Panasonics nanoe™-teknologi sørger for at klærne lukter friskt i Kina

Panasonic-vaskemaskin med nanoe™-teknologi eliminerer gjenstridig lukt i klær

Under utviklingen av en særegen vaskemaskin som eliminerer lukt i klær forårsaket av matoljer og krydder med sterk lukt, har Panasonics produktplanleggingsteam i Kina utnyttet den deodoriserende kraften i den proprietære nanoe™-teknologien. Populære retter som tilberedes ved bordet, for eksempel «hot pot», er ikke bare en livsstil i Kina, men er også beryktet for å skape lukt som fester seg hardnakket til klær.

En nanoe™ er en ionpartikkel i nano-størrelse som er belagt med vannpartikler. Den er finere enn damp og trenger dypt inn i stoffet. nanoe™-partikler, som er deodoriserende til et nivå som er praktisk talt umerkelig, virker direkte på årsakene til lukter som for eksempel sigarettrøyk*1, kjæledyrrelaterte lukter*2 og lukter forårsaket av fuktigheten etter vask*3. Panasonic-ingeniørene i Kina oppnådde et viktig gjennombrudd da de innså at fuktighetsnivået i vaskemaskinen var direkte relatert til elimineringen av lukt.

Merkenavnet nanoe™ representerer integrasjonen av nanoteknologi og elektrisitet. En nanoe™, som er en fin ionpartikkel innkapslet i vann, dannes ved å påføre høyspenning i luftfuktigheten. Den inneholder hydroksylradikaler (•OH), som hemmer veksten av mugg*4 og pollen*5, fine atmosfæriske partikler som er kjent som PM2.5*6, bakterier*7 og virus*8, i tillegg til allergener*9. Den har omtrent 1000 ganger vanninnholdet som i en vanlig luftion, og er skånsom mot hud og hår.*10

Hva er nanoe™?

Bilde: Opprinnelsen til nanoe(TM)-navnet. I formelen «nanoteknologi + elektrisk = nanoe (TM)» er uttrykket: nanoteknologi, 1 nm = en milliarddel av en meter.

Hydroksylradikalene (OH-radikaler) som produserer effektene er innkapslet i partikler laget av vann.

Bilde: Et diagram over elektriske partikler som inneholder hydroksylradikaler (OH-radikaler) og er laget av vann. Partikkelstørrelsen er fra 5 nanometer til 20 nanometer. (1 nm = en milliarddel av en meter)

OH-radikaler hemmer bakterier*7 og virus*8.

Bilde: Diagram som viser nanoe(TM)-fjerning av bakterier. Først når nanoe(TM) frem til bakteriene. Deretter trekker OH-radikaler hydrogen ut av bakteriene. Før de forvandler hydrogenet til vann og hemmer bakteriene. På slutten av bildet vises formelen «OH + H = H2O».

Deodorisering av nanoe™

Bilde: «Deodorisering av nanoe(TM).» Først treffer nanoe(TM) nøyaktig lukten som har trengt gjennom fibrene. Etterpå bryter OH-radikaler ned stoffene som forårsaker lukten. Deretter deodoriserer de.

Tidslinje for nyskapningen nanoe™

Takket være en stadig økende forståelse for nanoe™-teknologi og fordelene med sunnere leveverdier, blir hjem og offentlige miljøer en forsvarslinje mot luftbårne patogener og miljøgifter som forverrer allergier og fører til sykdom. Denne ekstraordinære teknologien lar alle trekke pusten dypt og glede seg over øyeblikket, enten de er alene eller sammen med familie og venner, i miljøer med friskere lukt med sterkt redusert kort- og langsiktig risiko for helse og velvære.

