Velg farge
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: Kjøpe Buy from Panasonic Where to Buy Out of Stock at Panasonic Online

Strømming ved bruk av PC, programvare og kamera

Strømming ved bruk av PC, programvare og kamera

Angi strømmemålet med PC-en og lagre dette på et SD-minnekort. Sett kortet inn i kameraet og start direktestrømmingen ved å laste inn strømmeinnstillingene på kameraet.

Strømmeinnstillinger ved bruk av PC og SD-minnekort

Strømmeinnstillinger ved bruk av PC og SD-minnekort

Installer LUMIX Network Setting-programvaren på PC-en.

Nedlastingsside (Panasonic global støtte):
https://av.jpn.support.panasonic.com/support/global/cs/dsc/download/index3.html
Støttet OS (per oktober 2021)
• Windows: Windows 10
• Mac: macOS 10.13, 10.14, 10.15.3-10.15.7, 11.0-11.2

Strømmeinnstillinger ved bruk av PC og SD-minnekort

Sett inn et SD-kort i PC-en.

*Bruk et SD-minnekort med ledig plass.
*Hvis PC-en ikke har et SD-minnekortspor, bruker du en SD-kortleser..

Strømmeinnstillinger ved bruk av PC og SD-minnekort

Kopier en strømme-URL / -nøkkel fra den sosiale strømmeplattformen.

Strømmeinnstillinger ved bruk av PC og SD-minnekort

Lim inn strømme-URL / -nøkkel til LUMIX Network Setting-programvaren.

Strømmeinnstillinger ved bruk av PC og SD-minnekort

Eksporter innstillingsfilen (STREAM01.STM) til SD-minnekortet.

* Tegn som kan brukes i «Filnavn»: Alfabet (store bokstaver), tall, opptil 8 tegn.
* For å forhindre bruk fra en tredjepart, kan du sikre strømmemålet med et passord.
– Sett en hake i «Passord».
– Når du angir et passord, vil passordinntasting være nødvendig når du laster inn strømmemålet.
– Du kan angi et hvilket som helst 4-sifret tall som passord.

Strømmeinnstillinger ved bruk av PC og SD-minnekort

Sett SD-kortet inn i kameraet og start innstillingene.

Strømming ved bruk av kameraet

1. Last strømmemålet på SD-kortet inn på kameraet

1. Last strømmemålet på SD-kortet inn på kameraet

Velg [Wi-Fi ] og [Strømmeoppsett].

1. Last strømmemålet på SD-kortet inn på kameraet

Velg [Lagre / Last inn strømmeadresse] > [Last inn]

*Når et passord er angitt, skriver du inn passordet for å laste inn.

1. Last strømmemålet på SD-kortet inn på kameraet

Velg kortspor og last inn innstillingsfilen (STREAM01.STM).

2. Strømmeinnstillinger

2. Strømmeinnstillinger

Velg [Wi-Fi ] > [Strømmeoppsett] > [Strømmekvalitet]

2. Strømmeinnstillinger
2. Strømmeinnstillinger

Velg [Wi-Fi ] > [Strømmeoppsett] > [Wi-Fi-tilkoblingsinnstilling]

2. Strømmeinnstillinger

Velg et trådløst tilgangspunkt.

2. Strømmeinnstillinger

Skriv inn passordet (krypteringsnøkkelen) og koble til trådløst

2. Strømmeinnstillinger

Velg [Wi-Fi ] > [Strømmeoppsett] > [Strømmefunksjon PÅ]

3. Begynn å strømme

3. Begynn å strømme

Sett til Creative Video-modus og slå strømmefunksjonen PÅ.

3. Begynn å strømme

Trykk på lukkerknappen eller videoopptak-knappen og start direktestrømmingen.

3. Begynn å strømme

Direktestrømming

4. Stoppe og avslutte strømming

4. Stoppe og avslutte strømming

Trykk på lukkerknappen eller videoopptak-knappen og stans direktestrømmingen.

4. Stoppe og avslutte strømming

Velg [Wi-Fi ] > [Strømmeoppsett] > [Strømmefunksjon AV]

Prøv å bruke tidsplanstrømmen!

Prøv å bruke tidsplanstrømmen!

Innstillinger for automatisk start

Når denne er aktivert, kan du starte strømmingen automatisk ved å starte den med kameraet eller LUMIX Sync. Når den er deaktivert, vil ikke strømmingen starte automatisk med kameraet ditt eller LUMIX Sync, og du må trykke på strømmestartknappen på PC-en.

*Med Facebook, trykk på strømmeknappen på PC-en og start.

• Direktestrømming til plattformene som overholder RTMP/RTMPS er i utgangspunktet mulig (kompatibilitet med alle plattformene er ikke garantert.) Det kan være tilfeller der direktestrømming ikke er mulig når tjenesten til plattformen endres. For mer informasjon, kan du se plattformens vilkår og betingelser.
• Her forklarer vi hvordan du bruker en strømmeinnstilling med YouTube Studio som eksempel.
• YouTube og YouTube-logoen er registrerte varemerker som tilhører Google Inc.