https://myprofile.panasonic.eu/login?lang=nl_NL&{0} /servlet/saml/logout4eu?{0} //shop.panasonic.nl/s/Sites-NL-B2C-Site/dw/shop/v15_5{0}?client_id=10d38a11-2677-4619-8f77-3dd61bcd19b6 #.###,00 010 010 //panasonic.purchase-now.nl/nl/Widgets/Fluid/{0} //panasonic.purchase-now.nl/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}

Nieuwe subsidieregeling maakt warmtepompen nog aantrekkelijker voor de consument

Warmtepompen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het bereiken van de duurzaamheidsdoelstellingen voor 2020. Met de 'Investeringssubsidie Duurzame Energie'(ISDE) wordt dit nu volmondig door de overheid erkend. Volgens Ildert Burghout, Product Manager heating and cooling systems Panasonic, biedt de nieuwe regeling een interessant financieel voordeel als voor een warmtepomp wordt gekozen.

De Investeringssubsidie Duurzame Energie heeft als doel om het gebruik van duurzame warmte-installaties zoals warmtepompen, zonneboilers en biomassaketels te stimuleren. De regeling is gericht op particulieren, verenigingen, bedrijven en woningbouwcorporaties die op het punt staan een nieuwe klimaatinstallatie te kiezen. Doordat de bestaande SDE+ (Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie) relatief hoge kosten voor bemetering met zich meebrengt, is het bij relatief kleine klimaatinstallaties niet interessant om er een beroep op te doen. De ISDE biedt voor deze categorie systemen nu een alternatieve subsidiemogelijkheid.

Nieuwe subsidieregeling maakt warmtepompen nog aantrekkelijker voor de consument

Voorwaarden
Om subsidie aan te vragen voor een warmtepomp moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Het moet om een nieuw te installeren warmtepompboiler, lucht/water-, water/water- of hybride warmtepomp met een vermogen van maximaal 70 kW gaan, het toestel moet zijn voorzien van een etiket, productkaart en technische documentatie, en er mag geen eerdere subsidieaanvraag voor zijn ingediend. Bovendien moet de warmtepomp binnen een jaar na de subsidietoekenning worden geïnstalleerd, en vervolgens mag hij niet binnen een jaar weer worden verkocht.
Als aan alle criteria wordt voldaan, hangt het toegekende subsidiebedrag af van het type installatie waarvoor de aanvraag is ingediend. Bij warmtepompen gaat het om € 500,- voor een warmpompboiler, € 1.000,- voor een hybride warmtepomp, en € 2.000,- c.q. € 2.500.- voor een lucht/water- of water/water-warmtepomp. Behalve bij warmtepompboilers worden deze bedragen nog verhoogd bij een nominaal vermogen van meer dan 5 (hybride) of 10 kW (lucht/water of water/water). Tot slot krijgen lucht/water- en water/water-warmtepompen ook nog extra subsidie als ze een label in de hoogste energie-efficiëntieklassen hebben.

Ildert Burghout, Product Manager heating and cooling systems Panasonic, juicht de introductie van de ISDE toe: “Warmtepompen bieden de meest schone technologie voor verwarming, koeling en warmtapwaterproductie. Door de keuze voor een warmtepomp middels een financiële prikkel te stimuleren, wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan het verduurzamen van de gebouwde omgeving.” De regeling levert een interessant voordeel op voor gebouweigenaren, zo toont hij aan de hand van een rekenvoorbeeld: “De keuze voor een Panasonic Aquarea-warmtepomp met een vermogen van 16 kilowatt levert in totaal € 2.900,- subsidie op. Dat bedrag is de uitkomst van een eenvoudige optelsom: € 2.000,- is het standaardbedrag voor een lucht/water-warmtepomp, daar komt € 100,- bij voor iedere kW vermogen boven de 10 kW, en tot slot mag daar € 300,- extra bij worden opgeteld omdat het om een warmtepomp met een A++ label gaat. Dat laatste bedrag kan overigens standaard worden meegerekend bij iedere Panasonic-warmtepomp; al onze systemen beschikken over een label in de hoogste energie-efficiëntieklasse.”

Aanvraag
Aanvragen voor een ISDE-subsidie kunnen van 1 januari tot 31 december 2016 worden ingediend via het elektronisch loket van de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Nadat hier een aanvraagformulier is ingevuld en verzonden, volgt binnen acht weken goedkeuring of afwijzing. Overigens kan het verstandig zijn om niet te lang met een aanvraag te wachten. Voor 2016 is een 'subsidieplafond' van 70 miljoen euro vastgesteld dat op volgorde van aanvraag wordt toegekend. Daardoor bestaat de kans dat al in de loop van het kalenderjaar het budget is vergeven en er geen toekenningen meer plaatsvinden.

Voor meer informatie kijk op: www.aircon.panasonic.eu/nl_nl/