I løpet av de siste to tiårene har bruken av nanoe™-teknologi vokst til å bli en del av mange av dagliglivets fasetter. I 2003 ble den for første gang brukt i luftrensere produsert i Japan. I dag finner du nanoe™-teknologi i klimaanlegg, kjøleskap, vaskemaskiner, tørketromler, skjønnhetsapparater som hårfønere og mer, tilgjengelig i stadig flere markeder. Produkter med nanoe ™ -teknologi blir i større utstrekning brukt i applikasjoner som spenner fra biler og jernbanevogner til offentlige fasiliteter som hoteller, sykehus og skoler.

I 2016 debuterte Panasonic nanoe™ X, en oppgradert versjon av nanoe™. Den har ti ganger mengden med OH-radikaler som nanoe™*11 inneholder, slik at den for eksempel kan fjerne lukten av sigarettrøyk ti ganger raskere enn før*12. Panasonic innlemmet nylig, i 2018, en nanoe™-enhet i ALPHA-seriens trommelvaskemaskin/tørketrommel som ble lansert i Kina. Kombinert med en funksjon som forbedrer den deodoriserende effekten ved å øke fuktigheten, gjør den det mulig å redusere lukter fra for eksempel hot-pot-matlaging, sigaretter og kjæledyr, til et nivå som er praktisk talt umerkelig.

Bilde: ALPHA-seriens vaskemaskin/tørketrommel med en integrert nanoe(TM) X-enhet som er installert i et hjem.
Bilde: Et par i huset sitt som er strålende fornøyd med fjerningen av lukt fra en frakk.

Panasonics nanoe™-teknologi, som deodoriserer, renser luften, desinfiserer og støtter vedlikeholdet av vakker hud på en effektiv måte, blir rullet jevnlig ut globalt. Panasonic prøver å holde fingeren på pulsen når det gjelder bekymringene til kunder over hele verden, og foreslår ekte løsninger som vil gjøre dagliglivet sunnere.

