Panasonic ၏ သမုိင္းမွတ္တမ္း

Panasonic ၏ သမုိင္းေၾကာင္းသည္ Konosuke Matsushita မွ Matsushita Electric Housewares Manufacturing Works ကုိ ၁၉၁၈ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ တည္ေထာင္ခဲ့ခ်ိန္မွ စတင္ပါသည္။ ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ယေန႔ ကမၻာေပၚတြင္ ဦးေဆာင္ေနသည့္ အီလက္ထေရာနစ္သံုးကုန္ပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္သည့္ကုမၸဏီအျဖစ္ မည္သုိ႔ ထြက္ေပၚၿပီး တုိးတက္လာသည္ကုိ ၾကည့္ရႈလိုက္ပါ။

တည္ေထာင္သူ၊ Konosuke Matsushita

KonosukeMatsushita

Panasonic ကုိ တည္ေထာင္သူအေၾကာင္းႏွင့္ ၎အေနျဖင့္ လုပ္ငန္းကုိ ကမၻာေပၚတြင္ ဦးေဆာင္ေနသည့္ အဖြဲအစည္းတစ္ခုအျဖစ္ မည္သုိ႔ တုိးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္ကုိ ေလ့လာပါ။

ဆက္စပ္လင့္ခ္မ်ား

ျပတုိက္တြင္ Konosuke Matsushita ၏ ဘဝဇာတ္ေၾကာင္းႏွင့္ Panasonic ၏ တုိးတက္မႈကုိ အမွတ္အသားျပဳထားသည့္ သမုိင္းမွတ္တုိင္ေပါင္းမ်ားစြာကုိ မိတ္ဆက္ ျပသထားပါသည္။

Panasonic Corporationႏွင့္ Mainchi သတင္းစာတုိ႔သည္ ဂ်ပန္ကမၻာ့ ျပပြဲ ၁၉၇၀ ကုိ က်င္းပသည့္အေနျဖင့္ ပူးတြဲ မွတ္တမ္းတင္ေမာ္ကြန္းေရးထုိးသည့္ စီမံကိန္းကုိ ေဆာင္ရြက္ရန္ သေဘာတူခဲ့သည္။ EXPO '70.