Velg farge
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: Kjøpe SHOP NOW WHERE TO BUY Buy from Panasonic Where to Buy Out of Stock at Panasonic Online

Hoveddeler og kontroller

Hoveddeler og kontroller

Hoveddeler og kontroller

1. Statusindikator

2. Kameraets PÅ/AV-knapp

3. Utløserknapp for objektiv

4. Låsestift for objektiv

5. Tally-lampe foran

6. Fn-knapp (Fn2)

7. Fn-knapp (Fn3)

8. Driftslåsebryter

9. Skruehull for funksjonsutvidelse

10. Fn-knapp (Fn4)

11. Fn-knapp (Fn5)

Hoveddeler og kontroller

12. Tally-lampe bak

13. [MIC]-terminal

14. Hodetelefonterminal

15. [LAN]-terminal

16. Sikkerhetsspor

17. Festedel for kabellåsebånd

18. Batteriutløserknapp

19. [SDI OUT]-terminal

20. [TC IN/OUT]-terminal

21. [GENLOCK IN]-terminal

22. [USB]-terminal

23. [HDMI]-terminal

24. Batterifestedel

Hoveddeler og kontroller

25. Videoopptaksknapp

26. Kontrollhjul

27. [MENU/SET]-knapp

28. Markørknapper

29. Slett-knapp / Avbryt-knapp

30. [NETWORK]-tilkoblingslampe

31. Varm sko

32. Stereomikrofon

33. Fn-knapp (Fn1)

34. [Q.MENU]-knapp

35. Avspillingsknapp

Hoveddeler og kontroller

36. [REMOTE]-terminal

37. Kortspor 1

38. Korttilgangslampe 1

39. Kortspor 2

40. Korttilgangslampe 2

41. Utløserspak for kortdør

42. [DC IN 12V]-terminal

43. Vifteuttak

Hoveddeler og kontroller

44. Vifteinntak

Hoveddeler og kontroller

45. Stativfeste

Det er totalt 11 steder for stativfeste. Det er 3 på toppen, høyre og venstre og 2 på bunnen.

Produkter som brukes i denne artikkelen