Bilde: A Better Life, A Better World

*1
nanoe™ X:
[Testorganisasjon] Panasonic Produktanalysesenter [Testmetode] Bekreftet ved bruk av luktintensitetsskala-metode med seks nivåer i et testrom på ca. 23m3 [Deodoriseringsmetode] nanoe™ frigitt [Teststoff] Røyklukt fra sigarett som har festet seg til en overflate [Testresultat] Luktintensitet ble redusert med 2,4 nivåer på 12 minutter (4AA33-160615-N04)
nanoe™:
[Testorganisasjon] Panasonic Produktanalysesenter [Testmetode] Bekreftet ved bruk av en luktintensitetsskala-metode med seks nivåer i et testrom på ca. 23m3 [Deodoriseringsmetode] nanoe™ frigitt [Teststoff] Røyklukt fra sigarett som har festet seg til en overflate [Testresultat] Luktintensitet ble redusert med 1,2 nivåer på 2 timer (BAA33-130125-D01)
• Deodoriseringseffekter varierer med omgivelsesmiljøet (temperatur og fuktighet), driftstid, lukt, fiberart osv.
• Skadelige stoffer som karbonmonoksid som finnes i sigarettrøyk fjernes ikke.
• Ikke alle luktkomponenter som genereres til enhver tid, som for eksempel bygningsmaterialelukt, kjæledyrlukt osv., kan fjernes.
*2
nanoe™ X:
[Testorganisasjon] Panasonic Produktanalysesenter [Testmetode] Bekreftet ved bruk av en luktintensitetsskala-metoden med seks nivåer i et testrom på ca. 23m3 [Deodoriseringsmetode] nanoe™ frigitt [Teststoff] Overflatefestet kjæledyrlukt [Testresultat] Luktintensitet redusert med 1,5 nivåer på 1 time (4AA33-160315-A34)
nanoe™:
[Testorganisasjon] Hovedfag i duftdesign, Avdeling for generell informasjon, Fakultet for informasjon, Daido-universitetet [Testmetode] Bekreftet ved å betjene utstyret i omtrent en uke i et burrom for kjæledyr på ca. 27,5m3 (gjennomsnittlig 13 kjæledyr er i rommet) i en dyrebutikk og kontrollere luktintensiteten [Deodoriserings- og inhiberingsmetode] nanoe™ frigitt fra to utstyrstyper [Teststoff] Overflatefestet kjæledyrlukt [Testresultat] Hemmes med omtrent 33,9 %
*3
nanoe™ X og nanoe™:
[Testorganisasjon] Panasonic Produktanalysesenter [Testmetode] Bekreftet ved bruk av en luktintensitetsskala-metoden med seks nivåer i et testrom på ca. 23m3 [Deodoriseringsmetode] nanoe™ frigitt [Teststoff] Overflatefestet fuktig lukt [Testresultat] Luktintensitet redusert med 1,7 nivåer på 0,5 time (Y16RA002)
*4
nanoe™ X og nanoe™:
[Testorganisasjon] Japan Food Research Laboratories [Testmetode] Målte endringer i antall muggsopp i et testrom på ca. 23m3 [Inhiberingsmetode] nanoe™ frigitt [Teststoff] Luftbåren muggsopp [Testresultat] Hemmet med minst 99 % i løpet av 60 minutter (205061541-001) Dato for utstedelse av testrapport: 6. juli 2005 
[Testorganisasjon] Japan Food Research Laboratories [Testmetode] Kontrollere vekst av muggsopp som har festet seg til et klede i et testrom på ca. 23m3 [Inhiberingsmetode] nanoe™ frigitt [Teststoff] Festet muggsopp (svart mugg, Aspergillus oryzae , blå muggsopp, sotet muggsopp, Gibberella zeae, Aspergillus tonophilis, mucor, svart sopp) [Testresultat] Hemmende effekt ble bekreftet på 8 timer (Svart muggsopp: 17145307001-0201. Aspergillus oryzae: 17145307001-0101. Blå muggsopp: 17145307001-0601. Sotet muggsopp: 13044083002-01. Gibberella zeae: 17145307001-0401. Aspergillus tonophilis: 17145307001-0301. Mucor: 17145307001-0501. Svart sopp: 17145307001-0701.) Dato for utstedelse av testrapport: 14. juni 2013 for sotet muggsopp, og 30. januar 2018 for de andre
*5
nanoe™ X:
