Tiltak for resirkulering av ressurser forandrer produktproduksjon

Panasonic gjør end-of-life-hvitevarer om til gjenbrukbare ressurser

Ved å ta i bruk «resirkuleringsorientert produksjon» transformerer Panasonic produktproduksjonsprosessen ved å se fremover mot end-of-life-stadiet. Etter hvert som resirkuleringsteknologien utvikler seg, er det endelige målet å kunne konvertere jern, kobber og plast fra avfall med kurs for deponier til ressurser som har topp verdi i produksjon av nye produkter. 

Mens verden beveger seg mot en «sirkulær økonomi» der det ikke genereres avfall, vokser støtten for eliminering av plast. Elektriske hvitevarer lages av metall, glass og plast. Det er et økende press for å gjenvinne og gjenbruke disse materialene i stedet for å bare kaste dem. Panasonic har utviklet teknologier, produksjonsmetoder og utstyr for effektiv gjenvinning og gjenbruk av verdifulle ressurser fra end-of-life-hvitevarer, og omdanne dem til produksjonsmateriell.

Resirkuleringsorientert produksjon har to mål. Det ene er en minimering av innsatsressurser og en maksimering av resirkulerte ressurser. Det andre er en reduksjon – til null – av endelig deponeringsvolum for avfall generert gjennom produksjonsaktiviteter. 

Lage produkter av resirkulerte ressurser

Avanserte teknologier er nødvendige for gjenvinningen av ressurser fra end-of-life-hvitevarer til resirkuleringsformål. Mens innsatsressursene minimeres ved å redusere produktets vekt og størrelse på produksjonsstadiet, fortsetter Panasonic med tiltak for å gjenvinne et større volum med resirkulerbare ressurser ved å introdusere nye teknologier på resirkuleringsanleggene.

En sentral dimensjon i resirkuleringen av ressurser er arbeidet som ble utført ved Panasonic Eco Technology Center Co., Ltd. (PETEC), et resirkuleringsanlegg etablert i Hyogo Prefecture, Japan i 2000. Hos PETEC utvinner Panasonic verdifulle ressurser som plast, jern og kobber i en høy grad av renhet fra end-of-life-fjernsyn, klimaanlegg, kjøleskap og vaskemaskiner. 

Bilde: End-of-life-hvitevarer levert til PETEC. End-of-life-hvitevarer levert med gaffeltruck fraktes inn i PETEC-lageret.
Bilde: På PETEC-anlegget bruker ansatte en skrutrekker for å demontere deler som kan brukes på nytt.
Bilde: Resirkulerte ressurser med høy renhet blir samlet opp av ansatte som bruker hansker.

For eksempel representerer prosessen med å sortere og resirkulere plastkomponenter en formidabel utfordring. Det finnes flere varianter av harpikser som må skilles fra hverandre og gjenvinnes, selv om de alle kan se like ut, før gjenvinningsprosessen kan starte. PETEC har utviklet et harpikssorteringssystem med høy presisjon som gjør det mulig å sortere og gjenvinne etter harpikstype med en høy grad av renhet. Dette gjøres mulig ved å identifisere plasttypen gjennom bestråling med en nærinfrarød stråle. Tre typer med plast – polypropylen, polystyren og ABS (akrylnitrilbutadienstyren) – blir sortert og gjenvunnet med over 99 prosent renhet fra blandede stykker av harpiks.

Harpiksutvelgingssystemet med høy presisjon ved hjelp av nær-infrarød indentifikasjonsteknologi

Bilde: På innsiden av plastsorteringssystemet med høy presisjon ved hjelp av nær-infrarød identifikasjonsteknologi

Harpiks som utvinnes med høy renhet blir formidlet for å begynne sin nye rolle som resirkulerte materialer

Bilde: Sortert harpiks
Bilde: Resirkulerte materialer sendes fra PETEC. Gaffeltrucker frakter resirkulerte materialer som er lastet oppi sekker.

Resirkulerte ressurser med høy renhet som er utvunnet blir gjenfødt som «ressurser resirkuleringsorienterte produkter». Den resirkulerte harpiksen finnes i indre deler av klimaanlegg, kjøleskap og induktiv oppvarming (IH) varmeovner. Vakuumisolasjonen som bruker glassull resirkulert fra fjernsyns katodestrålerør (CRT) blir brukt i nye kjøleskap. Ved å utvide denne typen ressursresirkuleringssteknologier fra innenlandsk bruk i Japan til hele verden, har Panasonic som mål å bidra til oppnåelse av FNs mål for bærekraftig utvikling (SDG), og til realisering av et bærekraftig samfunn.

17 bærekraftige utviklingsmål (SDG)

Bilde: Bærekraftige utviklingsmål. Mål 1: Ingen fattigdom, mål 2: Ingen sult, mål 3: God helse og velvære, mål 4: Kvalitetsutdanning, mål 5: Likestilling, mål 6: Rent vann og sanitet, mål 7: Rimelig og ren energi, mål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst, mål 9: Industri, innovasjon og infrastruktur, mål 10: Reduserte ulikheter, mål 11: Bærekraftige byer og lokalsamfunn, mål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon, mål 13: Klimahandling, mål 14: Livet under vann, mål 15: Livet på land, mål 16: Fred, rettferdighet og sterke institusjoner, mål 17: Partnerskap for målene, Disse utviklingsmålene vil det fortsatt være enighet om i hele verden mens vi fortsetter mot 2030.
Bilde: A Better Life, A Better World

Kontakt

Panasonic Corporation
Groupwide Brand Communications Division
Kontakt [Global side]