည့္ ဗိုင္းရပ္စ္ပိုးမ်ား၏ ဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္ႏိုင္မႈကို တိုင္းတာျခင္း [ဟန္႔တားသည့္ နည္းလမ္း] nanoe™ ထုတ္လႊတ္ျခင္း [စမ္းသပ္သည့္ ပစၥည္း] ကပ္တြယ္ေနသည့္ ဗိုင္းရပ္စ္ [စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈ ရလဒ္] 8 နာရီအတြင္း အနည္းဆံုး 99% အထိ ဟန္႔တားေပးသည္ (13001265005-01) စမ္းသပ္မႈ အစီရင္ခံစာ ထုတ္ေပးသည့္ ရက္စြဲ- ေဖေဖာ္ဝါရီလ 11 ရက္၊ 2013 (စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈကို ဗိုင္းရပ္စ္အမ်ိဳးအစား တစ္ခုတည္းျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။)
*9
nanoe™ X-
[စမ္းသပ္စစ္ေဆးသည့္ အဖြဲ႔အစည္း] Panasonic ထုတ္ကုန္ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈ စင္တာ [စမ္းသပ္စစ္ေဆးသည့္ နည္းလမ္း] ခန္႔မွန္းေျခ 23 မီတာ3 အရြယ္အစားရွိသည့္ စမ္းသပ္ခန္းတစ္ခုတြင္ လွ်ပ္စီးေၾကာင္းသံုး၍ ေမာ္လီက်ဴးမႈန္မ်ား ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာသည့္ နည္းလမ္းကို အသံုးျပဳ၍ စစ္ေဆးအတည္ျပဳထားသည္ [ဟန္႔တားသည့္ နည္းလမ္း] nanoe™ ထုတ္လႊတ္ျခင္း [စမ္းသပ္သည့္ ပစၥည္း] ဓာတ္မတည့္မႈျဖစ္ေစသည့္ ပစၥည္းမ်ား (Dermatophagoides pteronyssinus (အိမ္တြင္း ဖုန္ထူေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ရွိသည့္ ကမ်ဥ္းေကာင္ငယ္ေလးမ်ား)၊ သစ္ကတိုး၊ ေက်ာက္ပန္းပင္၊ ဘုဇပတ္မ်ိဳးဝင္ ေဆာင္းရြက္ေႂကြပင္၊ White Birth၊ Orchard grass၊ Timothy grass၊ Ragweed၊ Mugwort၊ Alternaria မိႈ၊ Aspergillus မိႈ၊ Candida မိႈ၊ Malassezia မိႈ၊ ေခြး၊ ေၾကာင္၊ ပိုးဟပ္၊ ပိုးဖလံ [စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈ ရလဒ္] 24 နာရီအတြင္း ဟန္႔တားႏိုင္စြမ္းကို အတည္ျပဳခဲ့သည္ (4AA33-160615-F01၊ 4AA33-151015-F01၊ 4AA33-151028-F01၊ 4AA33-160701-F01၊ 4AA33-160601-F02၊ 4AA33-160615-F02၊ 4AA33-160620-F01၊ 4AA33-160615-F03)
nanoe™-
<ေခြးမွ ထြက္လာသည့္ ဓာတ္မတည့္ေစေသာ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ေၾကာင္မွ ထြက္လာသည့္ ဓာတ္မတည့္ေစေသာ ပစၥည္းမ်ား> [စမ္းသပ္စစ္ေဆးသည့္ အဖြဲ႔အစည္း] တိုက်ိဳ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ဓာတ္မတည့္ေစေသာ ပစၥည္းမ်ား ေလ့လာေရး အဖြဲ႔အစည္း [စမ္းသပ္စစ္ေဆးသည့္ နည္းလမ္း] 45 လီတာဝင္ဆံ့ေသာ ေလလံုဘူးတစ္ခုထဲတြင္ တိုက္႐ိုက္ထိေတြ႕ေစၿပီး ELISA နည္းလမ္းသံုး၍ တိုင္းတာျခင္း [ဟန္႔တားသည့္ နည္းလမ္း] nanoe™ ထုတ္လႊတ္ျခင္း [စမ္းသပ္သည့္ ပစၥည္း] ေခြးမွထြက္လာသည့္ ဓာတ္မတည့္ေစေသာ ပစၥည္းမ်ား၊ ေၾကာင္မွထြက္လာသည့္ ဓာတ္မတည့္ေစေသာ ပစၥည္းမ်ား [စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈ ရလဒ္] <ေခြး (ေခြးေမြး၊ အမႈန္အမႊားစသည္)> 1 နာရီအတြင္း အနည္းဆံုး 99% အထိ ဟန္႔တားေပးသည္ (11M-RPTAPR047_1) <ေၾကာင္ (ေၾကာင္ေမြး၊ အမႈန္အမႊားစသည္)> 2 နာရီအတြင္း အနည္းဆံုး 98% အထိ ဟန္႔တားေပးသည္ (11M-RPTAPR051_1) <ကမ်ဥ္းေကာင္ မစင္မ်ား/အေသေကာင္မ်ား> [စမ္းသပ္စစ္ေဆးသည့္ အဖြဲ႔အစည္း] Panasonic ထုတ္ကုန္ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈ စင္တာ [စမ္းသပ္စစ္ေဆးသည့္ နည္းလမ္း] ခန္႔မွန္းေျခ 23 မီတာ3 အရြယ္အစားရွိသည့္ စမ္းသပ္ခန္းတစ္ခုအတြင္း အဝတ္တစ္ခု၌ ကပ္တြယ္ေနသည့္ ဓာတ္မတည့္ေစေသာ ပစၥည္းမ်ားကို ELISA နည္းလမ္းသံုး၍ တိုင္းတာျခင္း [ဟန္႔တားသည့္ နည္းလမ္း] nanoe™ ထုတ္လႊတ္ျခင္း [စမ္းသပ္သည့္ ပစၥည္း] ကပ္တြယ္ေနေသာ ကမ်ဥ္းေကာင္၏ ဓာတ္မတည့္ေစေသာ ပစၥည္းမ်ား [စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈ ရလဒ္] 24 နာရီအတြင္း အနည္းဆံုး 60% အထိ ဟန္႔တားေပးသည္ (BAA33-130304-F04) <မိႈေၾကာင့္ျဖစ္ပြားသည့္ ဓာတ္မတည့္ေစေသာ ပစၥည္းမ်ား> [စမ္းသပ္စစ္ေဆးသည့္ အဖြဲ႔အစည္း] တိုက်ိဳ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ဓာတ္မတည့္ေစေသာ ပစၥည္းမ်ား ေလ့လာေရး အဖြဲ႔အစည္း [စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈ နည္းလမ္း] 45 လီတာဝင္ဆံ့ေသာ ေလလံုဘူးတစ္ခုထဲတြင္ တိုက္႐ိုက္ထိေတြ႕ေစၿပီး ELISA နည္းလမ္းသံုး၍ တိုင္းတာျခင္း [ဟန္႔တားသည့္ နည္းလမ္း] nanoe™ ထုတ္လႊတ္ျခင္း [စမ္းသပ္သည့္ ပစၥည္း] မိႈေၾကာင့္ျဖစ္ပြားသည့္ ဓာတ္မတည့္ေစေသာ ပစၥည္းမ်ား [စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈ ရလဒ္] 2 နာရီအတြင္း အနည္းဆံုး 93% အထိ ဟန္႔တားေပးသည္
*10
nanoe™ X-
[စမ္းသပ္စစ္ေဆးသည့္ အဖြဲ႔အစည္း] Panasonic ထုတ္ကုန္ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈ စင္တာ [စမ္းသပ္စစ္ေဆးသည့္ နည္းလမ္း] မိနစ္ 90-ၾကာ အနားယူေစျခင္း၊ မိနစ္ 60 ၾကာ nanoe™ ႏွင့္ ထိေတြ႕ျခင္း၊ မိနစ္ 60 ၾကာ ထိန္းသိမ္းထားခ်ိန္။ ပံုမွန္မွ ေျခာက္ေသြ႕ေသာ အသားအေရပိုင္ရွင္ အသက္ 30 ႏွင့္ 49 ႏွစ္ၾကား အမ်ိဳးသမီးရွစ္ဦး။ [စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈ ရလဒ္] အသားအေရ အစိုဓာတ္ ပမာဏတြင္ ေျပာင္းလဲမႈသည္ ပတ္ဝန္းက်င္ စိုထိုင္းမႈ 30% မွ 50% သို႔ ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ အလားတူသည္ (20% ပိုမိုေကာင္းမြန္လာသည္)
• အနည္းဆံုး ႏွစ္ပတ္ၾကာ ဆက္တိုက္အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ဆံသား အလွအပအတြက္ ထိေရာက္ေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကို ရရွိသည္။
• အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားသည္ လူတစ္ဦးခ်င္းအလိုက္ႏွင့္ ရာသီဥတုႏွင့္ စိုထိုင္းမႈကဲ့သို႔ ပတ္ဝန္းက်င္အေနအထားကိုလိုက္၍ ကြဲျပားမႈရွိသည္။ အသားအေရႏွင့္ ဆံပင္၏ nanoe™ ႏွင့္ ထိေတြ႕မႈကိုလိုက္၍ ရလဒ္မ်ား ကြဲျပားသည္။
*11
ESR နည္းလမ္းျဖင့္ တိုင္းတာမႈအရ တစ္စကၠန္႔လွ်င္ ေရဒီကယ္ေပါင္း 480 ဘီလီယံ ထုတ္ေပးသည့္ nanoe™ ႏွင့္ တစ္စကၠန္႔လွ်င္ ေရဒီကယ္ေပါင္း 4.8 ထရီလီယံ ထုတ္ေပးသည့္ nanoe™ X တို႔ကို ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္ (Panasonic မွ သုေတသနျပဳထားသည္)
*12
2 နာရီအတြင္း အနံ႔ျပင္းအားကို 1.2 ပမာဏအထိ ေလွ်ာ့ခ်ေပးသည့္ nanoe™ ႏွင့္ 12 မိနစ္အတြင္း အနံ႔ျပင္းအားကို 2.4 ပမာဏအထိ ေလွ်ာ့ခ်ေပးသည့္ nanoe™ X တို႔ကို ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္ (Panasonic မွ သုေတသနျပဳထားသည္)

စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈရလဒ္မ်ားသည္ အခန္းတစ္ခုအတြင္း အမွန္တကယ္ အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ရရွိလာသည့္ ေလ့လာမႈ ရလဒ္မ်ား မဟုတ္ပါ။ အခန္းအေနအထားမ်ား၊ သံုးစြဲမႈ နည္းလမ္း စသည္တို႔ကိုလိုက္၍ အမွန္တကယ္ ရလဒ္မ်ား ကြဲျပားမႈရွိသည္။
nanoe™ ႏွင့္ nanoe™ X တို႔သည္ ဗိုင္းရပ္စ္မ်ား အစရွိသည္တို႔ကို ဟန္႔တားေပးေသာ္လည္း ကူးစက္ေရာဂါ ျဖစ္ပြားမႈကို ကာကြယ္ေပးမည္ဟု အာမခံျခင္းမရွိပါ။

ဆက္သြယ္ရန္

Panasonic Corporation
Groupwide Brand Communications Division
ဆက္သြယ္ရန္ [Global Site]