<Sedertrepollen> [Testorganisasjon] Panasonic Produktanalysesenter [Testmetode] Målte allergener festet til en klut, ved bruk av ELISA-metoden, i et testrom på ca. 23m3 [Inhibisjonsmetode] nanoe™ frigitt [Teststoff] Sedertrepollen [Testresultat] Hemmet med minst 97 % på 8 timer, og med minst 99 % på 24 timer (4AA33-151001-F01) <sedertre, sypress, hundegress, ambrosia, elefantgress, hvit bjørk, burot, oliven, einer, Casuarina, Alnus japonica, timotei, japansk humle pollen>[Testorganisasjon] Panasonic Produktanalysesenter [Testmetode] Bekreftet ved bruk av elektroforesemetoden i et testrom på ca. 23m3 [Inhibisjonsmetode] nanoe™ frigitt [Teststoff] Pollen (sedertre, sypress, hundegress, ambrosia, elefantgress, hvit bjørk , burot, oliven, einer, Casuarina, Alnus japonica, timotei, japansk humle) [Testresultat] Hemmende effekt ble bekreftet i løpet av 24 timer (4AA33-151015-F01, 4AA33-151028-F01, 4AA33-160601-F01, 4AA33- 160601-F02, 1V332-180301-F01)
nanoe™:
<Sedertrepollen> [Testorganisasjon] Panasonic Produktanalysesenter [Testmetode] Målte allergener festet til en klut, ved bruk av ELISA-metoden, i et testrom på ca. 23m3 [Inhibisjonsmetode] nanoe™ frigitt [Teststoff] Sedertrepollen [Testresultat] Hemmet med minst 88 % på 8 timer (BAA33-130402-F01) <sypress-, hundegress-, ambrosia-pollen> [Testorganisasjon] Panasonic Produktanalysesenter [Testmetode] Bekreftet ved bruk av elektroforesemetoden i et testrom på ca. 23m3 [Inhibisjonsmetode] nanoev frigitt [Teststoff] Pollen (sypress, hundegress, ambrosia) [Testresultat] Hemmende effekt ble bekreftet på 24 timer (1V332-171010-F04, 1V332-171010-F01, 1V332-171010-F02) <sypress-, hundegress-, ambrosia-pollen> [Testorganisasjon] Fakultet for tekstilvitenskap og teknologi, Shinshu-universitetet [Testmetode] Bekreftet ved direkte eksponering i en 45L lufttett beholder og ved bruk av elektroforesemetoden [Inhibisjonsmetode] nanoe™ frigitt [Teststoff] Pollen (sypress, hundegress, ambrosia) [Testresultat] Hemmende effekt ble bekreftet etter 60 minutter
*6
nanoe™ X:
[Testorganisasjon] Panasonic produktanalysesenter [Testmetode] Målte mengden festede organiske stoffer i et testrom på ca. 23m3 [Inhibisjonsmetode] nanoe™ frigitt [Testresultat] <Aromatisk karboksylsyre (benzosyre)> Nedbrutt med minst 99 % på omtrent 8 timer (Y17NF096) <Parafin (heksadekan)> Nedbrutt med minst 99 % på omtrent 16 timer (Y17NF089) 
nanoe™:
[Testorganisasjon] Panasonic produktanalysesenter [Testmetode] Målte mengden med festede organiske stoffer i et testrom på ca. 23m3 [Inhibisjonsmetode] nanoe ™ frigitt [Testresultat] <Aromatisk karboksylsyre (benzosyre)> Nedbrutt med minst 99 % på omtrent 16 timer (Y13NF135) <Parafin (heksadekan)> Nedbrutt med minst 99 % på omtrent 24 timer (Y13NF136)
*7
nanoe™: X og nanoe™:
<Luftbårne bakterier> [Testorganisasjon] Kitasato Research Center for Environmental Science [Testmetode] Antall luftbårne bakterier måles etter direkte eksponering i et testrom på ca. 23m3 [Inhibisjonsmetode] nanoe™ frigitt [Teststoff] luftbårne bakterier [Testresultat] Hemmet med minst 99 % på 4 timer (24_0301_1 utstedt av Kitasato Research Center) (Testen ble kun utført med en type bakterier.) <Festede bakterier> [Testorganisasjon] Japan Food Research Laboratories [Testmetode] Målt antall bakterier som festet seg til en klut i et testrom på ca. 23m3 [Inhibisjonsmetode] nanoe™ frigitt [Teststoff] Festede bakterier [Testresultat] Hemmet med minst 99 % på 8 timer (13044083003-01) Dato for utstedelse av testrapport: 14. juni 2013 (Testen ble bare utført med en type bakterier.)
*8
nanoe™: X og nanoe™:
