https://myprofile.panasonic.eu/login?lang=nl_NL&{0} /servlet/saml/logout4eu?{0} //shop.panasonic.nl/s/Sites-NL-B2C-Site/dw/shop/v13_6{0}?client_id=10d38a11-2677-4619-8f77-3dd61bcd19b6 #.###,00 010 010 //panasonic.purchase-now.nl/nl/Widgets/Fluid/{0} //panasonic.purchase-now.nl/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}

Het oplossen van het probleem van een duurzame samenleving

Veel gebieden in ontwikkelingslanden en opkomende landen worden geconfronteerd met maatschappelijke kwesties, zoals armoede, energie, onderwijs, voedselvoorraad en medische zorg. Anderzijds worden ontwikkelde landen geconfronteerd met zaken als dalende geboortecijfers, vergrijzing, milieuproblemen en een verouderde infrastructuur.
Als wereldwijde onderneming zet Panasonic zijn mensen, oplossingen, kapitaal en andere middelen in om samen met lokale gemeenschappen, non-profitorganisaties en ngo's, overheden en internationale organisaties oplossingen aan te dragen voor deze problemen. Panasonic streeft naar het stapsgewijs realiseren van een 'betere wereld.'

Solving_Issues1 without electricity

Bijdrages in regio's zonder elektriciteit

PROJECT HONDERDDUIZEND ZONNELANTAARNS

Naar schatting leven 1,32 miljard mensen in de wereld zonder elektriciteit. In ontwikkelingslanden bestaat de belangrijkste vorm van brandstof voor koken en verlichting op het platteland vaak uit aanmaakhout, dierlijke uitwerpselen, kerosine of iets soortgelijks. Met 1,9 miljoen levens die per jaar op deze manier verloren gaan*, overtreft het aantal sterfgevallen door het inademen van rook het aantal sterfgevallen dor malaria of tuberculose. Bovendien houdt de arbeid die nodig is bij dit soort brandstoffen gebrekkige scholing van kinderen en milieuproblemen zoals ontbossing in stand.
(*Wereldgezondheidsorganisatie WHO, 2010)
Als reactie heeft Panasonic in 2012 besloten om zonnelantaarns te doneren aan ngo's en internationale organisaties die actief zijn in gebieden zonder elektrische stroom, zoals in Afrika, Zuid- en Zuidoost-Azië. De bedoeling is om vóór de 100ste verjaardag van Panasonic in 2018 100.000 lantaarns te doneren. Daarnaast wilen we na de donatie het gebruik van de lantaarns en de verbeteringen aan de levenskwaliteit onderzoeken om op die manier de producten verder te verbeteren en het gebruik in andere regio's te bevorderen.

Solving_Issues2 Forestation

Natuurbescherming

Bebossing in samenwerking met China

Milieuvraagstukken zijn een dringend, mondiaal probleem en overstijgen de grenzen van landen en sectoren. Panasonic, dat wereldwijd bedrijfsactiviteiten heeft, werkt aan een reeks maatregelen ter bescherming van het milieu, samen met zijn verschillende stakeholders, zoals lokale overheden, zakenpartners, medewerkers van de Groep en hun gezinnen.
In 2013 lanceerde Panasonic, samen met de Forestry Administration of China, het Panasonic China Public Forestation Project (project voor openbare bebossing) in de regio Binnen-Mongolië. Door langs de grens van woestijngebieden bomen te planten, wil het project de lokale ecologie verbeteren en zandverstuivingen tegengaan.

Solving_Issues3 Education

Milieueducatie

Het belang van het milieu doorgeven aan de jeugd

Om de wereldwijde milieuproblemen te kunnen oplossen, is het belangrijk dat mensen de ernst van de situatie volledig begrijpen en dat we met een lange termijnoplossing komen. Panasonic onderschrijft deze noodzaak en ijvert voor milieu-educatie op wereldschaal, door kinderen, die onze toekomst op hun schouders dragen, het belang van het milieu bij te brengen via individuele acties.
Zo treden Panasonic-medewerkers op als leraar in ons Global Eco Learning Program. Het programma, dat gebaseerd is op educatief materiaal dat intern is ontwikkeld, omvat een scala aan leuke leermogelijkheden, waaronder excursies naar lokale fabrieken en showrooms. Ongeveer 1,27 miljard kinderen in 51 landen hebben tot dusver deelgenomen aan het programma (tot januari 2013).
Daarnaast zijn we in 2011 een strategisch partnerschap aangegaan met het UNESCO World Heritage Centre, dat zich richt op de bewustwording en het behoud van de UNESCO Werelderfgoed sites, en op milieueducatie via het Young People's World Heritage Education Program. Op drie gebieden (jeugdeducatie, communicatie en technologische ondersteuning) ondersteunen we milieu-educatieprogramma's, zoals excursies voor kinderen naar historische bezienswaardigheden, content voor 'ecologische dagboeken,' tv-programma's gericht op Werelderfgoed sites en het leveren van videoapparatuur.

Solving_Issues4 Society

Actieve deelname van werknemers aan sociale programma's

Bijdragen aan de samenleving door specialistische kennis

Door gebruik te maken van de vaardigheden en ervaring die werknemers van de Groep tijdens hun werk hebben opgedaan, voert Panasonic het PIVot-programma (Panasonic Innovation Volunteer Team) uit, samen met ngo's in opkomende landen in Azië en daarbuiten, om belangrijke maatschappelijke vraagstukken te helpen oplossen. Het programma wil de zakelijke ervaring van Panasonic inzetten in drie belangrijke gebieden: milieu en energie, onderwijs, en gezondheidszorg. Inspanningen van vrijwilligers vormen een totaalaanpak, waarbij vrijwilligers ter plekke worden gestationeerd om gedetailleerde onderzoeken te voeren en relevante plannen te implementeren. Omdat problemen vaak niet volledig helder zijn totdat we op locatie zijn, maken we bovendien gebruik van teleconferenties, sociale netwerken en soortgelijke diensten om informatie met medewerkers over de hele wereld te delen en inspanningen verder te verbeteren.

Bijdragen aan de aanhoudende ontwikkeling van gemeenschappen

Bij Panasonic is elke werknemer een wereldburger. Daarom willen we diverse initiatieven uitrollen die erop gericht zijn maatschappelijke vraagstukken op te lossen en de situatie van lokale gemeenschappen te verbeteren.

Link