<Luftbårne virus> [Testorganisasjon] Kitasato Research Center for Environmental Science [Testmetode] Den virale smittsomheten av luftbårne virus måles etter direkte eksponering i et testrom på ca. 25m3 [Inhibisjonsmetode] nanoe™ frigitt [Teststoff] Luftbårne virus [Testresultat] Hemmet med minst 99 % på 6 timer (24_0300_1 utstedt av Kitasato Research Center) (Testen ble kun utført med en type virus.) <Festede virus> [Testorganisasjon] Japan Food Research Laboratories [Testmetode] Målt den virale smittsomheten til virus som ble festet til en klut i et testrom på ca. 25m3 [Inhibisjonsmetode] nanoe™ frigitt [Teststoff] Festede virus [Testresultat] Hemmet med minst 99 % på 8 timer (13001265005-01) Dato for utgivelse av testrapport: 11. februar 2013 (Testen ble bare utført med en type virus.)
*9
nanoe™ X:
[Testorganisasjon] Panasonic produktanalysesenter [Testmetode] Bekreftet ved bruk av elektroforesemetoden i et testrom på ca. 23m3 [Inhibisjonsmetode] nanoe™ frigitt [Teststoff] Allergener (Husstøvmidd, sedertre, sypress, or, hvit bjørk, hundegress , timotei, ambrosia, burot, Alternaria, Aspergillus, Candida, Malassezia, hund, katt, kakerlakk, møll [Testresultat] Hemmende effekt ble bekreftet i løpet av 24 timer (4AA33-160615-F01, 4AA33-151015-F01, 4AA33-151028 -F01, 4AA33-160701-F01, 4AA33-160601-F02, 4AA33-160615-F02, 4AA33-160620-F01, 4AA33-160615-F03) 
nanoe™:
<Allergener avledet fra hunder og katter> [Testorganisasjon] Institute of Tokyo Environmental Allergens [Testmetode] Direkte eksponering i en 45L lufttett beholder og målt ved bruk av ELISA-metoden [Inhibisjonsmetode] nanoe™ frigitt [Teststoff] Allergener avledet fra hunder og katter [Testresultat] <Hund (flass)> Hemmes med minst 99 % på 1 time (11M-RPTAPR047_1) <Katt (flass)> Hemmes med minst 98 % på 2 timer (11M-RPTAPR051_1) <Midd avføring/skrotter> [Testorganisasjon] Panasonic Produktanalysesenter [Testmetode] Målte allergener festet til en klut, ved bruk av ELISA-metoden, i et testrom på ca. 23m3 [Inhibisjonsmetode] nanoe™ frigitt [Teststoff] Festede middallergener [Testresultat] Hemmet med minst 60 % på 24 timer (BAA33-130304-F04) <Allergener avledet fra mugg> [Testorganisasjon] Institute of Tokyo Environmental Allergens [Testmetode] Direkte eksponering i en lufttett beholder på 45L og målt ved å bruke ELISA-metoden [Inhibisjonsmetode] nanoe™ frigitt [Teststoff] Allergener avledet fra mugg [Testresultat] Hemmes med minst 93 % på 2 timer
*10
nanoe™ X:
[Testorganisasjon] Panasonic produktanalysesenter [Testmetode] 90-minutters hvile, 60-minutters eksponering for nanoe™ og 60-minutters ventetid. Åtte kvinner mellom 30 og 49 år med normal til tørr hud. [Testresultat] Endring i hudens fuktighetsinnhold tilsvarer endringen i miljøfuktighet fra 30 % til 50 % (forbedring på 20 %)
• Effektivitet for vakkert hår oppnås ved kontinuerlig bruk i minst to uker.
• Effektene varierer fra person til person, og varierer etter årstid og miljø, for eksempel fuktighet. Effektene varierer med hudens og hårets eksponering for nanoe™.
*11
Sammenligning mellom nanoe™ som frigjør 480 milliarder radikaler per sekund og nanoe™ X som frigjør 4,8 billioner radikaler per sekund målt med ESR-metoden (undersøkt av Panasonic)
*12
Sammenligning mellom nanoe™ som reduserer luktintensiteten med 1,2 nivåer på 2 timer og nanoe™ X som reduserer luktintensiteten med 2,4 nivåer på 12 minutter (undersøkt av Panasonic)

Testresultatene er ikke de eksperimentelle resultatene oppnådd ved faktisk bruk i et rom. Faktiske effekter varierer etter romforhold, bruksmetode, osv.
Selv om nanoe™ og nanoe™ X hemmer virus osv., er de ingen garanti for forebygging av infeksjoner.

Kontakt

Panasonic Corporation
Groupwide Brand Communications Division
Kontakt [Global side]